Sacrale dans

Op maandagavond  om 19.30 u, danst deze groep  in de Johanneskapel, onder leiding van mevr. Shanti Schukking. Deze periode met als thema:
Laat mij stralen in schoonheid en staan in mijn kracht Dankbaar niet wetend wie dit wonder volbracht.
De kosten zijn 7 euro per keer, en als men ineens betaalt 30 euro. Informatie en opgave bij

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!