Gemeenteavond 15 oktober 2021

Redactie | 19 oktober 2021

Na de gemeenteavond van 15 september stond op woensdag 13 oktober de eerste van de reeks meedenkavonden op het programma met als doel heel de gemeente te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid tot 2025. De opkomst was weer goed te noemen; ruim 50 gemeenteleden wisten de Vredeskerk te vinden. Om 19.30 uur werd de avond door de voorzitter van de kerkenraad geopend. Aansluitend werd er kort teruggeblikt op de afgelopen gemeente-avond door de interim-predikant.

Hierna gingen de aanwezigen uiteen in kleine groepjes om met elkaar te discussiëren over (meer…)

Schoenendoosactie

Redactie | 8 oktober 2021

Schoenendoosactie november 2021

Deze maand kun je je gevulde schoenendozen nog inleveren.Tot en met zondag 07 november in de kerken en aan de Brakkeveldweg 55; tot zaterdag 13 november aan de Boterzwin 2101 graag voorzien van 5 euro per doos voor de kosten. Ik hoop dat je veel plezier hebt beleefd aan het vullen en en dat je doos een mooie bestemming vindt. Jouw doos wordt indien toegestaan voorzien van een evangelieboekje in de landstaal van het kind. Zaterdag 13 november rijdt de vrachtwagen voor en worden de rolcontainers erin gereden en vervoerd naar het verdeelcentrum. Allemaal, namens alle jongens en meisjes waar ook ter wereld, heel hartelijk dank voor jullie inzet en liefde zichtbaar aan en in de schoenendozen.

Coby

Foto’s van de startzondag (kerkdienst) in de Bethelkerk

Redactie | 1 oktober 2021

Het werd een vrolijke startzondag. Veel jongeren waren aanwezig die het vorige weekend op kamp waren geweest.
Leden van G-Roots begeleidden de samenzang; ook brachten zij zelf nog enige songs ten gehore.

De koffie en taart smaakten prima. En de wandeltocht was een groot succes.

 

(meer…)

Vervolg op Gemeenteavond: “Meedenkavonden” woensdag 13 oktober en 17 november

Redactie | 30 september 2021

Op de kerkenraad van 29 september hebben we positief teruggeblikt op de Gemeenteavond van half september. We zijn blij met de grote opkomst en het verloop van de avond. Er was alle ruimte om de gemeenteleden te informeren en er is tegelijkertijd uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren en allerlei gedachten in te brengen. Zoals reeds aangekondigd willen we dit een vervolg geven op zogenaamde “Meedenkavonden”.  Meer nog dan op deze Gemeenteavond zal er dan ruimte zijn om van gedachten te wisselen.

We gaan al uw inbreng, datgene dat op de briefjes is geschreven, behandelen.

De verdeling van de onderwerpen is als volgt:

Op woensdag 13 oktober, om 19.30 uur in de Vredeskerk met de onderwerpen:

 • De kerkdienst (beleving van Gods aanwezigheid in ons leven)
 • Ontmoeting, leren en meeleven (pastoraat, V & T, jeugd, enz.)
 • Opdracht: liefde van God gestalte geven (diaconie, missionair)
 • Communicatie (kerkblad, nieuwsbrieven, sociale media)

Op woensdag 17 november:

 • Profiel nieuwe predikant
 • Het ene kerkgebouw; op weg naar een besluit.

Met hartelijke groeten, ds. Wim Andel

Inzameling doppen voor opleiding blindegeleidehonden

Redactie | 27 september 2021

Het blijkt dat niet alle ingezamelde doppen worden geaccepteerd. Twee containers met ingezamelde doppen werden niet geaccepteerd omdat hier verkeerde doppen inzaten. Om te voorkomen dat opnieuw doppen worden geweigerd, vermeld ik hieronder wat niet wordt geaccepteerd:

 • Doppen en deksels met kartonnen of papieren inlagen
 • Doppen van wasmiddelen flessen
 • Deksels van potten ( vooral degenen van harde plastic soorten)
 • Plastic zakken met doppen erin, dus enkel losse doppen.

De foto toont een aantal niet geaccepteerde doppen en deksels. We rekenen op uw medewerking.

Gemeenteavond van 15 september 2021

Redactie | 17 september 2021

De gemeenteavond was voor velen een echte opsteker! Er was een goede sfeer, prettig om veel gemeenteleden weer te ontmoeten, een goede opkomst van ca. 100 gemeenteleden (het maximum van de Vredeskerk), plus de mensen die via internet/kerkomroep of YouTube verbonden waren. En het was ook een belangrijke avond, want er was veel te bespreken en informatie te delen:

 • het beleidsplan met het zicht op de toekomst 2025, gepresenteerd door ds. Wim Andel
 • de plaatselijke regeling met als belangrijkste verandering de aanpassing van de grootte van de kerkenraad, werd door de scriba, dhr. Teco Boerman, uitgelegd
 • de voorlopige rapportage van de commissie gebouwen, een helder verhaal van de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, dhr. Arie Bosschaart.

(meer…)