27ste Kerstzangmiddag voor ouderen op 9 december vanaf 14.00 uur

Op zaterdag 9 december 2023 wordt er voor de 27ste keer in de Bethelkerk een ‘Kerstzangmiddag voor Ouderen’ gehouden. Deze wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Den Helder.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Traditiegetrouw verleent het Nieuwedieper Visserskoor hieraan haar medewerking. Het koor viert dit jaar haar 50-jarig bestaan.

Lees verder “27ste Kerstzangmiddag voor ouderen op 9 december vanaf 14.00 uur”

Adventsschikking

Adventschikking

In de bijbelse geschiedenissen op weg naar Kerst laat God zien welke toekomst Hij voor ogen heeft voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren. Hij doet dat door zijn engelen naar de wereld te sturen met zijn boodschap.

Engelen zijn Gods dienaren en zijn zo ook als een spiegel voor de mensen. Als wij luisteren naar de boodschap van engelen, merken we dat die niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef en de herders bedoeld is. Wij zien Gods wil, Gods plan om zijn Koninkrijk te laten komen, ook in ons leven. God helpt ons om vanuit verschillende perspectieven zijn liefde in Christus te zien, beter te begrijpen en erin te geloven.

Schikking

De symbolische schikking bestaat uit een spiegel met daarnaast twee engelen als verwijzing naar de heiligheid van God. Een derde engel brengt goed nieuws aan Zacharias, Maria, Jozef, de herders en ook aan ons.
De engelen zijn gemaakt van bladeren en witte bloemen.

1e Advent

Zacharias ziet zichzelf in de spiegel: een oude man met een kinderwens die niet werd vervuld. Op het moment dat de engel – lichtdrager van God – verschijnt, reflecteert de spiegel een helder licht. De weerkaatsing van het goddelijk licht beneemt Zacharias het licht op zichzelf. Gods boodschap is: Jij maakt deel uit van een werkelijkheid die meer is dan jij kunt waarnemen.

 

Hart onder de riem

Hart onder de riem

Voor vele Heldenaren zal de winter een lastige periode worden. Hoge kosten voor energie en boodschappen.
Tegemoetkomingen vanuit de overheid kunnen helpen, maar lijken niet altijd voldoende.
U kunt uw medemens in de dure december maand een handje helpen met een simpele donatie zodat het voor iedereen een beetje Kerstmis wordt.

Lees verder “Hart onder de riem”

Gedachtenisdienst Bethelkerk, 25 november 2023

Op zondag 26 november 2023 werd in de Bethelkerk de gedachtenisdienst gevierd met de herdenking van de gemeenteleden rond de Bethelkerk, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
In aanwezigheid van vele nabestaanden en gemeenteleden werden de namen genoemd en kaarsen aangestoken. Met het aansteken van de kaarsen werd gesymboliseerd dat de dood niet het einde is, dat het licht van Christus ook door de dood met ons meegaat. Als teken van de eeuwige verbondenheid met Christus. Lees verder “Gedachtenisdienst Bethelkerk, 25 november 2023”

Advent collecte 2023

Advent collecte 2023.

 

Zoals u van ons gewend bent, staat er gedurende de advent een collectebus in de hal van de kerk.

Dit jaar willen we opnieuw aandacht vragen voor het ODENSEHUIS. Waarom weer het Odensehuis: Onze bijdragen maken het verschil. Het activiteitenbudget bestaat voor het merendeel uit de inkomsten van vrijwillige bijdragen en donaties.  Het Odensehuis Den Helder is gestart als een particulier initiatief met donaties van diverse fondsen en projectfinanciering van de gemeente Den Helder.

