Beheer en verhuur

Beheercommissie
Het beheer van de Bethelkerk wordt behartigd door de kerkrentmeesters/ouderling kerkrentmeesters.
Voor vragen betreffende het gebruik van het gebouw kunt u zich, eventueel via de kosters, wenden tot deze commissie.
mevr. N. Bais-Ruiten tel.624967 secretaris
dhr. H. Gerkema tel.637573 penningmeester/ wijkfinanciën
dhr. J. Gerkema tel.634957 voorzitter / onderhoud elektrische systemen
mevr. P. de Lange – Williamson tel.628609 ledenadministratie
dhr. K. Staalman tel.624278 onderhoud gebouw
dhr. D. Stolk tel.614786 verhuur gebouw