Gemeenteavond van 15 september 2021

Redactie | 17 september 2021

De gemeenteavond was voor velen een echte opsteker! Er was een goede sfeer, prettig om veel gemeenteleden weer te ontmoeten, een goede opkomst van ca. 100 gemeenteleden (het maximum van de Vredeskerk), plus de mensen die via internet/kerkomroep of YouTube verbonden waren. En het was ook een belangrijke avond, want er was veel te bespreken en informatie te delen:

  • het beleidsplan met het zicht op de toekomst 2025, gepresenteerd door ds. Wim Andel
  • de plaatselijke regeling met als belangrijkste verandering de aanpassing van de grootte van de kerkenraad, werd door de scriba, dhr. Teco Boerman, uitgelegd
  • de voorlopige rapportage van de commissie gebouwen, een helder verhaal van de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, dhr. Arie Bosschaart.

(meer…)

Theaterdienst Mozes en Aäron, 3 oktober, Bethelkerk

Redactie | 17 september 2021

In dit theaterstuk met als thema “Bevrijding” nemen wij u mee naar het verre verleden. Israël was een slavenvolk geworden. Mensen werden onderdrukt. De bevrijding liet op zich wachten.

Toen werd er een kind geboren: een jongetje!. De Farao had echter besloten dat alle jongetjes van dit volk gedood moesten worden. De Farao wenst zijn dood! Mozes ontsnapt aan de dood. Op wonderbaarlijke wijze gered.

Hoe gaat het tussen Aaron en Mozes? De één slaaf, de ander prins.

Machtigen denken vaak dat zij zich alles kunnen veroorloven. Ze noemen zich “god”.

Waar hebben we dit meer gehoord?

(meer…)

Waar is God in de crisis?

Redactie | 12 september 2021

Persbericht

Amsterdam, 29 augustus 2021

Oecumenische ontmoetingsdag

Waar is God in de crisis?

Vrijdag 29 oktober 2021

11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur

Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood

Hoogeweg 65, 1581 PL HEILOO

(meer…)

START KOFFIEOCHTEND SEIZOEN 2021 / 2022.

Redactie | 7 september 2021

Op donderdag 23 september, 10.00 uur start het Koffieochtend seizoen 2021/2022 in de Vredeskerk. De dames van de koffieochtend kijken er verlangend naar uit om iedereen weer welkom te kunnen heten nadat de Koffieochtend vanaf maart 2020 heeft stil gelegen. Het is weer gelukt om een mooi programma samen te stellen met daarin natuurlijk een aantal vaste onderwerpen waaronder het Kerstfeest.

Maar eerst de opening op 23 september, deze zal worden verzorgd door ds. G. W. Scholten.

De ochtenden worden gehouden in de grote kerkzaal waarbij natuurlijk is gezorgd dat aan alle van toepassing zijnde corona maatregels wordt voldaan.

De Koffieochtend is voor iedereen, ongeacht de leeftijd en/of plaats dus waar u ook woont in de gemeente Den Helder, u bent van harte welkom.

Vanwege een aantal onzekerheden is nog niet het gehele programma beschikbaar maar in elk geval is het ingevuld tot de eerste ochtend in 2022.

Een groet van het team en tot ziens op de Koffieochtend.

DatumActiviteit
23-09-2021Opening seizoen 2021 - 2022 door ds. G. Scholten
7-10-2021Quiz o.l.v. van de dames Els Brinkman en Netty Grin
21-10-2021Lezing door dhr. Han Ellermeijer over het Paleis op de Dam
4-11-2021Lezing door dhr. Bönker over Bijbelse culturen
18-11-2021Lezing door dhr. Wim Rep over vrouwen in de Middeleeuwen
2-12-2021St. Nicolaas
16-12-2021Kerstviering
6-1-2022Quiz o.l.v. dhr. Han Ellemeijer

Vredeskerk inloopochtend

Redactie | 7 september 2021

Woensdagochtend-inloop in de Vredeskerk

Omdat op donderdag 23 september de koffie-ochtend weer begint is de vraag gesteld of men toch ook door wilde gaan met de inloop op de woensdagmorgen. Uit de reacties is duidelijk gebleken dat deze inloop in een behoefte voorziet. Er is besloten door te gaan met dien verstande dat vanaf 29 september de woensdagochtend-inloop om de week wordt gehouden. Op de donderdagen dat het team van de koffie-ochtend om 10.00 uur klaar staat om u te ontvangen, ook deze zijn om de week, is er op de woensdag daarvoor geen inloop.

Tijdens de inloop is er een mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, even stil zijn, tot rust komen, een meditatief momentje, een gesprekje met iemand van de kerkenraad of met elkaar. U bent van harte welkom, er is een vrije inloop en de koffie staat klaar.

De klimaatpelgrimstocht 2021

Redactie | 3 september 2021

Klimaatpelgrimstocht: kom als kerk in actie voor het klimaat!
30 sep – 11 okt

Aan alle kerken in Nederland,

Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods schepping. In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam ‘Gewoon gaan!’.

De tocht startte op 14 augustus in Polen. Dertig pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november. Met deze pelgrimstocht benadrukken we als kerken en organisaties dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatveranderingen en het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid.

Lees meer!