Contact

05/09/2018

 

Dhr. P. Versluis (Diaken/scriba Sectieteam/scriba CvD) U kunt hem benaderen voor het aanvragen van een doop, huwelijksbevestiging, overlijden.
T: 0223-631615
E: scriba-jkvk@pkndenhelder.nl

Mevr. M.L. Weijling – de Vries (Diaken/vz Kerkenraad, wnd coördinator pastoraat)
T: 0223 625366
E: m.vries10@kpnplanet.nl

Ds. A.R. de Meij Mecima (Predikant)
T: 0223-693154
E: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl