Informatie Bethelkerk

Bethelkerk

Algemene informatie. Voor informatie over de Bethelkerk en de gemeente rond de Bethelkerk kunt u contact opnemen met mw. C. Rus (contactpersoon), e-mail: bethelkerk@pkndenhelder.nl

Kerkdiensten (de vieringen zijn ook online te volgen via kerkomroep of YouTube)
Iedere zondag: de diensten beginnen om 10:00 uur.
(De kerkdiensten vinden afwisselend plaats in de Bethelkerk en de Vredeskerk. Kijk hiervoor het schema op de pagina ‘kerkdiensten’ op de website)
Er is (voorlopig op aanvraag) crèche aanwezig en er is kinderkring.
De 3° zondag van de maand is er jeugdkerk voor de 12- tot 16-jarigen.
Iedere zondag is er koffiedrinken na de kerkdienst.

Commissie Eredienst 
Deze commissie coördineert de zaken betreffende de eredienst. Er vindt bezinning plaats over de eredienst en de ontwikkelingen op het gebied van de liturgie. De commissie draagt verantwoording voor een aantal diensten met bijzonder karakter. De commissie vergadert iedere maand en staat open voor belangstellende gemeenteleden.
Informatie:
Mevr. C.M. Rus, mailadres: eredienst@pkndenhelder.nl
06-18073066

Vesper
ln de weken voorafgaande aan het Paasfeest, vanaf Aswoensdag tot en met de Stille week en iedere woensdag tijdens de periode van voorbereiding op het kerstfeest, Advent, is er een Vesper. Hiervoor staat vooraf een bericht op de homepage. De vespers zijn óf in de Oud-katholieke kerk, óf in de Vredeskerk

Kosters
mevr. H. van Toly, (coördinator) tel. 06-21281546/0223-618328
dhr. A. Bezuyen, tel. 0223-628625
dhr. J. Otten, tel. 0223-628675
dhr. T. Ruiten, tel. 0223-619239
dhr. P. Streefkerk, 0223-624384

Organisten
dhr. D. Kool, (coördinator) tel. 0223-632257
dhr. P.J. Baanstra, tel. 0223-628269

Lectoren
dhr. H.J. Timmermans, tel. 0223-626590 coördinator.

Bediening van de Heilige doop
De bediening van de doop dient te worden aangevraagd bij de contactpersoon of de scriba. Voor de doopbediening vindt overleg plaats tussen de doopouders en de predikant.

Viering van het Heilig Avondmaal
Zes zondagen per jaar, op Witte Donderdag en tijdens de Paaswake wordt het Heilig Avondmaal gevierd.  Gedoopte kinderen en jongeren hebben toegang tot het Heilig Avondmaal.

Huwelijksbevestiging
Een verzoek tot kerkelijke huwelijksbevestiging dient te worden aangevraagd bij de contactpersoon of de scriba. Dit geldt ook wanneer een gastpredikant bij de bevestiging voorgaat. Bij het voorgaan van de vaste predikant dient tijdig overleg plaats te vinden voor het vaststellen van de datum.

Nieuwsbrief
De mededelingen aan de gemeente worden iedere zondag via een nieuwsbrief schriftelijk bekend gemaakt. Het gaat hierbij om mededelingen die in direct verband staan met de plaatselijke kerk. De nieuwsbrief kan ook digitaal worden toegezonden.
Opgave van mededelingen voor donderdagavond 18.00 uur
Contactpersonen: fam. de Boer, tel. 0223-621360 bj.deboer@quicknet.nl

Autovervoer naar de kerk op zondag
Contactpersoon: dhr. H. van der Vaart, tel. 0223-610076

Bloemencommissie
Iedere zondag staan er bloemen in de kerk, die door de bloemencommissie worden verzorgd. De bloemen worden na de dienst als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. informatie: mevr. E.W. Vos-Bos, tel. 0223-628148

Welkomstcommissie
Iedere zondag staat er bij het binnenkomen iemand van de welkomstcommissie. Zij heten gasten welkom en maken hen wegwijs in de kerk.
Contactpersonen: fam. Okel, tel. 0223-622912

Koffiedrinken
Iedere zondag is er koffiedrinken na de kerkdienst.
lnformatie:mevr. J. Boerman-van As, boeras@gmail.com tel. 06-12788607

Beamer
ln de Bethelkerk wordt de eredienst ondersteund door een beamerinstallatie. De liturgie wordt getoond met waar nodig ondersteuning van afbeeldingen of filmpjes.
Coördinatie beamerteam:
dhr. H. Gerkema, tel. 0223-637573 email: hilbert.gerkema@quicknet.nl

Verspreiding liturgie voor kerktelefoon
dhr. J. Gerkema, tel. 0223-634957

Predikant en kerkelijk werker
De predikant en kerkelijk werker voeren de pastorale zorg uit in specifieke situaties, zoals bij vragen van geestelijke en maatschappelijke nood, ziekte en overlijden. U kunt hen bellen om een afspraak te maken voor een gesprek:
predikant ds. Peter den Braanker: predikant@pkndenhelder.nl of 06 8322 7832
kerkelijk werker pastor A. Martens, a.martens@pkndenhelder.nl of  06 2249 4089

Verjaardag bijeenkomsten voor 75 jaar en ouder:
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden rond hun verjaardag uitgenodigd voor een verjaardag bijeenkomst. Het gaat hierbij om een gezellige informele middag om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten. De verjaardag bijeenkomst is eens in de 2 maanden.
informatie: mevr. G. Westra-Oostindie, tel. 0223-619771

Commissie openstelling 1e Kerstdag
Coördinator: dhr. J. Renes, tel. 0223-643172

Het IKeA team (Incidenteel Klussen En Assisteren)
Het IkeA team is opgericht in 2010 en bestaat uit gemeenteleden die een handje willen helpen op het gebied van tuinieren, boodschappen doen, hek of schutting repareren, behangen enz.. Als u zin of tijd heeft om mee te helpen hoor ik dat graag.
Mijn telefoonnummer is 0223 629148.
Het e-mail adres is ikeateam@pkndenhelder.nl

Financiën en beheer
Bij ieder kerkgebouw is een beheercommissie actief die zorg draagt voor onderhoud en instandhouding van het gebouw, voor verhuur t.b.v. kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten, en die de kas beheert (kleine kas). Zie ‘beheer en verhuur’