Diaconale activiteiten

29 mei 2019

Voor welke activiteiten staat het College van Diakenen?

Diaconale activiteiten 
Vast spaarprojectBinnen de Linie
Vaste spaarprojectenBuiten de Linie
Inzameling voor de voedselbank
Schoenendoosactie
Schrijfacties
Hulp aan vluchtelingen
Verzamelen van kaarten, postzegels, mobieltjes, inktcartridges