Vervoer naar de kerk

Heeft u vervoer nodig, naar en van de kerk dan kunt u bellen met
dhr. T. van der Veen, tel.nr. 636513 (Nw. Den Helder) en
mevr. I. Lindeboom, tel. nr. 668494 (De Schooten)