Pastor André Martens

Introductie 

Op mijn vijftigste ben ik de studie Godsdienst Pastoraal Werk gaan volgen. Na ruim 17 jaar directeurschap in het primair onderwijs was dit de volgende stap. Ik had nooit kunnen denken dat ik kort na mijn afstuderen in 2016 de kans kreeg om in de Protestantse Kerk van Den Helder te mogen werken. De stad waar ik geboren en getogen ben en mijn tijd in de kerk die mijn Christelijk geloof voor een belangrijk deel heeft gevormd.
Ik voel me dan ook als een vis in het water. Mijn opdracht is het verzorgen van pastoraat aan gemeenteleden van 78 jaar en ouder. Ik mag het verhaal van God verbinden met het verhaal van de mens en andersom. Het grootste deel van mijn tijd – ik werk 2 dagen per week – is gevuld met het bezoeken van gemeenteleden, bij hen thuis , in een tehuis, revalidatiecentrum, ziekenhuis, hospice. Daarnaast verzorg ik kerkdiensten in de verzorgingstehuizen en ga ik regelmatig voor in kerkdiensten in beide kerkgebouwen. Bij het werken met mensen van 78 jaar en ouder hoort ook het verzorgen van uitvaarten. Het is een voorrecht om als kerk van Jezus Christus een rol te mogen spelen in het levenseinde van mensen.
Naast het praktische pastoraat ben ik sinds kort ook voorzitter van het pastoraal overleg in de gemeente bij de Bethelkerk. Daarin houden we ons bezig met het pastorale zaken van de gemeente met als doel er voor te zorgen dat er voldoende aandacht is voor de gemeenteleden en te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen. En we willen er voor zorgen dat we de vele vrijwilligers koesteren die zich inzetten voor de kerk.
Ik woon in Amsterdam en ben daar betrokken bij de Jeruzalemkerk. Ik zing maandelijks in de kerkband en maak deel uit van een kring. Met de kring komen we elke twee weken bij elkaar voor een maaltijd en gesprek. Daarnaast ben ik actief betrokken bij de Evangelische Roze Vieringen in Amsterdam. Maandelijks houden we een dienst waarin we Gods onvoorwaardelijke liefde vieren.
Mijn werkdagen zijn donderdag en vrijdag. Schroom niet om contact met mij op te nemen voor een gesprek. Denk niet dat ik het te druk heb of dat anderen het meer nodig hebben. Ik wil een pastor zijn voor de hele gemeente.
Pastor André Martens
E-mail: a.martens@pkndenhelder.nl
Tel: 06 22494089