Nieuwsbrief en Liturgie Bethelkerk

10/11/2018

Nieuwsbrief 17-02-2019, stadsbreed

Stadsbrede viering van de 6e zondag na Epifanie (Septuagesima)

dienst van Schrift en Tafel

in de Vredeskerk te Den Helder

17 februari 2019

Voorganger : Ds. Roel de Meij Mecima

Organist      : Bauke Klootwijk

m.m.v. de cantorij o.l.v. Janny Leurs

Viering 40 jaar cantorij Vredeskerk

—————————————————-

INTREDE    

Orgelspel

                                                [de gemeente gaat staan]

 Intredelied:  280: 1C, 2A, 3C, 4A, 5A, 6A.  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’.

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en drempelgebed                                                                     

Lied 291d – I = voorganger – II = allen   + cantorij

                                               [de gemeente gaat zitten]

Psalm van de zondag: psalm 145: 1, 2 en 4 

Kyriëgebeden:

1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6C, 7A, 8C, 9A, 10C

Groet – gezongen – lied 270b

  1. De Heer zij met u.
  2. EN MET UW GEEST.

Gebed van de zondag                                                                                       

DE HEILIGE SCHRIFT

Kinderen gaan naar de kinderkring en we zingen samen:

Wij gaan voor even uit elkaar

Lezing:          Ester 7: 1 – 8: 2       

Lied:              Psalm 150b  refrein allen, Cantorij

Lezing:          I Korintiërs 15: 12 – 20                             

Lied:              645:  1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6A

Lezing: Lucas 6: 27 – 38                                                 

Lied: 339c

Uitleg en verkondiging                                                  

Orgelspel

Lied: 537     

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden – stil gebed – het gebed van Fransiscus : cantorij

Acclamatie 368d: allen

Inzameling van de gaven

Vredesgroet

Lied 840

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Gebed over de gaven

Tafelgebed en Onze Vader                                                                                          

Lied 403b:

Inzettingsverhaal

Lied 403a

Lied 408e

Gemeenschap van brood en wijn

Cantorij zingt ondertussen:

         Tjebe Pojiem 

         35  Is niet muziek door U aan ons gegeven 

Gebed na de Maaltijd                                                                                         

ZENDING EN ZEGEN

Lied  (Sytse de Vries)

Zegen:          Lied 431b

Orgelspel