Informatie Bethelkerk

3 september 2021

Bethelkerk

Algemene informatie

Voor informatie over de Bethelkerk en de gemeente rond de Bethelkerk kunt u contact opnemen met mw. J. van Kalsbeek (contactpersoon), tel.nr. 06.29241915, of dhr. T. Boerman (scriba kerkenraad), e-mail: bethelkerk@pkndenhelder.nl

In verband met de huidige situatie en de regels vanuit het RIVM is de kerkzaal op het moment voor 50 % bezet. Bijeenkomsten en activiteiten worden weer voorzichtig opgestart. Houdt u hiervoor het kerkblad, de website en de nieuwsbrieven in de gaten.

Kerkdiensten (de vieringen zijn ook online te volgen via kerkomroep of youtube)
Iedere zondag: de diensten beginnen om 10:00 uur.
Er is (voorlopig op aanvraag) crèche aanwezig en er is kinderkring.
De 3° zondag van de maand is er jeugdkerk voor de 12- tot 16-jarigen.
Iedere zondag is er koffiedrinken na de kerkdienst.

Werkgroep Eredienst 
Deze werkgroep coördineert de zaken betreffende de eredienst. Er vindt bezinning plaats over de eredienst en de ontwikkelingen op het gebied van de liturgie. De werkgroep draagt verantwoording voor een aantal diensten met bijzonder karakter. De werkgroep vergadert iedere maand en staat open voor belangstellende gemeenteleden.
Informatie:
Mevr. C.M. Rus, mailadres: eredienst-bk@pkndenhelder.nl

Avondgebed
ln de weken voorafgaande aan het Paasfeest, vanaf Aswoensdag tot en met de Stille week en iedere woensdag tijdens de periode van voorbereiding op het kerstfeest, Advent, is er een avondgebed van 19.15 – 19.45 uur in de achterzaal van de kerk.

Kosters
mevr. H. van Toly, (coördinator) tel. 06-21281546/0223-618328
dhr. A. Bezuyen, tel. 0223-628625
dhr. J. Otten, tel. 0223-628675
dhr. T. Ruiten, tel. 0223-619239
dhr. P. Streefkerk, 0223-624384

Organisten
dhr. D. Kool, (coördinator) tel. 0223-632257
dhr. P.J. Baanstra, tel. 0223-628269

Lectoren
dhr. H.J. Timmermans, tel. 0223-626590 coördinator.

Bediening van de Heilige doop
De bediening van de doop dient te worden aangevraagd bij de contactpersoon of de scriba. Voor de doopbediening vindt overleg plaats tussen de doopouders en de predikant.

Viering van het Heilig Avondmaal
Zes zondagen per jaar, op Witte Donderdag en tijdens de Paaswake wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De viering vindt in de regel plaats op de 2e zondag van de oneven maand. Gedoopte kinderen en jongeren hebben toegang tot het Heilig Avondmaal.

Huwelijksbevestiging
Een verzoek tot kerkelijke huwelijksbevestiging dient te worden aangevraagd bij de contactpersoon of de scriba. Dit geldt ook wanneer een gastpredikant bij de bevestiging voorgaat. Bij het voorgaan van de vaste predikant dient tijdig overleg plaats te vinden voor het vaststellen van de datum.

Nieuwsbrief
De mededelingen aan de gemeente worden iedere zondag via een nieuwsbrief schriftelijk bekend gemaakt. Het gaat hierbij om mededelingen die in direct verband staan met de sectie of de plaatselijke kerk. De nieuwsbrief kan ook digitaal worden toegezonden.
Opgave van mededelingen voor donderdagavond 18.00 uur
Contactpersonen: fam. de Boer, tel. 0223-621360 bj.deboer@quicknet.nl

Autovervoer naar de kerk op zondag
Contactpersoon: dhr. H. van der Vaart, tel. 0223-610076

Bloemencommissie
Iedere zondag staan er bloemen in de kerk, die door de bloemencommissie worden verzorgd. De bloemen worden na de dienst als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. informatie: mevr. B. Vos-Bos, tel.0223-628148

Welkomstcommissie
Iedere zondag reikt een welkomstcommissie u de nieuwsbrief aan. Tevens heten zij gasten welkom en maken ze hen wegwijs in de kerk.
Contactpersonen: fam. Okel, tel. 0223-622912

Koffiedrinken
Iedere zondag is er koffiedrinken na de kerkdienst.
lnformatie:mevr. J. Boerman-van As, boeras@gmail.com tel. 0223-643345

Beamer
ln de Bethelkerk wordt de eredienst ondersteund door een beamerinstallatie. De liturgie wordt getoond met waar nodig ondersteuning van afbeeldingen of filmpjes.
Coördinatie beamerteam:
dhr. H. Gerkema, tel. 0223-637573 email: hilbert.gerkema@quicknet.nl

Verspreiding liturgie voor kerktelefoon
dhr. J. Gerkema, tel. 0223-634957

Predikant en kerkelijk werker
De predikant en kerkelijk werker voeren de pastorale zorg uit in specifieke situaties, zoals bij vragen van geestelijke en maatschappelijke nood, ziekte en overlijden. U kunt hen bellen om een afspraak te maken voor een gesprek:  pastor A. Martens, tel. 06-22494089, kerkelijk werker

