Vorming en Toerusting

10/07/2018

“Sacrale dans”,

In het nieuwe jaar komt er weer een nieuwe sessie van de Sacrale dans, nl op 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april.
Het is de bedoeling om op zondag 28 april in de gemeenschappelijke dienst in de Bethelkerk iets te tonen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

De kosten zijn 7 euro per keer, en als men ineens betaalt 30 euro.

Informatie en opgave bij Mevr. Marleen Weijling (m.vries10@kpnplanet.nl, 0223-625366)

Barth – Bonhoeffer – en de oecumene.
Deze kring bestaat nu uit vijf mensen, die het liefst overdag bijeenkomen en gaat verder op afspraak. Als u nog wilt meedoen dan kunt u zich opgeven bij ds. A.R. de Meij Mecima, predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Op 23 augustus 2018 was het zeventig jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken is    opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Op 10 december 2018 is het vijftig jaar geleden dat Karl Barth is overleden. Voor het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer is er momenteel weer veel belangstelling. De bedoeling is om voor liefhebbers een leeskring te vormen rondom het boekje van dr. Gerard Dekker, Verlicht geloof. Geloven in de geest van Bonhoeffer. Daarnaast zal er een lezing worden gehouden door dr. Douwe Visser uit Harlingen. Dr. Visser is al een keer in ons midden geweest met een avond over Luther.

Deze groep is op dinsdag 13 november bij elkaar gekomen. Voor vervolgdata zie nieuwsbrief, beamer, en de website (www.pkndenhelder.nl)

Tijd: 19:30 uur- 21 :30 uur
Plaats: Johanneskapel
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Bijbels Leerhuis – kijk op geloof
Uitgangspunt is het boekje van Henri Veldhuis, Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd.
Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en komen andere belangrijk theologen aan de orde.
Data: dinsdag 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei 2019 + slotbijeenkomst
Tijd: 19:30 uur – 21:30 uur
Plaats: Vredeskerk
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Ruimte om te vieren – seminar over de achtergronden van de liturgie
Bijzondere bijeenkomsten of excursies :
– Een avond in de Petrus & Pauluskerk o.l.v. pastoor Jan van Diepen.
– Een kleine bedevaart op een zaterdagmiddag naar de abdij van Egmond, waar we de ves-
pers mee zullen vieren en daarna een pannenkoekje eten in Egmond-Binnen met voor lief-
hebbers nog de completen.
– Een avond over de liturgie in de Oud-Katholieke Kerk door pastoor Age Kramer of rector dr.
Mathijs Ploeger, docent aan het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht en p.t.-pastoor in Egmond.
Data: in overleg
Tijd: afhankelijk van de activiteit
Plaats: afhankelijk van de activiteit
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Leeskring rondom ‘Jezus, een mensenleven’ van dr. C. J. den Heyer
‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd. Den Heyer heeft afscheid genomen van klassieke dogma’s.
In het persoonlijk nawoord in ‘Jezus, een mensenleven’ schrijft hij onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest. Hij was een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen’, een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen.

In ‘Jezus, een mensenleven’ volgt Den Heyer de weg terug naar de bronnen, naar de bijbel en naar de theologische traditie. In zijn zoektocht staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte?
Talloze beelden passeren de revue. Jezus krijgt vele `gezichten’. Het is de bedoeling een kleine studiekring te vormen van mensen die het aandurven een boek van 600 bladzijden te lezen en te bespreken.
Het boek is zodanig geschreven dat het ook heel goed leesbaar is voor niet theologen. Er staan bijvoorbeeld geen wetenschappelijke voetnoten in dit boek.

Data: nader overeen te komen
Tijd: nader overeen te komen
Plaats: nader overeen te komen
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Het verhaal gaat verder…
We gaan weer verder met het lezen en overdenken van de boeken van ds. Nico ter Linden, Het
verhaal gaat. Iedereen die op donderdagmorgen wil meelezen en meepraten is van harte welkom. Dat
geldt voor hen die al jaren o.l.v. ds. Oosterhoff deze kring hebben gevolgd, maar ook nieuwkomers
zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.
Data: donderdag 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november 2018 – data 2019 komen later!
Tijd: 10:00 uur – 11:30 uur
Plaats: Vredeskerk
Inlichtingen en opgave bij ds. A.R de Meij Mecima predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Gespreksgroep jong-volwassenen (20+) , thema: Vrouwen in de Bijbel
Olv ds. Wilma van Rijn. Houd Facebook en Instagram in de gaten voor de volgende datum!