College van Kerkrentmeesters financieel

13 december 2018
Baten en Lasten Protestantse Gemeente te Den Helder 
begrotingbegrotingrekening
202020192018
BATEN
Vrijwillige bijdragen245.000260.000265.502
Renten/dividenden4.0004.0004.896
Collecten/Giften18.00019.00018.489
Solidariteitskas6.0006.2506.095
Opbrengst oud papier Saldo)1.2001.4001.241
Inkomsten kerkblad (saldo)---
Gerealiseerde koerswinst---
Overige opbrengsten50050021
       
Totaal274.700291.150296.244
       
LASTEN
Bijdrage sectiekassen CvK *-
Bijdrage beheers commissie secties CvK40.00040.00042.148
Bijdrage Vorming en Toerusting250250-
Kosten beheer en administratie4.5004.5755.851
Traktement predikanten184.916177.300173.983
Kerkelijk werker35.01034.60033.799
Preekvoorziening-7.0004.900
Kosten Jeugdwerk---
Kerkrentmeesterlijk Quotum14.00014.00013.487
Bijdrage Solidariteitskas / Classis / Raad v. Kerken4.9756.8506.701
Salarissen en vergoedingen35.51037.53636.190
Kosten kerkblad (saldo)1.5001.5001.988
Afdracht door te zenden collecten2.2502.0002.236
Kosten beleggingen-2.0005.140
Rentelasten/bankkosten6.0001.000
Overige lasten2501.0001.045
Totaal329.161329.611327.468
Saldo baten en lasten-54.461-38.461-31.224

* In 2018 zijn de sectie- en beheerskassen samengevoegd