Diaconie financieel

Financiële verantwoording College van Diakenen

Baten en Lasten diaconie
begrotingbegrotingbegrotingjaarrekeningjaarrekening
20242023202220222021
BATEN
Rentebaten en dividenden12.5009.0005.00013.4909.345
Bijdrage levend geld16.00014.50017.50018.67717.320
Door te zenden collecten en bijdrage derden1.0001.0001.000-
Totaal baten (A)29.50024.50023.50032.16726.665
LASTEN
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten5001.5003.000267209
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen3.2503,3503.5003.1772.944
Kosten beheer en administratie3.7503.0302.6303.6322.690
Rentelasten / Bankkosten9.2509.0006.5009.0358.390
Diaconaal werk plaatselijk6.2507.2504.0006.7101.594
Diaconaal werk regionaal / Provinciaal / landelijk12.70031.02525.02502.810
Diaconaal werk wereldwijd4.0006.5006.0006.7908.805
Door te zenden collecten en giften34.83922.128
Totaal lasten (B)39.70061.65550.65564.63049.570
Saldo baten en lasten
(A-B)
-10.200-37.155-27.155-32.463-22.905
Financiële baten en lasten (C) 05.557
Resultaat boekjaar (A+B+C)-10.200-37.155-27.155-32.463-17.348

Overzicht bijdragen 2022 aan door het College van Diakenen van de PG Den Helder vastgestelde doelen

Diaconale giften 2022

BestemmingBedrag
Diverse diaconale doelen , plaatselijk en regionaal€ 2.525
De Glind via Kerk in Actie€ 1.500
Arme regio's in Nederland via Kerk in Actie€ 1.500
Leger de Heils Den Helder (inloophuis en armoedeondersteuning)€ 3.000
Garantie reserveringen voor diverse doelen en onvoorzien€ 6.250
Ouderenwerk en bijkomende kosten doelgroepen€ 3.000
Kerk in Actie (Honger Oost Afrika)€ 1.000
Kerk in Actie Noodhulp Ukraine€ 500
Kerk in Actie nader te bepalen € 500
Kerk in Actie nader te bepalen € 500
Kerk in Actie nader te bepalen € 500
Kerk in Actie nader te bepalen € 500
Stichting Present Den Helder€ 3.000
Stichting Learning for all (Ineke in Oeganda) € 2.500
Stichting I Made Siladra-Papung € 1.500
Inloophuis Marsdiepstraat € 500
Odensehuis Den Helder € 750
Hospice Den Helder € 1.000
Voedselbank Den Helder e.o.€ 3.000
Te bestemmen voor recreatieve activiteiten in de zorglocaties binnen de gemeente Den Helder€ 2.500
Dorcas€ 1.000
Mercy Ships€ 1.000
Mission Aviation Fellowship€ 500
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap€ 500
Totaal€ 39.025
Overzicht bijdragen 2022 aan door het College van Diakenen van de PG Den Helder vastgestelde doelen