Vast spaarproject Learning for all

 

Het hele jaar door kunt u meesparen voor het onderwijsproject: stichting Learning for all. Ook bekend als: Ineke in Uganda.
De naam Learning for all is gekozen omdat leren voor iedereen belangrijk is. De stichting zet zich in om leerkrachten nieuwe wegen te leren zodat ze kinderen beter kunnen helpen om ook beter te kunnen leren. Bovendien komt leren voor alles. Nelson Mandela zei het zo: ‘Education is the most powerful weapon with which you can change the world’.
(Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.)
Ook worden scholen geholpen met de benodigdheden om tot leren te kunnen komen, zoals scholenbouw en boeken.
Het logo laat een weg zien. Het begint klein (of beter gezegd begon), maar het groeit en brengt kleur.
Op weg naar een kleurrijke toekomst!

Meer informatie: https://learningforallafrica.org

Het banknummer van de stichting is:
NL50 RABO 0337 6579 98 t.n.v. Stichting Learning for all.
De stichting heeft de ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting. Als alle gegevens bekend zijn kan ook de website online. 31 januari ga ik weer voor drie maanden naar Uganda en zal ik ook mijn blog voortaan op de website zetten. We houden u op de hoogte!
Bedankt!
In het najaar was ik op bezoek bij de vriendenkring om te vertellen over mijn werk in Uganda. Het was heel gezellig en ik mocht het mooie bedrag van 160 euro ontvangen. Ook kreeg ik een gift van een gemeentelid die lege flessen spaart voor Uganda.
Kaarten
Om de nieuwe stichting te vieren kunt u ansichtkaarten kopen. De foto’s zijn allemaal in Uganda genomen.
Er zijn twee verschillende pakjes van elk vijf foto’s. 1 pakje kost 3 euro, 2 pakjes 5 euro.
U vindt de kaarten op de tafel in de hal. Het geld kunt u in de bus doen.
Met vriendelijke groeten,
Ineke Bloemendaal
inekeinuganda@gmail.com
learningforall.africa@gmail.com