Diaconie financieel

29 juni 2020
Baten en Lasten diaconie      
begrotingrekeningbegrotingbegrotingrekeningrekening
202020192019201820182017
BATEN
Rentebaten en dividenden8.6009.08814.60012.0008029.613
Bijdrage levend geld13.50015.05114.00015.00015.96913.615
Door te zenden collecten en bijdrage derden5.5004.98810.00010.0005.3096.143
Totaal baten27.60029.12738.60037.00022.08029.371
LASTEN
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten4.0002823.700-4.250-4.3123.442
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen3.7003.1963.7503.5803.6943.872
Kosten beheer en administratie1.2158161.2159453.528866
Rentelasten / Bankkosten4.0004.0024.0002.4703.3741.833
Diaconaal werk plaatselijk6.5252.3636.8508.2002.6912.060
Diaconaal werk regionaal / Provinciaal / landelijk19.15011.40510.0258.00012.11836.994
Diaconaal werk wereldwijd6.5506.0369.0509.5554.6626.368
Totaal lasten45.14028.10038.60037.00025.75555.435
Saldo baten en lasten-17.5401.027---3.675-26.064