Beheer en verhuur

8 oktober 2018

Beheercommissies:
JOHANNESKAPEL
De commissie bestaat uit: dhr. A.C. Bosschaart tel 633426 voorzitter
mw. M. Barends tel 625034 secretaris
dhr. M.J. Haasnoot tel.622789 penningmeester
Voor gebruik van de Johanneskapel kunt u contact opnemen met: dhr. S. Krist email: s.krist@quicknet.nl
Voor financiële zaken kunt u contact opnemen met dhr. M.J. Haasnoot tel. 622789
VREDESKERK
Beheercommisie Vredeskerk
Postadres: Torplaan 26 1785 BA Den Helder
Informatie en verhuur van kerkzalen en lokalen (ook voor recepties en jubilea) bij:
Beheerder kerkgebouw: mw. E. Baanstra – Meijst tel.0223 634246 email: beheerdervredeskerk@outlook.com
In dringende gevallen b.g.g. tel. 628269 of via dhr. W. Bouw, tel. 633171 of 06 55578262
Voor uitvaarten tel 06 11758452
De beheerder is in de kerk aanwezig: Alle werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur m.u.v. donderdag
Bankrekening beheercie: NL49RABO0113836821 t.n.v. PKN Den Helder inz. beheercommissie Vredeskerk
De commissie bestaat uit:
dhr. W. Bouw tel. 633171 email: wga.bouw@quicknet.nl
dhr. H. Schell tel. 616784 email: beh.st.vredeskerk@quicknet.nl
dhr. R. Mollema tel. 630168 email: rintje.martha@gmail.com
dhr. R. Biersteker tel 634079 voorzitter secretaris penningmeester 2-de voorz. email: debiersteker@quicknet.nl
Voor financiële zaken kunt u contact opnemen met: dhr. H. Schell tel. 616784