Koffieochtend

Eenmaal in de veertien dagen op donderdag is er een koffieochtend in de Vredeskerk. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Meestal wordt er een spreker uitgenodigd, soms wordt er een quiz gehouden of worden er spelletjes gedaan.
Iedereen is van harte welkom.
Voor mensen die gehaald willen worden, is dat mogelijk door op woensdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur te bellen naar mevr. van Bijleveld, telefoon 63 60 56
of b.g.g  naar mevr. Mollema, telefoon 63 01 68.

Het programma voor het seizoen 2023 – 2024 volgt spoedig.

DatumActiviteit
28 sept.ds. G. de Vries
12 oktoberFotoclub, dhr. de Hond
26 oktoberPub Quiz, dhr. Heuvelman
9 novemberdhr. Ellermeijer
23 novemberRijkswerf. dhr. J. Kikkert
7 decemberSinterklaas
21 decemberKerstviering
11 januariSpelletjes
25 januariDs. G. Scholten
8 februariQuiz
22 februariBijenimker, mevr. v. Driessen
7 maart
21 maartPaasviering
4 aprilReddingwezen
18 aprilApostolisch Genootschap, dhr. Tolhuijs
2 mei
16 meiVerwenmorgen