Beheer en verhuur

Beheer
De beheercommissie draagt zorg voor onderhoud en instandhouding van het gebouw, voor verhuur t.b.v. van kerkelijke zowel als niet kerkelijke activiteiten. De penningmeester van de beheerscommissie beheert de (kleine) kas.

Beheerscommisie Vredeskerk, Postadres: Torplaan 26 1785 BA Den Helder

Informatie en verhuur van kerkzalen en overige zalen (ook voor recepties en jubilea) bij:

Beheerder kerkgebouw: mw. E. Baanstra – Meijst tel.634246 email: beheerdervredeskerk@outlook.com
In dringende gevallen b.g.g. tel.nr. 0223-62 82 69 of via dhr. W. Bouw, tel.nr. 0223- 63 31 71 of 06-55 57 82 62. Voor uitvaarten tel 06-11 75 84 52
De beheerder is in de kerk aanwezig: Alle werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur m.u.v. donderdag
Bankrekening beheercommissie: NL49RABO0113836821 t.n.v. PKN Den Helder inz. Beheercommissie Vredeskerk

De commissie bestaat uit:
dhr. R. Biersteker (voorzitter), tel.nr. 0223-63 40 79, e-mail: debiersteker@quicknet.nl
mw. F.R. Kints (secretaris), tel.nr. 0227-509 11 56, e-mail: femmiekints@quicknet.nl
dhr. H. Schell (penningmeester), tel.nr. 0223-61 67 84, e-mail: beh.st.vredeskerk@quicknet.nl
dhr. W. Bouw, tel.nr. 0223-63 31 71, e-mail: wga.bouw@quicknet.nl