Categorie Algemeen

zondag 16 oktober  Hagardienst

Columba vertelt Hagar, aanvang: 15.00 u in de Bethelkerk Columba neemt dan ook maar meteen de hele dienst in beslag. De zondagmiddag wordt een beetje anders dan u gewend bent. We vertellen een verhaal, afgewisseld met liederen en willen u…

Afscheid en toch ook weer niet!

In de extra kerkenraadsvergadering van 13 juli jl. heeft de interim predikant, dhr. Wim Andel zijn eindrapport aan de voltallige kerkenraad gepresenteerd en toegelicht. In feite betekent dit dat zijn werkzaamheden in Den Helder tot een einde zijn gekomen. Dat…

Beleidsplan

Hoe wil de Protestantse Gemeente te Den Helder in de komende tijd kerk zijn? U kunt het lezen in het beleidsplan. Het beleidsplan is in de vergadering van de kerkenraad op 24 november 2021 vastgesteld.  

Meedenkavond woensdag 17 november

Van de interim-predikant Opnieuw lieten de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Den Helder een grote betrokkenheid zien. Hetzelfde aantal als de vorige keer in oktober, rond de 70 personen, waren naar deze speciale gemeenteavond gekomen. Alles kon volledig coronabestendig…