Werkgroep Jeugd en Jongeren

Vanuit de Grote Kerkenraad is de Werkgroep Jeugd en Jongeren opgezet voor het jeugdwerk in heel de gemeente.
Zij heeft als essentie:
Wij hopen dat alle kinderen de onvoorwaardelijke liefde van God ervaren.

Daar werken ze ook aan.
Onder de Werkgroep Jeugd en Jongeren vallen:

  • Creche 
  • Kinderkring 
  • Jeugddienstgroep (Kinderdienst en Tienerdienst) 
  • Kliederkerk
  • Kindercatechese 
  • Jeugdkerk 
  • Catechese

De Werkgroep coördineert het werk van de jeugdgroepen en overlegt met de leiding wat er gedaan moet worden, of verbeterd kan worden. In de Werkgroep zitten ook de predikant en de jeugdouderling.
Er is samen met de jeugdleiding een “rode draad” uitgezet, met drie projecten in het jaar.

  • Adventstijd en Kerst 
  • 40-dagentijd en Pasen
  • Een ander project met een zelf gekozen thema.

De ‘rode draad’ is dat alle jeugdgroepen aan deze projecten meedoen, door hetzelfde verhaal, een verwerking of andere inbreng. Zo’n project wordt vaak met een bijzondere dienst afgesloten. Tussen de projecten door kiezen de groepen voor eigen onderwerpen en verhalen.
Mocht u contact willen zoeken met de mensen van de Werkgroep of de jeugdleiding dan kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken:
Voorzitter Werkgroep: Vacant : jeugdwerk@pkndenhelder.nl
Coördinator Rode draad: Eveline Jansen: tel. 0223 613579 of eveline59@outlook.com