Programma Vorming en Toerusting

11 mei 2020

Pogramma 2020 – 2021

Van wege o.a. corona is er op het moment geen Vorming en Toerusting-programma

‘Het verhaal gaat verder….’

Zodra het verhaal gaat dat de draad van het verhaal weer wordt opgepakt, wordt u daarvan in de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Wie mee wil doen kan zich opgeven bij ds. Roel de Meij Mecima via emailadres: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Namens de taakgroep V&T – PG Den Helder,
Gretske Haaksma-Kuperus