Samenvatting gemeente raadpleging gebouwkeuze

Op 22 mei en 7 juni gingen de beide voorzitters en leden van de commissie gebouwen met gemeenteleden in gesprek over de stand van zaken rondom de keuze van het kerkgebouw, waar we als gemeente voor staan. Na een inleiding van ds. Peter den Braanker volgde een filmpje over besluitvorming in een groep en de wijsheid van de minderheid.
Dit filmpje is terug te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=FYQgxtg8Bzg
Vervolgens was er een presentatie over het proces met betrekking tot het onderzoek naar de verschillende opties om te komen tot 1 kerkgebouw. Want we zijn er als gemeente wel aan toe, 1 gemeente vormen en samen kerken in 1 kerkgebouw.

De link van het gehele verslag vindt u hier onder.

Samenvatting gemeente raadpleging gebouwkeuze

40 jaar Koffieochtend Vredeskerk. De laatste van het seizoen 23-24.

40 jaar Koffieochtend

Dit is dan alweer het laatste verslag van de Koffieochtend dit seizoen. Deze maanden zijn omgevlogen, er is dan ook veel gebeurd. De voorbereidingen voor de laatste ochtend beginnen al gelijk in januari vooral met bedenken wat we gaan doen, maar de laatste 6 weken zijn altijd spannend. We willen als team altijd wat leuks doen maar daar komt dan ook wel wat voor kijken.

De Koffieochtend bestaat dit jaar 40 jaar, dit gingen we vieren, iedereen kreeg bij binnenkomst een bloem met daaraan duidelijk zichtbaar: 40.  Eerst werd er koffie met een gebakje met 40 erop rondgedeeld en konden we een poosje kletsen.

Han had van de foto’s die we verzameld hadden een presentatie gemaakt en die werd hierna vertoond. Lees verder “40 jaar Koffieochtend Vredeskerk. De laatste van het seizoen 23-24.”

Hallo kinderen van de kinderkring

Met de hele gemeente hebben we op 1e Paasdag gevierd dat Jezus de dood overwonnen heeft en is opgestaan. Dit keer was er geen gemeentelid met het voorwerp maar lag het voorwerp al bij de rots voorin de kerk. Jezus had zijn doeken afgedaan en was al opgestaan!
We hebben met elkaar een heel mooie 40 dagen tijd mogen beleven.

Wellicht ben je al weer wat vergeten van deze periode, weet je de voorwerpen die we gezocht hebben bij de gemeenteleden nog? Zoals een schaal, een kruik, brood, een zwaard, weet je de andere voorwerpen nog?
Wellicht ben je al weer wat vergeten van deze periode, weet je de voorwerpen die we gezocht hebben bij de gemeenteleden nog? Zoals een schaal, een kruik, brood, een zwaard, weet je de andere voorwerpen nog?

En weet je nog dat: Lees verder “Hallo kinderen van de kinderkring”

RING NOORDKOP

Ring Noordkop organiseert een muzikale bijeenkomst rond 10 jaar Nieuwe Liedboek
o.l.v. cantor/organist Bert Rootmensen

De tijd gaat snel. Het is nu al (iets meer dan) tien jaar geleden dat het nieuwe Liedboek, officieel ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ werd geïntroduceerd. Sommige oude liederen verdwenen, een heleboel nieuwe kwamen erbij. Een prachtig thema voor de volgende ringbijeenkomst!

Onder leiding van Bert Rootmensen zullen we oude en nieuwe liederen zingen en misschien wel aanleren. Rootmensen is cantor/organist van de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. Daar bewijst hij al jaren hoe hij mensen zeer tot hun genoegen aan het zingen krijgt.

Een ringbijeenkomst is een bijeenkomst van leden van een bepaalde regio van de Protestantse Kerk. Het streven is om elkaar op gezette tijden rond een thema te ontmoeten. Daarbij gaat het om het thema, maar ook om het ontmoeten zelf. Lees verder “RING NOORDKOP”

Hulp aan de Voedselbank

Hulp aan de Voedselbank blijft een grote noodzaak!!

