Programma Vorming en Toerusting

11 mei 2020

Pogramma 2019 – 2020

Leerhuis online

Doordat momenteel bijeenkomsten als het Bijbels Leerhuis, Het verhaal gaat verder en andere kringen niet kunnen doorgaan wil ik van start gaan met een leerhuis online.
Voor dit leerhuis wil ik gebruik maken van het boek Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof.
De geloofsbelijdenis van Nicea / Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof. Dr. A. van de Beek is emeritus hoogleraar van de Vrij Universiteit in Amsterdam. Eerder was hij ook kerkelijk hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk in Leiden. Dr. H. Rikhof is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Tilburg en priester van het bisdom ‘s-Hertogenbosch.

De werkwijze is als volgt. Ongeveer elke week stuur ik aan de deelnemers een samenvatting van de opeenvolgende hoofdstukken.
Die kan men dan lezen.
Als men het leuk vindt kan men commentaar leveren of vragen stellen en deze per mail aan mij terugsturen. De commentaren en vragen verwerk ik vervolgens anoniem in een volgende aflevering.
Het kan gebeuren dat ik ook andere literatuur gebruik om bepaalde onderwerpen te verduidelijken of te verdiepen of zelf commentaar geef op hetgeen geschreven staat.
Wie mee wil doen kan zich opgeven bij mij via emailadres: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl.

Namens de taakgroep V&T – PG Den Helder,
Gretske Haaksma-Kuperus