Kerkomroep

 

Kerkomroep.nl: de kerkdienst live in uw woonkamer

De diensten van de Bethelkerk en de Vredeskerk zijn ook te volgen via YouTube. Om de videoservers van de Kerkomroep te ontlasten wordt u dringend aangeraden om van dit YouTubekanaal gebruik te maken.

Hoe doet u dat?

1. Laptop

Via de browser Google klikt u op het icoon van YouTube. In de zoekregel tikt u: ‘Bethelkerk Den Helder’ of ‘Vredeskerk Den Helder’en klikt op de ‘zoekknop’ of drukt op ‘enter’. U komt dan op de YouTubepagina van de Bethelkerk. Hier kunt u klikken op de live uitzending. Als u op de knop ‘abonneren’ klikt dan is het voor de volgende keer makkelijker terugvinden.
Een dienst terugkijken kan nog op dezelfde manier via Kerkomroep, maar ook via YouTube.

2. Tablet

Op de tablet is de App voor YouTube voor geïnstalleerd. Als u op deze App klikt en daarna in de zoekregel: ‘Bethelkerk Den Helder’  of  ‘Vredeskerk Den Helder’ en drukt op ‘enter’, komt u  op de YouTube pagina van de gezochte kerk. Hier kunt u klikken op de live uitzending. Als u op de knop ‘abonneren’ klikt, dan is het voor de volgende keer makkelijker terug vinden.
Een dienst terugkijken kan nog op dezelfde manier via Kerkomroep, maar ook via YouTube.

3. TV

Heeft u een moderne ‘Smart-TV’, dan is het mogelijk om de dienst direct op uw TV te bekijken. Ga naar YouTube en zoek uw kerk. Heeft u geen Smart-TV en wilt u toch graag de dienst op uw TV bekijken, neem dan contact met ons op.

4 Settop box

U bekijkt de diensten op uw TV. Voor u verandert er niets. U kunt op de gebruikelijke manier uw toestel inschakelen. Heeft u nog vragen of ondervindt u problemen, bel ons gerust. Wij komen graag bij u langs om u te helpen.

 

Klik hier om mee te kijken of luisteren met de Bethelkerk.

Klik hier om mee te kijken of luisteren met de Vredeskerk

Kerktelefoon is een techniek die het mogelijk maakt om de kerkdienst thuis te kunnen beluisteren.
Kerktelefoon is bestemd voor hen die zich verbonden weten met de kerk en wegens ziekte, een handicap of ouderdom niet meer in staat zijn de kerkdiensten in persoon bij te wonen.
Alle zondagse diensten en tevens bijzondere diensten zoals rouw- en trouwdiensten kan men dan thuis beluisteren.
Op de woensdagavond van 18:45 tot ± 19:45 is er een verzoekprogramma van gewijde muziek met een korte avondoverdenking. Men kan hiervoor liederen aanvragen die men graag wil horen, voor zichzelf of iemand anders, die dan natuurlijk wel een kerktelefoonaansluiting moet hebben.
Kerktelefoon wordt in Den Helder beschikbaar gesteld door de “stichting Kerkomroep Den Helder”. In deze stichting zijn de navolgende kerken vertegenwoordigd:
Bethelkerk, Johanneskapel, ’t Kruisanker, Vredeskerk, Morgenster, Ontmoetingskerk Julianadorp en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
De luisteraar kan, naast de eigen kerk, ook de diensten beluisteren vanuit de andere kerken.
Voor het beluisteren van de dienst wordt een “Kerktelefoonontvanger” beschikbaar gesteld door de stichting Kerkomroep Den Helder.
Deze Kerktelefoonontvanger wordt bij de luisteraar thuis aangesloten op de telefoonaansluiting of op een internetverbinding
De luisteraar betaalt hiervoor een bedrag per maand aan de stichting Kerkomroep Den Helder als vergoeding voor het abonnement, het gebruik van de ontvanger en de gemaakte belkosten.
Er worden bij de luisteraar dus geen belkosten door de telefoonmaatschappij in rekening gebracht.
• Een kerktelefoonontvanger kan op verzoek direct geplaatst worden. Dus geen lange wachttijden.
• Bij kortstondige zieken kan zeer eenvoudig een tijdelijke aansluiting gerealiseerd worden.
• Indien een luisteraar, bijvoorbeeld door hulp van de thuiszorg, niet in staat is om op de zondagochtend “live” naar de kerkdienst te luisteren, dan bestaat de mogelijkheid om deze dienst op een later tijdstip te beluisteren.
Inlichtingen over kerktelefoon en aanvragen voor het verzoekprogramma op de woensdagavond kunnen worden gedaan bij:
J.Gerkema tel:634957 E-mail: j.gerkema@ziggo.nl
“Kerktelefoon: thuis, en toch hoor ik er helemaal bij”.

Kerktelevisie: luisteren wordt beleven
Altijd en overal de dienst van je eigen kerk kunnen bekijken, thuis, bij de buren of tijdens de vakantie. KerkTV werkt hetzelfde als de bekende kerktelefoon. Beeld en geluid worden bij u thuis gebracht via uw internetverbinding.Met uw eigen huiscomputer kunt u eenvoudig via www.kerkomroep.nl de kerkdienst bekijken. Ook met tablet of smartphone kunt u de dienst volgen met behulp van de speciale “APP” van de Kerkomroep.
Heeft u geen computer, tablet of smartphone en u wilt toch graag KerkTV, dan heeft de stichting Kerkomroep Den Helder een speciale ontvanger beschikbaar waardoor u de beelden van de kerkdienst kunt bekijken op uw eigen TV. U hebt hiervoor echter wel internetverbinding nodig.
Is uw interesse gewekt dan mag u mij altijd bellen voor nadere informatie, ook als u GEEN internetverbinding heeft. Ik help u graag op weg.
J.Gerkema tel:634957 E-mail: j.gerkema@ziggo.nl
“Kerktelevisie: alsof je er zelf bij bent.”