Gespreksgroep ‘Geloven nú’

In de gespreksgroep ‘Geloven Nu’ praten we met elkaar over geloofs- en levensvragen, met evangelieverhalen als uitgangspunt. Niet onderricht is het doel, maar ontmoeting.
Om mee te doen is het niet nodig Bijbelkennis te bezitten of lid van een kerk te zijn. De groep biedt gelegenheid om in een kleine kring naar elkaar te luisteren, elkaar iets te vertellen over belevingen, vragen en verwachtingen in verband met het geloof en de zin van het leven.
De gesprekken beginnen eenvoudig en leiden vanzelf tot diepergaande en persoonlijke uitwisselingen. Er heerst een ongedwongen sfeer, er wordt veel gelachen.
De gespreksgroep maakt gebruik van een boekje uit de Geloven Nu serie van Adveniat geloofseducatie te Baarn.
Eens in de twee maanden komen wij samen in de soos van de Bethelkerk, ’s avonds van 19.30 – 21.30 uur.
Wil je aansluiten?
Mail met tecoboerman@gmail.com voor meer details.