Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau speelt een centrale rol in de gemeente. Hier worden de Ledenadministratie en de financiële administratie van de Protestantse gemeente Den Helder bijgehouden.

Waar kunt u ons vinden.

Het kerkelijk bureau is gevestigd in de Bethelkerk.
Adresgegevens: Prins Hendriklaan 14, 1781 KA Den Helder
tel.: 0223-62 08 00,
e-mail: kerkelijkbureau@pkndenhelder.nl
web-site: www.pkndenhelder.nl  

Openingstijden: Woensdag van 09:00 – 12:00 uur

Ledenadministratie.

De ledenadministratie is de basis voor veel informatie voorziening zoals kerkbalans, solidariteitsfonds en zendingsactie van de diaconie. Daarnaast is de afdracht van de PKN aan de solidariteitskas gebaseerd op het aantal belijdende lidmaten dat ingeschreven staat. Om de ledenadministratie up-to-date te houden is opgave van belangrijke wijzigingen onmisbaar. Omdat niet alle benodigde gegevens via de burgerlijke overheid (gemeente Den helder) verkregen worden, is het van belang dat u zelf bij verhuizing, geboorte, huwelijk overlijden en dergelijke contact opneemt met het Kerkelijk bureau. (het liefst schriftelijk of via contact ). Voor het ledenregister zijn wij aangesloten op het landelijke systeem van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij krijgen de verhuisgegevens door van de burgerlijk gemeente, tenzij u bij de burgerlijke gemeente heeft aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft. Mutaties worden maandelijks in het kerkblad vermeld.

Financiële administratie.

Het kerkelijk bureau is nauw betrokken bij de voorbereiding en afhandeling van de verschillende financiële acties zoals actie Kerkbalans, Solidariteitskas, Kerkblad, Zendingsactie en speciale acties/collecten. Hiervoor worden de formulieren, looplijsten, etiketten en eventuele acceptgiro’s klaargemaakt. Tevens vervult het kerkelijk bureau een facilitaire functie, voor zover mogelijk, voor de ondersteuning voor het werk van predikanten, ouderlingen, diaconie, ZWO, enz. De toezeggingen van onder andere Kerkbalans worden geboekt en incasso’s worden uitgevoerd. Op het Kerkelijk bureau wordt ook de financiële administratie van het College van Kerkrentmeesters bijgehouden. Dit houdt in dat alle inkomsten, de salarissen, de gastpredikanten en alle rekeningen geboekt en betaald worden. Alle inkomsten en uitgaven kunt u terug vinden in de jaarrekening.
Voor een overzicht van de rekeningnummers klik hier

Tot slot.

Naast bovengenoemde werkzaamheden kunt u bij ons ook terecht voor:
– Het verkrijgen van collectebonnen
– In- en uitschrijvingen
– Aanvraag doopbewijs
– Doorgeven van diverse wijzigingen zoals bijv. uw bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mail adres.