Het verhaal gaat verder …

We gaan weer verder met het lezen en overdenken van de boeken van ds. Nico ter Linden, Het verhaal gaat.
Iedereen die op donderdagmorgen wil meelezen en meepraten is van harte welkom.
Dat geldt voor hen die al jaren o.l.v. ds. Oosterhoff deze kring hebben gevolgd, maar ook nieuwkomers
zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.
Data:
Tijd: 10:00 uur – 11:30 uur
Plaats: Vredeskerk
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima. predikant-jkvk@pkndenhelder.nl
Telefoon: 0223-693154
Om de veertien dagen.