Kerkelijke bijdrage

Met de Actie Kerkbalans wordt jaarlijks van de leden van de gemeente een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van de eredienst, de predikantsplaats, de kerk, de pastorie etc.
Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt gevraagd om uw schriftelijke toezegging te doen voor het nieuwe jaar. Dit kan op verschillende manieren:

  • U wordt benaderd met een brief => Toezeggingsformulier
  • Langs elektronische weg.

Voor het langs elektronische weg invullen van uw Vaste Vrijwillige Bijdrage klik hier
of bij gebruik van een mobiel scan
U wordt omgeleid naar de site van SKG Collect.
Voordelen:     * Er hoeft geen vrijwilliger te worden ingeschakeld om uw Kerkbalans
(Toezeggingsformulier) formulier te brengen/halen
* Uw toezegging wordt automatisch in het bijdragesysteem verwerkt
* U ontvangt een mail met uw toezegging en de door u aangegeven voorwaarde
* U wordt hierna elk jaar benaderd via de mail en zal geen formulier meer ontvangen.

Aanbeveling: We mogen, ieder voor zich en ieder op zijn of haar eigen plek, een klein schakeltje zijn in Gods Koninkrijk. We zijn verbonden aan onze kerkelijke gemeente en helpen om deze op te bouwen, voor nu en in de toekomst, met de middelen die ons zijn toebedeeld. Hoeveel we bezitten, daar staan we in de regel nauwelijks bij stil. Maar kijken we om ons heen, dan beseffen we dat we ontzettend rijk zijn. Met Actie Kerkbalans vraagt de kerk om van die rijkdom iets terug te geven voor Gods werk. Overigens is uw gift fiscaal aftrekbaar.