Vorming en Toerusting

10/07/2018

Thema: Vrouwen in de Bijbel
Gespreksgroep jong-volwassenen (20+)
O.l.v. ds. Wilma van Rijn. Houd facebook en instagram in de gaten voor de volgende datum!

De volgende gespreksgroepen worden geleid door ds. A.R. de Meij Mecima.
Inlichtingen en opgave via: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Barth – Bonhoeffer – en de oecumene (Johanneskapel) Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer staan momenteel weer in de belangstelling. De bedoeling is om een leeskring te vormen rondom het boekje van dr. Gerard Dekker, “Verlicht geloof’. Geloven in de geest van Bonhoeffer. Daarnaast zullen er lezingen worden gehouden door dr. Douwe Visser uit Harlingen en de heer J. Schinkelshoek uit Den Haag. De groep,bestaande uit vijf mensen die het liefst overdag bijeen komen, is één keer bij elkaar geweest en gaat verder op afspraak. U kunt u nog aanmelden.
Voor vervolgdata zie nieuwsbrief, beamer, en de website.

Is (het)(er) nog tijd om te bidden? (Vredeskerk, op donderdagavond van 19:45 uur-21:30 uur) Er zijn mensen die van jongs af aan hebben gebeden. Ook toen zij vragen kregen bij de zin van het bidden en soms niet meer precies wisten wat zij zouden moeten bidden. Anderen zijn er mee opgehouden en bidden nooit meer. Bidden is voor veel mensen een probleem, ook voor veel mensen binnen de kerk. Over de betekenis en de achtergronden van het gebed, de verschillende vormen, vragen en problemen e.d. willen wij met elkaar spreken. Data: 7 en 21 maart, 4 april en 2 mei.

Leeskring rondom ‘Jezus, een mensenleven’ van dr. C. J. den Heyer ‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. Daarin staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte? Het is de bedoeling een kleine studiekring te vormen van mensen die het aandurven een boek van 600 bladzijden te lezen en te bespreken. Het boek is zodanig geschreven dat het ook heel goed leesbaar is voor niet-theologen. Data, tijd en plaats nader overeen te komen.


Bijbels Leerhuis – kijk op geloof
(Vredeskerk, dinsdag van 19:30 uur-21:30 uur) Gelezen wordt: “Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd door Henri Veldhuis. Daarnaast komen het Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en andere belangrijke theologen aan de orde. Data: 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei 2019 en een slotbijeenkomst.

 

Het verhaal gaat verder …….. (Vredeskerk, donderdagmorgen van 10:00 uur-11:30 uur) Gelezen wordt “Het verhaal gaat” van ds. N. ter Linden. Op 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart.

“Sacrale dans” (Johanneskapel, maandagavond om 19:30 uur) Nieuwe serie op 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april. informatie en opgave bij mevrouw Marleen Weijling (m.vries10@kpnplanet.nl, 0223-625366).