Kliederkerk

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor kinderen en de mensen om hen heen. Het bestaat uit samen ontdekken, samen vieren en samen eten en er staat altijd een bijbelverhaal centraal. Samen kunnen we zo op creatieve wijze ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan betekenen.
lnformatie: mevr. Karin Gijzen karin@gijzen.net tel. 06-51760670