nieuwsbrief stadsbreed 26 juni

Met ingang van 6 februari zijn er in beide kerken weer diensten. Verdere informatie vindt u op de nieuwsbrief en op de homepage.

De diensten zijn ook te volgen via Youtube en Kerkomroep.  

In verband met overbelasting van kerkomroep.nl gaat de voorkeur tijdens de uitzending uit naar Youtube. Mocht u later de dienst willen bekijken of beluisteren dan kunt u ook www.kerkomroep.nl gebruiken


Vredeskerk Protestantse Gemeente Den Helder

Zondag 26 juni 2022

Voorganger   : Ds. Willemien Keuning

Organist        : Bauke Klootwijk

—————————————————

Wanneer de organist het intredelied inzet, komen de predikant, ouderling en diaken binnen en gaan allen staan.

Intredelied: 282, 1

Aansteken van de Tafelkaarsen

Votum en groet

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige

die sprak: Licht!

en het werd licht,

die zag dat het goed was.

Allen: Gezegend het werk van zijn handen.

Vrede en vriendschap

van God – Ik zal er zijn

van Jezus – hebt elkander lief

door de kracht van de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.

Allen: Amen.

allen gaan zitten

Lied 282, 2  

Kyriëgebeden, beantwoord met

Lied 301k, I voorganger. II allen

Gloria: Lied 304

Dienst van het Woord

Groet

V. De Heer zij met u

G. Ook met u zij de Heer

Gebed bij de opening van de Schriften: Lied 944, 1,2,3

Met de kinderen:

* Kinderlied: (Je hoort er helemaal bij .. Wie ik ??) https://youtu.be/Hi4Orkih9O8

  • Het verhaal van Filippus
  • Kinderkring

Lezing uit Psalm 1

Lied 653, 1

Lezing uit het Evangelie naar Johannes 4, 5-30

Lied 653, 3,7

Overweging

Stilte

Orgelspel

Eventueel afkondigingen door de ouderling van dienst, in ieder geval bij een overlijden. In dat geval wordt daarna gezongen: Lied 961 (2x)

Dienst van gebeden en gaven.

Gebeden

Stilte

Onze Vader, Lied 369b

Allen gaan staan

Lied 825, 1,4

Zending en zegen, beantwoord 

met Lied 825, 7           

 

Na afloop van de dienst is er zoals gebruikelijk gelegenheid samen na te praten onder het genot van koffie, thee of fris.