Liturgie Bethelkerk

10/10/2018

VRIENDSCHAP, kinderdienst

Bethelkerk Den Helder

14 oktober 2018

10:00 uur

Voorganger: ds. Wilma van Rijn

Organist:                   Peter Baanstra

En verder met medewerking van:

De jeugddienstcommissie en een aantal kinderen uit onze gemeente.

 —————- 

Voor de dienst zingen we ‘Jezus leeft in eeuwigheid’

(LM 39 of Evangelische liedbundel 411)

                        Beginnen

De kerkenraad komt binnen

Welkom

 We steken de kaarsen op de liturgische tafel aan met het licht van de paaskaars

                        De gemeente gaat staan

 Aanvangslied: ‘Kijk eens om je heen’

 Bemoediging en groet

V:        Onze hulp is in de Naam van de Ene God

A:        die hemel en aarde gemaakt heeft

V:        die trouw blijft voor altijd

A:        en die niet loslaat wat hij ooit heeft gemaakt .

V:          Genade voor u, en vrede, van God onze Vader en van Jezus Christus, door de Geest, die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.

A:        Amen

                            De gemeente gaat zitten

 Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’

 Inleiding op het thema       

Gebed om ontferming

Zingen Opwekking nr. 574 ‘Groot is Hij’

(let op: tekst wordt meerdere keren herhaald)

 Lezen

 Gedicht ‘Vriendschap voor het leven’

 Zingen ‘We hebben allemaal wat’ (Elly & Rikkert)

 Uitbeelding van Marcus 2: 1-12

‘4 vrienden en een zieke man’

 Zingen ‘Welk een vriend is onze Jezus’

 Overdenking            

-Kinderen die dat graag willen, mogen naar de kinderkring gaan-

 Zingen Elly & Rikkert ‘Wit zwart rood en geel’

 Aansteken kaarsjes

Kinderen van de kinderkring komen terug

                                    Delen

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed

en zingen ‘Onze Vader in de hemel’ (Lied 1006)

 Inzameling van gaven

 Gezegend op weg

 Slotlied:  ‘Ik ben het begin en ik ben het eind’


Zegen met gezongen ‘Amen’

 

Na de dienst is iedereen van harte welkom om na te praten bij limonade, koffie of thee, diverse activiteiten en een lunch.