Kerkdiensten luisteren en kijken

Kerkdienst luisteren en kijken via Kerkomroep.nl en YouTube.

De diensten van de Bethelkerk en de Vredeskerk zijn te volgen onder de noemer “PG Den Helder” via Kerkomroep.nl (kijken en luisteren) en via YouTube (alleen kijken). Om de videoservers van de Kerkomroep te ontlasten wordt u aangeraden om van dit YouTubekanaal gebruik te maken.

Op de woensdagavond van 18:45 uurtot ± 19:45 uur is er een verzoekprogramma van gewijde muziek met een korte avondoverdenking. Men kan hiervoor liederen aanvragen die men graag wil horen, voor zichzelf of iemand anders. Aanvragen voor het verzoekprogramma kunnen worden gedaan bij: Corrie Gerkema, tel: 0223 634957.

Wilt u een kerkdienst van de PG den Helder beluisteren en meekijken?

Klik op deze link!

 

Kerkomroep en YouTube; Hoe werkt het?

Instructie, klik hier!