Contact

20 mei 2020

Dhr. P. Versluis (Diaken/scriba Sectieteam/scriba CvD) U kunt hem benaderen voor het aanvragen van een doop, huwelijksbevestiging, overlijden.
T: 0223-631615
E: scriba-jkvk@pkndenhelder.nl
Mevr. Marleen Weijling , coördinator van het pastoraat voor Nieuw Den Helder en Huisduinen.
T. 0223 625366
E-mail: m.vries10@kpnplanet.nl
Dhr. Rens Biersteker, coördinator van het pastoraat in De Schooten.
T. 0223 634079
E-mail: debiersteker@quicknet.nl
Ds. A.R. de Meij Mecima (Predikant)
T: 0223-693154
E: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl