Programma Vorming en Toerusting

17 augustus 2019

vuurtorenPogramma 2019 – 2020

De taakgroep V&T heeft het afgelopen seizoen geëvalueerd en ondertussen plannen gemaakt voor het seizoen 2019-2020:

Onder leiding van ds. Roel de Meij Mecima staan de volgende gespreksgroepen:

Bijbels Leerhuis – Kijk op geloof (Vredeskerk, dinsdagavond 19:30 uur – 21 130 uur)
Uitgangspunt is het boekje van Henri Veldhuis, Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd. Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en komen andere belangrijk theologen aan de orde. De data zijn: 24/9, 29/10 en 26/11/’19 – 28/1, 25/2, 24/3, 28/4 en 26/5/’20 Nieuwkomers zijn van harte welkom!

Het verhaal gaat verder …….. (in de Vredeskerk, do.mo. 10:00 uur- 11:30 uur)
We gaan weer verder met het lezen en overdenken van de boeken van ds. Nico ter Linden, “Het verhaal gaat”. Iedereen die op donderdagmorgen wil meelezen en meepraten is van harte welkom. Dat geldt voor hen die al jaren o.l.v. van ds. Oosterhoff deze kring hebben gevolgd, maar ook nieuwkomers zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Deze kring wordt om de veertien dagen gehouden. De data volgen.

God en het geweld in het Oude Testament
Naar aanleiding van vragen uit de gemeente hoe nu zit met God en het geweld in het Oude Testament wordt hierover een gesprekskring/leerhuis gehouden om deze ‘beruchte’ verhalen en teksten uit het Oude Testament nader te bekijken. Deze kring wordt op een middag gehouden en waarschijnlijk in de Johanneskapel. De data en tijd worden volgen.

Ds. Wilma van Rijn begeleidt dit seizoen een aantal Meditatieve wandelingen.
Aan de hand van de “Emmaus-wandeling”-methode wordt er in duo’s
gewandeld en met elkaar gepraat. Ook is er ruimte voor stilte, bewustwording, besef dat Christus met
ons meeloopt. Meer informatie volgt.

Ook staat de 30+ gespreksgroep onder haar leiding.
Meer informatie volgt.

Op woensdagavond 2 oktober komt Marleen Anthonissen-van der Louw (uitgezonden door Kerk en Actie naar Israël) een lezing houden in de Vredeskerk. Zij was pastoraal medewerker in de Redeemer Church en haar man was tot zijn overlijden docent op een universiteit bij Bethlehem en gaf ook kansarme Palestijnen les in Engels.
De familie onderhield contact met zowel Israëlische als Palestijnse mensen.

Voor het voorjaar van 2020 zijn voorlopig de volgende onderwerpen vastgesteld:

Bonhoeffer 75 – Door goede machten ……. ..
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. ln zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. Er is een werkschrift uitgegeven met tekst, gedichten en gebeden in gevangenschap. Dit werkschrift kost 6 2,00 per stuk en kan dus heel goed worden aangeschaft. Data en tijdstip worden t.z.t. bekend gemaakt.

Ruimte om te vieren – liturgie en kerkmuziek
ln het kader van liturgie en kerkmuziek hebben wij ds. Sytze de Vries, bekend van vele kerkliederen en vertalingen van Anglican Hymns bereid gevonden om een avond te verzorgen in de Veertigdagentijd.

Voor bovengenoemde V&T kunt u contact opnemen met Ds. Roel de Meij Mecima, telefoon 0223-693154,
e-mail: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

In januari start onder leiding van ds. Wilma van Rijn een gespreksgroep over het boek: “Liberaal Christendom”
om met elkaar na te denken over onze eigen vragen en op zoek te gaan naar nieuwe woorden en beelden

Ook in het nieuwe seizoen gaat de groep Sacrale dans weer van start en u bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Hierbij iets meer over deze groep:

Al een aantal keren hebben we in een kerkdienst mogen dansen, zodat een groot aantal gemeenteleden met eigen ogen heeft kunnen zien wat sacrale dans is. Helaas is het in een kerkdienst- opstelling niet mogelijk om in een kring te dansen wat wij normaal doen. In het midden staat een bloemstuk opgesteld met vaak daarom heen wat lichtjes. We beginnen zittend in een kring om even tot rust te komen, het thema van de dansavond wordt uitgelegd en daarna worden de stoelen stil aan de kant gezet zodat we kunnen gaan dansen. Soms is het op heel ingetogen muziek, maar het kan ook vrolijke muziek zijn.

 

De nieuwe data voor het najaar zijn: 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november.

Plaats:      Johanneskapel
Tijd:          19:30 uur tot 21:30 uur
Kosten:    Voor alle avonden € 30,00 en per avond € 7,00
Opgave:   Marleen Weijling, tel. 0223-625366 of mail: m.vries10@kpnplanet.nl

Als u niet meteen zich aan durft te melden voor de hele cursus kunt u altijd één keer komen om op proef mee te doen. Dan kunt u daarna altijd bepalen of u zich bij de groep wilt aansluiten. Iedereen is welkom!

Gretske Haaksma-Kuperus