Lees verder “Advent collecte 2023”

PERSBERICHT: Kerstviering Koninklijke Marine 20 december 2023 Dukdalf

Save the date! De geestelijke verzorgers van de Koninklijke Marine zijn blij iedereen in Den Helder die de marine een warm hart toedraagt een Kerstviering te kunnen aanbieden. We nodigen u van harte uit voor de Kerstviering Koninklijke Marine op woensdag 20 december van 11:00 -12:00 uur in De Dukdalf, Hoofdgracht 4 Den Helder. Voorgangers zijn vlootpredikant Gert Pennekamp, vlootaalmoezenier Marike Falke en vlootraadsman Jurre Verveld. Deze kerstviering is een samenwerking tussen Diensten Geestelijke Verzorging en het Michiel Adriaenszoon de Ruyter Kwintet van de Marinierskapel. Het thema van de viering is ‘Welkom thuis!’. Aansluitend is er voor alle aanwezigen een Blauwe Hap buffet.

Met vriendelijke groet,

Drs. F.R. (Fred) Omvlee, i.r.g.m. KLTZ

Hoofd Geestelijke Verzorging CZSK

Kerkdienst van 12 november

Vertrekkende ambtsdragers

Nadat ds. Peter den Braanker de dienst had geopend en het glorialied had geklonken was het tijd om afscheid te nemen van de ambtsdrager van wie hun termijn er op zat en, om wat voor reden ook, er mee stopten.
De predikant sprak hen toe en herinnerde hen aan hun belofte tot geheimhouding die niet eindigt.
Toen was het tijd om de namen te noemen van hen die hebben toegezegd hun ambtstermijn te verlengen en hen te vragen om te antwoorden op een vraag gesteld door de predikant.

Voorzitter Michel Bakelaar

Hierna sprak de voorzitter Michel Bakelaar, mede namens zijn Lees verder “Kerkdienst van 12 november”

Schoenendoosactie 2023

Ongelooflijk, 645 zwaargevulde schoenendozen werden zaterdag 11 november jl. vanuit onze garage naar de vrachtwagen van de stichting gereden. 645 kinderen maken we hier samen ontzettend blij mee. Ze hebben zo materialen voor school en thuis om mee te werken en te spelen. De dozen kwamen niet alleen vanuit Den Helder maar werden ook gebracht vanuit Warmenhuizen, Schagen, Texel, Breezand, Anna Paulowna en Slootdorp. In Beverwijk is nu een nieuw verwerkingscentrum. Hans en ik hopen daar een kijkje te nemen.
Als dat lukt laten wij die ervaring aan jullie weten.

Dank voor je inzet om deze actie op velerlei gebied te steunen.
Coby Renes

Gedachtenisdienst Vredeskerk, 5 november 2023

Op zondag 5 november 2023 werd in de Vredeskerk de Gedachtenisdienst gevierd met de herdenking van de gemeenteleden rond de Vredeskerk die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
In aanwezigheid van vele nabestaanden en gemeenteleden werden de namen genoemd en kaarsen aangestoken met hun naam erop. Met het aansteken van de kaarsen werd gesymboliseerd dat de dood niet het einde is, dat het licht van Christus ook door de dood met ons meegaat. Als teken van de eeuwige verbondenheid met Christus.

Als inleiding op het noemen van de namen werd door de cantorij het eerste couplet van lied 730 gezongen:

Heer, herinner U Lees verder “Gedachtenisdienst Vredeskerk, 5 november 2023”

1e KERSTDAG

Een gastvrije kerk betekent een open Bethelkerk op de 1e kerstdag waar iedereen welkom is vanaf 11.00 uur tot ± 18.00 uur.
Koffiedrinken, lunch, gezellige middag waarin niets moet, muziek en een warme maaltijd met heerlijke toetjes.
IEDEREEN IS WELKOM  —  KOM EN GA WANNEER U WILT
Wil je meedoen om deze middag voor onze gasten te laten slagen? Ook dan ben je welkom.
Voor informatie of aanmelding: hansrenes1@hotmail.com  / 0223 643172
Namens de werkgroep open 1e kerstdag,
Hans Renes