Diaconie financieel

Baten en Lasten diaconie   
begrotingbegrotingjaarrekening
202120202020
BATEN
Rentebaten en dividenden2.5008.6004.779
Bijdrage levend geld11.50013.50020.474
Door te zenden collecten en bijdrage derden3.5005.500-
Totaal baten17.50027.60025.253
LASTEN
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten3.7504.00035
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen2.9003.7002.562
Kosten beheer en administratie1.0151.215752
Rentelasten / Bankkosten5.0004.0006.416
Diaconaal werk plaatselijk6.8006.5252.099
Diaconaal werk regionaal / Provinciaal / landelijk20.65019.150296
Diaconaal werk wereldwijd9.5006.5505.338
Door te zenden collecten en giften20.072
Totaal lasten49.61545.14037.5701
Incidentele baten en lasten18.611
Saldo baten en lasten-32.115-17.540-30.928