Afscheid dominee Roel de Meij Mecima

Terug blik afscheid dominee Roel de Meij Mecima

Op vrijdag 22 september j.l. hebben zo’n 50 gemeenteleden persoonlijk afscheid genomen van dominee Roel de Meij Mecima.

Dominee Roel de Meij Mecima is sinds 5 oktober 2014 verbonden aan de Protestantse Gemeente Den Helder, eerst aan de wijk rondom de Johanneskapel en later, na samenvoeging van twee wijken, aan de wijk rondom de Vredeskerk.

Er gebeurde veel in die tijd, sluiting van de Johanneskapel en de eerste stappen op weg naar 1 stadsbrede Protestantse Gemeente Den Helder. Wat dat betreft is het geen makkelijke tijd geweest.

Voor dominee Roel de Meij Mecima is het persoonlijk ook geen gemakkelijke tijd geweest. Want het is anders gelopen dan we in 2014 met z’n allen hoopten en verwachtten.  Lees verder “Afscheid dominee Roel de Meij Mecima”

Online kerkdiensten via Kerkomroep.nl en YouTube.com!

Met ingang van zondag 1 oktober vervalt voor zowel Kerkomroep als YouTube de zoekopdracht “Bethelkerk Den Helder” en “Vredeskerk Den Helder”.

Er wordt dan geen onderscheid meer gemaakt tussen Bethelkerk en Vredeskerk. De nieuwe zoekopdracht wordt dan voor zowel Kerkomroep.nl als YouTube.com: “PG Den Helder”.

Voor gebruikers van een TV ontvanger voor de Kerkomroep verdwijnen de namen “Bethelkerk” en “Vredeskerk”. Hiervoor in de plaats komt nu “PG Den Helder”.

Voor de gebruikers van een audio ontvanger wordt het nog gemakkelijker: zij hoeven in het vervolg niet meer naar de andere kerk te zoeken. De ontvanger aanzetten is voldoende, deze zoekt zelf de uitzendende kerk.

Ondervindt u problemen: bel dan met Jan Gerkema: 06-13189177, of Dim Nederveen: 06-25162622.

Afsluiting jeugdseizoen, zondag 25 juni 2023

Op 25 juni was er een dienst ter afsluiting van het jeugdseizoen. De sfeer was gemoedelijk.

De kerkzaal was omgetoverd tot een gezellige ruimte met zitjes. Er stonden schaaltjes met heerlijke snoepjes op de tafeltjes. Een uitnodigende bijeenkomst.
De kinderen lieten zelfgemaakte dingen zien van het afgelopen jaar. Zo zagen we dat er heel wat gedaan is door jeugdleiding met de kinderen. Vaak onzichtbaar voor de kerkgangers, omdat zij in een eigen ruimte verbleven.

Onderdeel: Kahootquiz

Er werden 10 teams gevormd en via de smartphones moesten we antwoorden geven op de gestelde vragen. De antwoorden zagen we op het scherm verschijnen.

Onderdeel: Overstap

Lees verder “Afsluiting jeugdseizoen, zondag 25 juni 2023”

Gemeenteavond 24 mei 2023

De gemeenteavond stond in het teken van het toekomstige te kiezen kerkgebouw.

De aanwezige gemeenteleden werden over drie zalen verdeeld om ingelicht te worden en hun mening te peilen over 3 onderwerpen, welke te maken hebben met de keuze van een kerkgebouw.
De onderwerpen waren:

  • Missionaire (gastvrije) kerk
  • De financiën
  • De gebouwen waaruit een keuze gemaakt kon worden

Ds. Geertje de Vries en de heer Nico Bais behandelden het onderwerp gastvrije kerk en vroegen Lees verder “Gemeenteavond 24 mei 2023”

Koffieochtend Vredeskerk

Donderdag 11 mei was de laatste koffieochtend van het seizoen 2022/2023.

Dit was een gezellige morgen en wordt door ons de verwenmorgen genoemd.
Als team proberen we dan zelf iets leuks te doen voor onze bezoekers.
We kunnen de ene keer wat meer instuderen dan de andere keer, dit komt soms door ziekte en zeer, maar we verzamelen wel altijd leuke of mooie gedichten of verhaaltjes die we voorlezen. De bezoekers mogen ook zelf iets voordragen.

De ochtend begint altijd met koffie en koek, maar de Lees verder “Koffieochtend Vredeskerk”

KOM IN ACTIE VOOR KERK IN ACTIE

Spaar voor de zending

Al jarenlang worden er in het hele land, in veel kerkelijke gemeenten, door vrijwilligers postzegels enz. ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendings Bond.

