Geschiedenis

10 juli 2018

De huidige Protestantse Gemeente te Den Helder had in het verleden meer gebouwen in beheer dan nu.
Over een aantal gebouwen, wel of niet meer in gebruik, zijn publicaties gedaan.
Hieronder volgen er een paar.
Opstandingskerk:

Bethelkerk:

Johanneskapel:

Vredeskerk:

Gereformeerde kerk: