Diaconie financieel

Financiële verantwoording College van Diakenen

Baten en Lasten diaconie
begrotingbegrotingbegrotingjaarrekeningjaarrekening
20232022202120212020
BATEN
Rentebaten en dividenden9.0005.0002.5009.3454.779
Bijdrage levend geld14.50017.50011.50017.32020.474
Door te zenden collecten en bijdrage derden1.0001.0003.500--
Totaal baten (A)24.50023.50017.50026.66525.253
LASTEN
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten1.5003.0003.75020935
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen3,3503.5002.9002.9442.562
Kosten beheer en administratie3.0302.6301.0152.690752
Rentelasten / Bankkosten9.0006.5005.0008.3906.416
Diaconaal werk plaatselijk7.2504.0006.8001.5942.099
Diaconaal werk regionaal / Provinciaal / landelijk31.02525.02520.6502.810296
Diaconaal werk wereldwijd6.5006.0009.5008.8055.338
Door te zenden collecten en giften22.12820.072
Totaal lasten (B)61.65550.65549.61549.57037.5701
Saldo baten en lasten
(A-B)
-37.155-27.155-32.115-22.905-12.317
Financiële baten en lasten (C) 5.557-18.611
Resultaat boekjaar (A+B+C)-37.155-27.155-32.115-17.348-30.928

Overzicht bijdragen 2022 aan door het College van Diakenen van de PG Den Helder vastgestelde doelen

Diaconale giften 2022

BestemmingBedrag
Diverse diaconale doelen , plaatselijk en regionaal€ 2.525
De Glind via Kerk in Actie€ 1.500
Arme regio's in Nederland via Kerk in Actie€ 1.500
Leger de Heils Den Helder (inloophuis en armoedeondersteuning)€ 3.000
Garantie reserveringen voor diverse doelen en onvoorzien€ 6.250
Ouderenwerk en bijkomende kosten doelgroepen€ 3.000
Kerk in Actie (Honger Oost Afrika)€ 1.000
Kerk in Actie Noodhulp Ukraine€ 500
Kerk in Actie nader te bepalen € 500
Kerk in Actie nader te bepalen € 500
Kerk in Actie nader te bepalen € 500
Kerk in Actie nader te bepalen € 500
Stichting Present Den Helder€ 3.000
Stichting Learning for all (Ineke in Oeganda) € 2.500
Stichting I Made Siladra-Papung € 1.500
Inloophuis Marsdiepstraat € 500
Odensehuis Den Helder € 750
Hospice Den Helder € 1.000
Voedselbank Den Helder e.o.€ 3.000
Te bestemmen voor recreatieve activiteiten in de zorglocaties binnen de gemeente Den Helder€ 2.500
Dorcas€ 1.000
Mercy Ships€ 1.000
Mission Aviation Fellowship€ 500
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap€ 500
Totaal€ 39.025
Overzicht bijdragen 2022 aan door het College van Diakenen van de PG Den Helder vastgestelde doelen