Zo ook in onze eigen gemeente.

Nog eens op een rijtje wat er kan worden ingeleverd:

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten: Vrijwilligers sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg en vervolgens worden de postzegels verhandeld op beurzen en via verkoopadressen in Nederland.  De ansicht- en geboortekaarten worden, o.a. via Marktplaats, verkocht aan verzamelaars.

Het is belangrijk dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn.

Vooral oudere kaarten zijn Lees verder “KOM IN ACTIE VOOR KERK IN ACTIE”

Einde van de kerkelijke uitzending bij de LOS

In 2005 werd ik, Arie Bosschaart, door de kerkenraad van de Johanneskapel gevraagd om te zorgen dat de kerkdienst via de LOS werd uitgezonden. Men zei jij bent technisch en je hoeft alleen maar een schakelaar om te halen.
Dit bleek toch wel wat meer te zijn. Je moest 2 uur vullen met de kerkdienst en daaromheen moest je muziek draaien. De LOS studio zat toen nog in de Kerkstraat. Toen later de heer Boutkan de LOS kwam versterken veranderde er geregeld wat in de studio. De apparatuur werd gemoderniseerd ook de programmatuur op de PC veranderde en later werd zelfs de studio omgegooid, het extra kamertje voor de interviews werd bij de studio getrokken. In mijn begin dagen waren er ongeveer 6 kerken die Lees verder “Einde van de kerkelijke uitzending bij de LOS”

Gemeente-avond op woensdag 7 december 2022

Kort verslag van de gemeente-avond op woensdag 7 december 2022 in de Vredeskerk

Nadat een van de nieuwe voorzitters van de kerkenraad, Michel Bakelaar, zich heeft voorgesteld, vraagt hij
aandacht voor:

-de posters betr. activiteiten in de gemeente,
-gezamenlijke maaltijden voor kerkenraad en incidentele maaltijden voor de gemeente (na de kerkdienst),
-en een oproep betr. vervoer naar de kerkdiensten, zowel mensen die vervoer nodig hebben als chauffeurs, die ruimte over hebben in hun auto, worden verzocht dit te melden bij Patricia de Lange.

Daarna geeft hij het woord aan ds. Wim Andel voor de opening.

Ds. Andel opent de avond met het lezen van Marcus 13: 33 – 37 en met gebed om een zegen voor deze avond.
De andere nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Frieda Lindeman, stelt zich voor en geeft het woord aan ds.Geertje de Vries. Ds. De Vries vervult sinds kort samen met haar echtgenoot, ds. Evert Van Leersum, een predikantsplaats (50/50) op Texel. Zij zal per 1 januari 2023 ds. Lettie Oosterhof opvolgen als ambulant predikant, voornamelijk in de wijk rond de Vredeskerk. Ds. Oosterhof was deze avond helaas verhinderd om aanwezig te zijn en afscheid te nemen.

Ds. Andel gaat vervolgens in op de missionaire functie van de kerk en er is opnieuw aandacht voor de liedcultuur in onze kerkelijke gemeente. Tijdens de vorige gemeente-avond kon men op ‘geeltjes’ (plakbriefjes) aangeven welke ideeën men heeft over de liedcultuur. Hier werd vermeld: Lees verder “Gemeente-avond op woensdag 7 december 2022”

Bethelkamp 2022

Op vrijdag 26 september zijn we met 29 kinderen vertrokken naar de plaats waar het Bethelkamp zou woren gehouden. De Eskamp in Lemele.
Het thema dit jaar was disco en iedereen zag er dan ook kleurig en blij uit.
Na aankomst in het kamphuis werd er gegeten en na het eten werden de bedden opgemaakt.
Hierna was het alweer tijd voor het eerste bosspel, wat vroeger kopspijkers heette. De groep werd in 4 groepjes verdeeld en er werden vragen gesteld en opdrachten uitgevoerd. Zoals: ‘bouw de hoogste toren met takjes van maximaal 30 cm’ en ‘wie kan een boomstam het verst gooien’.
Had de groep een vraag goed, mocht deze groep aan een rad draaien waaruit een soort hamer kwam.
Met deze hamer moest er dan op een spijker geslagen worden.
Na het spel gingen de jongste kinderen naar bed en de jongeren moesten een spookverhaal schrijven.
De volgende ochtend na een heerlijk ontbijt was het tijd voor het geloofsspel. Lees verder “Bethelkamp 2022”