Nog steeds is het zo dat meer dan een miljoen mensen in Nederland in armoede leven. De Voedselbanken kunnen de vraag nauwelijks aan.

Het is al vele jaren geleden dat door een gemeentelid het initiatief werd genomen om elke zondag in de kerk een krat neer te zetten waarin men een product kon doen t.b.v. de Voedselbank Den Helder e.o., eerst alleen in de Vredeskerk maar later ook in de andere kerken van PG Den Helder. Dit wordt door de Voedselbank zeer gewaardeerd want de Voedselbank is volledig afhankelijk van voedseldonaties, waardoor de voedselvoorziening verschilt per week.

Veel voedsel komt van bedrijven en supermarkten. Het goede nieuws is dat zij steeds minder voedsel verspillen. Het minder goede nieuws is: daardoor blijft er minder over voor de voedselbanken.

Lees verder “Hulp aan de Voedselbank”

Terugblik op dienst met Choir Company Vocals van 25 februari

In liefde bloeiende

Wat was het een belevenis dit programma te mogen uitvoeren in de eigen kerk!

De bijbel in een uur en 12 minuten met animatie, zang en verhaal. Het verhaal van toen gebracht naar nu, voor iedereen zit er wel iets in en kun je toepassen op je eigen dagelijkse leven.  Voor de 1 een citaat uit het verhaal, voor de ander een lied wat aansprak, ontroerde, op het juiste moment kwam.
Vanaf het podium was goed te zien en te merken dat gemeenteleden geraakt werden. Na afloop kregen we vele mooie, ontroerende reacties. God was aanwezig en heeft Zijn werk kunnen doen, wat een voorrecht te mogen merken dat er mensen aanwezig waren die nooit in de kerk komen, niet gelovig zijn en aangeraakt zijn. Letterlijk heeft een jongvolwassene gezegd God kwam binnen ik wil vaker naar de kerk! Lees verder “Terugblik op dienst met Choir Company Vocals van 25 februari”

Gedachtenisdienst Bethelkerk, 25 november 2023

Op zondag 26 november 2023 werd in de Bethelkerk de gedachtenisdienst gevierd met de herdenking van de gemeenteleden rond de Bethelkerk, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
In aanwezigheid van vele nabestaanden en gemeenteleden werden de namen genoemd en kaarsen aangestoken. Met het aansteken van de kaarsen werd gesymboliseerd dat de dood niet het einde is, dat het licht van Christus ook door de dood met ons meegaat. Als teken van de eeuwige verbondenheid met Christus. Lees verder “Gedachtenisdienst Bethelkerk, 25 november 2023”

Kerkdienst van 12 november

Vertrekkende ambtsdragers

Nadat ds. Peter den Braanker de dienst had geopend en het glorialied had geklonken was het tijd om afscheid te nemen van de ambtsdrager van wie hun termijn er op zat en, om wat voor reden ook, er mee stopten.
De predikant sprak hen toe en herinnerde hen aan hun belofte tot geheimhouding die niet eindigt.
Toen was het tijd om de namen te noemen van hen die hebben toegezegd hun ambtstermijn te verlengen en hen te vragen om te antwoorden op een vraag gesteld door de predikant.

Voorzitter Michel Bakelaar

Hierna sprak de voorzitter Michel Bakelaar, mede namens zijn Lees verder “Kerkdienst van 12 november”

Schoenendoosactie 2023

Ongelooflijk, 645 zwaargevulde schoenendozen werden zaterdag 11 november jl. vanuit onze garage naar de vrachtwagen van de stichting gereden. 645 kinderen maken we hier samen ontzettend blij mee. Ze hebben zo materialen voor school en thuis om mee te werken en te spelen. De dozen kwamen niet alleen vanuit Den Helder maar werden ook gebracht vanuit Warmenhuizen, Schagen, Texel, Breezand, Anna Paulowna en Slootdorp. In Beverwijk is nu een nieuw verwerkingscentrum. Hans en ik hopen daar een kijkje te nemen.
Als dat lukt laten wij die ervaring aan jullie weten.

Dank voor je inzet om deze actie op velerlei gebied te steunen.
Coby Renes