Bijeenkomst pastoraat 19 oktober 2023

Donderdag 19 oktober jl. waren contactpersonen, kerkbladbezorgers en sectiehoofden van de protestantse gemeente uitgenodigd in de kleine kerkzaal van de Vredeskerk. Vanaf 19.00 uur druppelden mensen binnen en namen koffie en thee. Om 19.30 uur heette Coby ruim 50 personen welkom en nodigde de pas ingetreden predikant Peter den Braanker uit om zich in 5 minuten nader aan ons voor te stellen. Daarna kreeg Teco Boerman het woord. Hij was gevraagd het onderwerp een veilige kerk in te leiden. Nadat hij gelezen had uit de brief aan de Kolossenzen en een gebed had uitgesproken gaf Teco aan dat de leden van de gemeente Gods huisgezin vormen en dat daar van alles gebeurt. Er zijn veel vrijwilligers actief en kunnen we spreken van een veilig huis!? En zo ja, wat is nodig om de gemeente tot een veilig huis te maken? Tot de pauze stond deze vraag centraal. We spraken in groepjes over:
wat doen we om de veiligheid in de gemeente te waarborgen?

*persoonlijke (houding, gedrag, pastorale vaardigheden)?
*onderlinge afspraken (omgangsregels, gedragscodes)
*organisatorische afspraken (vertrouwenspersonen aanstellen, verklaring omtrent het gedrag voor taakdragers)
*jaarlijkse evaluatiemomenten

We hopen dat het spreken erover aanzet tot nadenken en tot het mogelijk komen tot verdere stappen van de kerkenraad. Om 20.45 uur bedankte Rens Teco  voor zijn presentatie en introductie van de veilige kerk. We zijn ons bewust geworden dat we ons pas gekend weten in een kerk die veilig is.

 

Na een korte pauze waarin Betsie ons voorzag van een drankje en heerlijke hapjes nam Rens het woord. Hij informeerde ons waarmee men bezig is rond een nieuwe stadsbrede indeling waardoor het kerkblad mogelijk door iemand anders wordt bezorgd en over het pastoraat in tehuizen.
De voortgang in de organisatorische veranderingen van het pastoraat in de tehuizen werd uitgelegd en ook wat er nog staat te gebeuren.
Over het loskoppelen van kerkbladbezorging en pastoraat was men van mening dat de datum van ingang moest worden uitgesteld naar 01 maart 2024 in verband met de komende actie kerkbalans. Eerst gaat men aan de slag met de bladen en later volgt indien nodig herindeling van wijken. Een van de aanwezigen opperde: laat elke kerkbladbezorger contactpersoon worden. Dat zou mooi zijn!
Om halftien sloot Peter den Braanker een geslaagde pastorale avond af.

Coby