Programma Vorming en Toerusting

Pogramma  2022

Vanwege o.a. corona is er op het moment geen Vorming en Toerusting-programma

Namens de taakgroep V&T – PG Den Helder,
Gretske Haaksma-Kuperus