College van Diakenen

 

College van Diakenen (CvD)
NaamCollege van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente Den Helder
PostadresPrins Hendriklaan 14
Postcode en plaats1781 KA Den Helder
Tel.0223 - 631615
E-mailcvd@pkndenhelder.nl
VoorzitterNico Bais
SecretarisPieter Versluis
ProfielHet College van Diakenen behartigt de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard van de Protestantse Gemeente Den Helder. De diaconie van de PG Den Helder heeft rechtspersoonlijkheid.

College van Diakenen
De visie van het CvD van waaruit wij willen werken is:  Gods boodschap van liefde te laten zien aan mensen, waar ook ter wereld die in moeilijkheden verkeren door hen ondersteuning te bieden.
De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door – het betrachten van onderling dienstbetoon, – het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben, – het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn, – het signaleren van knelsituaties in de samenleving en – het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping. Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.
De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk.

Wat doet het College van Diakenen?
Het college van Diakenen wordt gevormd door alle diakenen van de Protestantse Gemeente Den Helder.
Onder de verantwoordelijkheid van het college vallen de commissies ZWO, Diaconale Maatschappelijke Zorg, Vluchtelingenwerk en Diaconaal Vermogen. Ook bij het regelen van vakantieweken via het vakantiebureau.nl (vakanties met aandacht) kunnen de diakenen behulpzaam zijn.
Door een tekort aan diakenen zijn er eind 2017 geen diakenen die lid zijn van de commissie ZWO. Door de overplaatsing van de vluchtelingen van het AZC naar elders staat het vluchtelingenwerk op een laag niveau.

DoelRekening nummerTen name van
GiftenNL44RABO0373740263College van Diakenen, Protestantse Gemeente Den Helder

Collectes gemeente breed:
Periode voor PinksterenPinkster-collecte

Waar staat het College van Diakenen ook voor? Zie Diaconale activiteiten.