Communicatie

Deze pagina moet nog gevuld worden met gegevens voor en over het kerkblad/website en andere communicatie gerelateerde onderwerpen

Kopieerwerk
Voor kopieerwerk, dat voor de kerk gedaan moet worden, zoals liturgieën, etc. kunt u zich wenden tot:
dhr. W. Bouw, tel. 0223-633171

Kerkblad
Het kerkblad Eén heeft als doel:
– Het bevorderen van de communicatie binnen de gemeente
– Het doen van mededelingen en het verstrekken van informatie op kerkelijk gebied
– Het uitgeven van artikelen ter bevordering van de meningsvorming
– Het informeren van de gemeenteleden over de besluitvorming door de kerkenraad.
Het kerkblad verschijnt 10 keer per jaar in papieren en digitale versie.
Samenstelling redactie:
mw. R. Schelhaas,
mw. E. Jansen,
mw. H. van Dijken
Kopij voor het kerkblad inzenden voor de 15de van de maand, met uitzondering van juni en december naar email: redactie-een@pkndenhelder.nl

Website
De Protestantse Gemeente van Den Helder heeft een eigen website: www.pkndenhelder.nl
Deze bestaat uit een toegangspagina (home page) van waaruit de pagina’s van de verschillende secties bereikt kunnen worden. Deze website is bedoeld als een communicatie- en hulpmiddel voor leden van de verschillende secties. De inhoud van de website moet waar mogelijk de sectieactiviteiten aanvullen en ondersteunen en mag deze in geen geval benadelen.
Daarnaast is de website onderdeel van de missionaire opdracht in Den Helder en daarbuiten.
Samenstelling redactie:
dhr. A. Bosschaart,
mevr. R. Schelhaas,
mevr. C. Rus,

dhr. P. Versluis

bereikbaar via info@pkndenhelder.nl

Kerkomroep
Kerkomroep: Uw kerkdienst “live” in uw huiskamer Kerktelefoon/KerkTV, voor hen die zich verbonden weten met de kerk en wegens ziekte, een handicap of ouderdom niet meer in staat zijn de kerkdiensten in persoon bij te wonen.
De kerkdiensten vanuit de PKN kerken in Den Helder zijn live te volgen via internet.
Hiervoor gaat u naar
www.kerkomroep.nl en vult u bij “Vind uw kerk”:
de plaatsnaam of kerknaam in,
daarna klikt u op knop luisteren of kijken.
Als er bij de kerk van uw keuze de tekst “Live” aanwezig is wordt er een dienst uitgezonden. U klikt dan op de knop ‘luisteren’ of, indien de kerk ook videobeelden uitzendt, op de knop ‘kijken’.

Archiefdiensten: Als u op de naam van de kerk klikt wordt de informatiepagina van de kerk geopend.
Hierop zijn, naast de live uitzending, ook een aantal archiefdiensten zichtbaar. Deze kunt u te allen tijde beluisteren of bekijken door op de betreffende knop achter de gewenste dienst te klikken. Een archiefdienst kunt u ook downloaden/opslaan op uw eigen PC. Het is ook mogelijk om de diensten te volgen op uw tablet. Hiervoor dient u de ‘Kerkomroep APP’ te downloaden op uw tablet.
Zend uw kerk ook videobeelden uit, dan is het mogelijk om de kerkdienst te volgen op uw eigen TV middels een aparte KerkTV ontvanger. Heeft u geen internetaansluiting dan zijn er nog mogelijkheden om de diensten thuis te volgen middels een kerktelefoonontvanger welke wordt aan gesloten op de telefoonlijn.
Op de woensdagavond is er vanuit de Bethelkerk van 18:45 tot 19:45 uur een verzoekprogramma van gewijde muziek met een korte avondoverdenking.
Is uw interesse gewekt, of heeft u problemen? Neem dan contact op met:
dhr. J. Gerkema, tel. 0223-634957
dhr. D. Nederveen, tel. 0223-633456
dhr. J. Hoving, tel. 0223-860168