Privacyverklaring

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Protestantse Gemeente Den Helder.
Den Helder, Protestantse Gemeente, Prins Hendriklaan 14, 1781 KA, Den Helder
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Protestantse Gemeente van Den Helder kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de Protestantse Gemeente en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of door u gezonden mail kenbaar heeft gemaakt aan of via de website van de Protestantse Gemeente Den Helder.
De Protestantse Gemeente Den Helder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig
De Protestantse Gemeente Den Helder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies Of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Delen met Anderen
De Protestantse Gemeente Den Helder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van de Protestantse Gemeente Den Helder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Protestantse Gemeente Den Helder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: Protestantse gemeente Den Helder, t.a.v. coördinator gegevensbescherming, Prins Hendriklaan 14, 1781 KA Den Helder, telefoon 0223-620800, e-mail scriba@pkndenhelder.nl en er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Zie ook Privacy - verklaring PGDH