Verjaardag bijeenkomsten voor 75 jaar en ouder:
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden rond hun verjaardag uitgenodigd voor een verjaardag bijeenkomst. Het gaat hierbij om een gezellige informele middag om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten. De verjaardag bijeenkomst is eens in de 2 maanden.
informatie: mevr.G. Westra-Oostindie, tel. 0223-619771

Werkgroep openstelling 1e Kerstdag
Coördinator: dhr. J. Renes, tel. 0223-643172

Het IkeA team
Inmiddels bestaat het IkeA team 11 jaar, sinds 2010. Bestaande uit gemeente leden die een handje willen helpen op het gebied tuinieren, boodschappen doen, hek of schutting repareren, behangen. Deze vraag krijg ik het vaakst te horen. Echter is mijn lijst niet up-to-date meer, dus als iemand een ander mail adres heeft of heeft zin of tijd heeft om mee te helpen hoor ik dat graag.
Mijn telefoonnummer is 0223 629148.
Het e-mail adres is ikeateam@pkndenhelder.nl

Financiën en beheer
Bij ieder kerkgebouw is een beheercommissie actief die zorg draagt voor onderhoud en instandhouding van het gebouw, voor verhuur t.b.v. kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten, en die de kas van het sectieteam beheert (kleine kas). Zie ‘beheer en verhuur’

Kopieerwerk
Voor kopieerwerk, dat voor de kerk gedaan moet worden, zoals liturgieën, etc. kunt u zich wenden tot:
dhr. J. Smit, tel. 0223-610986

Kerkblad
Het kerkblad Eén heeft als doel:
– Het bevorderen van de communicatie binnen de gemeente
– Het doen van mededelingen en het verstrekken van informatie op kerkelijk gebied
– Het uitgeven van artikelen ter bevordering van de meningsvorming
– Het informeren van de gemeenteleden over de besluitvorming door de kerkenraad.
Het kerkblad verschijnt 10 keer per jaar in papieren en digitale versie.
Samenstelling redactie:
mw. C. Kramer,
mw. R. Schelhaas,
mw. E. Jansen,
Kopij voor het kerkblad inzenden voor de 15de van de maand, met uitzondering van juni en december naar email: redactie-een@pkndenhelder.nl

Website
De Protestantse Gemeente van Den Helder heeft een eigen website: www.pkndenhelder.nl
Deze bestaat uit een toegangspagina (home page) van waaruit de pagina’s van de verschillende secties bereikt kunnen worden. Deze website is bedoeld als een communicatie- en hulpmiddel voor leden van de verschillende secties. De inhoud van de website moet waar mogelijk de sectieactiviteiten aanvullen en ondersteunen en mag deze in geen geval benadelen.
Daarnaast is de website onderdeel van de missionaire opdracht in Den Helder en daarbuiten.
Samenstelling redactie:
dhr. A. Bosschaart,
mevr. R. Schelhaas,
mevr. C. Rus,
bereikbaar via info@pkndenhelder.nl

Kerkomroep
Kerkomroep: Uw kerkdienst “live” in uw huiskamer Kerktelefoon/KerkTV, voor hen die zich verbonden weten met de kerk en wegens ziekte, een handicap of ouderdom niet meer in staat zijn de kerkdiensten in persoon bij te wonen.
De kerkdiensten vanuit de PKN kerken in Den Helder zijn live te volgen via internet.
Hiervoor gaat u naar
www.kerkomroep.nl en vult u bij “Vind uw kerk”:
de plaatsnaam of kerknaam in,
daarna klikt u op knop luisteren of kijken.
Als er bij de kerk van uw keuze de tekst “Live” aanwezig is wordt er een dienst uitgezonden. U klikt dan op de knop ‘luisteren’ of, indien de kerk ook videobeelden uitzendt, op de knop ‘kijken’.

Archiefdiensten: Als u op de naam van de kerk klikt wordt de informatiepagina van de kerk geopend.
Hierop zijn, naast de live uitzending, ook een aantal archiefdiensten zichtbaar. Deze kunt u te allen tijde beluisteren of bekijken door op de betreffende knop achter de gewenste dienst te klikken. Een archiefdienst kunt u ook downloaden/opslaan op uw eigen PC. Het is ook mogelijk om de diensten te volgen op uw tablet. Hiervoor dient u de ‘Kerkomroep APP’ te downloaden op uw tablet.
Zend uw kerk ook videobeelden uit, dan is het mogelijk om de kerkdienst te volgen op uw eigen TV middels een aparte KerkTV ontvanger. Heeft u geen internetaansluiting dan zijn er nog mogelijkheden om de diensten thuis te volgen middels een kerktelefoonontvanger welke wordt aan gesloten op de telefoonlijn.
Op de woensdagavond is er vanuit de Bethelkerk van 18:45 tot 19:45 uur een verzoekprogramma van gewijde muziek met een korte avondoverdenking.
Is uw interesse gewekt, of heeft u problemen? Neem dan contact op met:
dhr. J. Gerkema, tel. 0223-634957
dhr. D. Nederveen, tel. 0223-633456
dhr. J. Hoving, tel. 0223-860168