Collectes

8 oktober 2019

Collectes

Collecte missionair, zondag 19 januari

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie, maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. Bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang met de natuur.

Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze te vertalen naar het eigen leven, als een spiegel voor ons dagelijks leven. Bovendien willen we het goede verhaal van God graag delen met elkaar en met anderen. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf!

De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan en ontwikkelt initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen. In deze Maand van de Spiritualiteit is de collecte bestemd voor het ontwikkelen van deze materialen en initiatieven, die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen en te lezen.

 

Collecte Jeugdwerk, zondag 26 januari, Sirkelslag voor kinder – en jeugdgroepen

Komende vrijdagavond, 7 februari, gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als groep

uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofs­onderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant­en­ klaar Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslag-  programma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

 

Collecte Kerk in Actie, Landbouw in Oeganda, zondag 2 februari 2020

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

 

Collecte Kerk in Actie – Landbouw Kameroen, zondag 16 februari 2020

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.

 

Collecte Kerk in Actie – Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren, zondag 23 februari 2020

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken?

 

Collecte Kerk in Actie (Voorjaarszending) – de kracht van bijbelverhalen, zondag 1 maart 2020

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.

 

 Collecte Missionair – Als kerk naar de mensen toe, zondag 8 maart 2020

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw eigen omgeving.

  

Collecte Kerk in Actie – Vluchtelingen Zuid-Soedan (40dagentijd), zondag 15 maart 2020

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

 

Collecte Kerk in Actie – Vakanties met aandacht, zondag 22 maart 2020

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

 

Collecte Kerk in Actie – Straatmeisjes Ghana (40dagentijd), zondag 29 maart 2020

De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.