Collectes juli, augustus, september 2019

24 februari 2019

Ontmoeten en delen
Het thema voor het nieuwe kerkelijk jaar is ‘Een goed gesprek.. Vaak vinden we een gesprek ‘goed’ als er sprake is van een echte ontmoeting, met tijd en aandacht voor elkaar. Als we bespreken wat ons bezighoudt, bezielt. Als we een geloofsgesprek voeren van hart tot hart, ook als we het lastig vinden om dat onder woorden te brengen. Zulke gesprekken zijn bijzonder waardevol.

Als kerk zijn we geroepen om te ontmoeten, naar elkaar om te zien en met elkaar te delen. We doen dat in onze eigen kerkgemeenschap, in de dorpen en steden waar we wonen en in de wereldwijde kerk. Met gebed, medeleven en financiële steun zijn we er voor de ander.

Als diaken, zwo- of zendingscommissielid, kerkrentmeester, ouderling of predikant collecteert u voor het mooie werk van de kerk in Nederland en wereldwijd. Het is misschien niet altijd eenvoudig om uw gemeenteleden te betrekken bij deze collecten. Daarom vindt u in dit katern, naast een overzicht van alle collecten, ook handige materialen en praktische tips.

Samen mogen we een kerk in actie zijn die uitnodigt en uitreikt. Omdat we geloven in delen.

Collecterooster juli, augustus, september 2019

7 juli
Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat). Vakantiepret voor kinderen in armoede

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret?

 

11 augustus
Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat). Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

 

1 september
Collecte Missionair. Proef de kerk

Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.

 

8 september
Collecte Jeugdwerk. Kliederen in de kerk

“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een bijbelverhaal.” Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.

15 september
Collecte Kerk in Actie (Zending) Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door lokale kerken ter plaatse.

 

22 september
Collecte Vredeswerk. Als vrede ver te zoeken is

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Collecteert u mee?

 

29 september
Internationale Ouderendag: Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat). Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië

In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag voor Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden.

www.kerkinactie.nl/thuiszorgMoldavie