Om-en-om onlinediensten Bethelkerk / Vredeskerk

Redactie | 16 januari 2021

Voorlopig om-en-om onlinediensten Bethelkerk / Vredeskerk

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die ons land hebben getroffen, zijn we als kerkenraad van Den Helder van mening dat we solidair moeten zijn naar de samenleving.

De kerkenraad volgt het advies van de PKN, dus wij zingen voorlopig niet meer in de dienst.  Ook is er besloten voorlopig om-en-om onlinediensten  te houden vanuit de Bethelkerk / Vredeskerk. Wij zullen op andere muzikale wijze invulling geven aan de kerkdienst. Wij beseffen dat velen dit zullen ervaren als nog weer een stap terug. Nadat eerder al samenzang onmogelijk was geworden, kan er nu helemaal niet meer worden gezongen. Toch sluiten wij ons bij de gegeven adviezen aan, veiligheid voor alles.

Alternatieven voor zingen

(meer…)

Digitale collectes

Redactie | 21 december 2020

Het is nog steeds mogelijk om de collectes digitaal te doen.
Het is iets meer werk dan het doorgeven van de zak maar op deze manier kunt u toch uw steentje bijdragen aan de verschillende collectes.

U kunt het geld voor de collectes (meer…)

Bijbel Johanneskapel

Redactie | 30 november 2020

Wachters die blijven verwachten……… de eerste Advent.

Op zondagmiddag 22 november hebben we in een speciale dienst afscheid genomen van de Johanneskapel. Op zondag 29 november, de eerste Advent, was de eerste dienst in de nieuwe situatie in de Vredeskerk. Natuurlijk waren we al gewend om regelmatig gezamenlijk te kerken in de Vredeskerk, zeker in de coronatijd, maar nu is het definitief dat alleen de Vredeskerk nog gebruikt wordt voor het kerk-zijn in Nieuw-Den Helder, Huisduinen en de Schooten. (meer…)

Allerheiligen……… de gedachtenis der namen.

Redactie | 2 november 2020

Op 1 en 2 november viert een groot deel van de wereldkerk Allerheiligen en ook Allerzielen. Deze gedenkdagen hebben in de 8e en 9e eeuw een vaste plaats gekregen in het kerkelijk jaar. Het zijn de dagen waarop we de heiligen gedenken die ons zijn voorgegaan en die heiligen zijn uiteindelijk ook wij die geroepen zijn om de weg te gaan (meer…)

Kerkdiensten en collectes

Redactie | 8 oktober 2020

Wilt u een dienst bijwonen in de Bethelkerk dan belt u op de vrijdag voorafgaand aan de dienst tussen 09.30 uur en 12.00 uur naar het tel.nr. 0223-614567.

Wilt u een dienst bijwonen in de Vredeskerk dan belt u op de vrijdag voorafgaand aan de dienst tussen 10:00 en 11:00 uur naar het tel.nr. 0223-634246. Maar wanneer u op zaterdag er achter komt dat u het bent vergeten dan kunt u ook op zaterdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur bellen naar Pieter Versluis. (0223-631615) Natuurlijk zijn de diensten ook te volgen via de kerkomroep.

Het is mogelijk om de collectes digitaal te doen. (meer…)

Sluiting Johanneskapel

Redactie | 29 augustus 2020

Op de stadsbrede gemeenteavond van 27 november 2019 werd de gemeente al geïnformeerd over de mogelijke sluiting van de Johanneskapel.

Op de kerkenraadsvergadering van januari 2020 werd het voorlopig besluit genomen om de Johanneskapel te sluiten en te verkopen.
Om de sluiting volgens de kerkorde te laten verlopen zijn twee hoorzittingen belegd om de gemeente te informeren en vragen te beantwoorden.
Eén op 19 augustus, deze was speciaal voor mensen die horen bij de Johanneskapel en één op 27 augustus maar dan stadsbreed.

Op beide hoorzittingen nam de scriba, de heer Boerman, van de Protestantse gemeente (meer…)