Financiële verantwoording College van Diakenen

Baten en Lasten diaconie    
begrotingbegrotingjaarrekeningjaarrekening
2022202120202021
BATEN
Rentebaten en dividenden5.0002.5004.7799.345
Bijdrage levend geld17.50011.50020.47417.320
Door te zenden collecten en bijdrage derden1.0003.500--
Totaal baten (A)23.50017.50025.25326.665
LASTEN
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten3.0003.75035209
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen3.5002.9002.5622.944
Kosten beheer en administratie2.6301.0157522.690
Rentelasten / Bankkosten6.5005.0006.4168.390
Diaconaal werk plaatselijk4.0006.8002.0991.594
Diaconaal werk regionaal / Provinciaal / landelijk25.02520.6502962.810
Diaconaal werk wereldwijd6.0009.5005.3388.805
Door te zenden collecten en giften20.07222.128
Totaal lasten (B)50.65549.61537.570149.570
Saldo baten en lasten
(A-B)
-27.155-32.115-12.317-22.905
Financiële baten en lasten (C) -18.6115.557
Resultaat boekjaar (A+B+C)-27.155-32.115-30.928-17.348

Overzicht bijdragen 2022 aan door het College van Diakenen van de PG Den Helder vastgestelde doelen

Diaconale giften 2022

BestemmingBedrag
Diverse diaconale doelen , plaatselijk en regionaal€ 2.525,00
De Glind via Kerk in Actie€ 1.500,00
Arme regio's in Nederland via Kerk in Actie€ 1.500,00
Leger de Heils Den Helder (inloophuis en armoedeondersteuning)€ 3.000,00
Garantie reserveringen voor diverse doelen en onvoorzien€ 6.250,00
Ouderenwerk en bijkomende kosten doelgroepen€ 3.000,00
Kerk in Actie (Honger Oost Afrika)€ 1.000,00
Kerk in Actie Noodhulp Ukraine€ 500,00
Kerk in Actie nader te bepalen € 500,00
Kerk in Actie nader te bepalen € 500,00
Kerk in Actie nader te bepalen € 500,00
Kerk in Actie nader te bepalen € 500,00
Stichting Present Den Helder€ 3.000,00
Stichting Learning for all (Ineke in Oeganda) € 2.500,00
Stichting I Made Siladra-Papung € 1.500,00
Inloophuis Marsdiepstraat € 500,00
Odensehuis Den Helder € 750,00
Hospice Den Helder € 1.000,00
Voedselbank Den Helder e.o.€ 3.000,00
Te bestemmen voor recreatieve activiteiten in de zorglocaties binnen de gemeente Den Helder€ 2.500,00
Dorcas€ 1.000,00
Mercy Ships€ 1.000,00
Mission Aviation Fellowship€ 500,00
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap€ 500,00
Totaal€ 39.025,00
Overzicht bijdragen 2022 aan door het College van Diakenen van de PG Den Helder vastgestelde doelen