Vanuit de Grote Kerkenraad is de Taakgroep Jeugd en Jongeren opgezet voor het jeugdwerk in heel de gemeente.
Zij heeft als essentie:
Wij hopen dat alle kinderen de onvoorwaardelijke liefde van God ervaren.

Daar werken ze ook aan.Onder de Taakgroep Jeugd en Jongeren vallen:

  • Creche 
  • Kinderkring 
  • Jeugddienstgroep (Kinderdienst en Tienerdienst) 
  • Kliederkerk
  • Kindercatechese 
  • Jeugdkerk 
  • Catechese

De Taakgroep coördineert het werk van de jeugdgroepen en overlegt met de leiding wat er gedaan moet worden, of verbeterd kan worden in de secties. In de Taakgroep zitten ook de predikant en de jeugdouderling.
Er is samen met de jeugdleiding een “rode draad” uitgezet, met drie projecten in het jaar.

  • Adventstijd en Kerst 
  • 40 dagentijd en Pasen
  • Een ander project met een zelf gekozen thema.

De ‘rode draad’ is dat alle jeugdgroepen aan deze projecten mee doen, door hetzelfde  verhaal, een verwerking of andere inbreng. Zo’n project wordt vaak met een bijzondere dienst afgesloten. Tussen de projecten door kiezen de groepen voor eigen onderwerpen en verhalen.
Mocht u contact willen zoeken met de mensen van de Taakgroep of de jeugdleiding dan kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken:
Voorzitter Taakgroep: Reiner Wijkhuizen : jeugdwerk@pkndenhelder.nl
Coördinator Rode draad: Eveline Jansen: tel. 0223 613579 of eveline59@outlook.com