ZONDAG 25 oktober, VREDESKERK

20 oktober 2020

Het zou een stadsbrede viering worden waarin diverse ambtsdragers afscheid zouden nemen, een nieuwe diaken bevestigd en wat ambtsdragers die hun werk voort zetten. Maar door alle coronamaatregelen (30 kerkgangers) is besloten dit per wijk te doen.
Vandaar dat in de Vredeskerk 3 mensen naar voren moesten komen om de vraag die de predikant stelde te beantwoorden.
Ds. de Meij Mecima stelde als eerste de vraag aan ouderling-kerkrentmeester Rens Biersteker. Daarna aan de diakenen Pieter Versluis en Marleen Weijling.
Zij hebben alle drie aangegeven hun ambt te willen voortzetten.
Na afloop van de dienst kregen ze een roos als dank voor het feit dat ze de gemeente willen blijven dienen.