Paasgroetenactie 2023.

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook wij doen weer mee aan de Paasgroetenactie.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Op zondag 26 februari en zondag 5 maart kunt u de kaarten kopen. Kosten bedragen €1,00 per kaart, dit is inclusief de postzegel.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, neem even contact op met Bert de Boer, telefoon 0223 621360, of via de mail bj.deboer@quicknet.nl en hij zorgt dat de kaart bij u aan huis wordt gebracht en gehaald. De diakenen zorgen er voor dat de kaarten naar de PKN in Utrecht worden gestuurd zodat de kaarten op de juiste plaats worden bezorgd.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!

Hartelijk dank!

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

 

Einde van de kerkelijke uitzending bij de LOS

In 2005 werd ik, Arie Bosschaart, door de kerkenraad van de Johanneskapel gevraagd om te zorgen dat de kerkdienst via de LOS werd uitgezonden. Men zei jij bent technisch en je hoeft alleen maar een schakelaar om te halen.
Dit bleek toch wel wat meer te zijn. Je moest 2 uur vullen met de kerkdienst en daaromheen moest je muziek draaien. De LOS studio zat toen nog in de Kerkstraat. Toen later de heer Boutkan de LOS kwam versterken veranderde er geregeld wat in de studio. De apparatuur werd gemoderniseerd ook de programmatuur op de PC veranderde en later werd zelfs de studio omgegooid, het extra kamertje voor de interviews werd bij de studio getrokken. In mijn begin dagen waren er ongeveer 6 kerken die Lees verder “Einde van de kerkelijke uitzending bij de LOS”

Gemeente-avond op woensdag 7 december 2022

Kort verslag van de gemeente-avond op woensdag 7 december 2022 in de Vredeskerk

Nadat een van de nieuwe voorzitters van de kerkenraad, Michel Bakelaar, zich heeft voorgesteld, vraagt hij
aandacht voor:

-de posters betr. activiteiten in de gemeente,
-gezamenlijke maaltijden voor kerkenraad en incidentele maaltijden voor de gemeente (na de kerkdienst),
-en een oproep betr. vervoer naar de kerkdiensten, zowel mensen die vervoer nodig hebben als chauffeurs, die ruimte over hebben in hun auto, worden verzocht dit te melden bij Patricia de Lange.

Daarna geeft hij het woord aan ds. Wim Andel voor de opening.

Ds. Andel opent de avond met het lezen van Marcus 13: 33 – 37 en met gebed om een zegen voor deze avond.
De andere nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Frieda Lindeman, stelt zich voor en geeft het woord aan ds.Geertje de Vries. Ds. De Vries vervult sinds kort samen met haar echtgenoot, ds. Evert Van Leersum, een predikantsplaats (50/50) op Texel. Zij zal per 1 januari 2023 ds. Lettie Oosterhof opvolgen als ambulant predikant, voornamelijk in de wijk rond de Vredeskerk. Ds. Oosterhof was deze avond helaas verhinderd om aanwezig te zijn en afscheid te nemen.

Ds. Andel gaat vervolgens in op de missionaire functie van de kerk en er is opnieuw aandacht voor de liedcultuur in onze kerkelijke gemeente. Tijdens de vorige gemeente-avond kon men op ‘geeltjes’ (plakbriefjes) aangeven welke ideeën men heeft over de liedcultuur. Hier werd vermeld: Lees verder “Gemeente-avond op woensdag 7 december 2022”

Bethelkamp 2022

Op vrijdag 26 september zijn we met 29 kinderen vertrokken voor het bethelkamp 2022 in het kamphuis de eskamp in lemele.
Het thema dit jaar was disco en iedereen zag er dan ook kleurig en blij uit.
Na aankomst in het kamphuis werd er gegeten en na het eten werden de bedden opgemaakt.
Hierna was het alweer tijd voor het eerste bosspel wat ouderwets kop spijkers was de groep werd in 4 groepjes verdeelt en er werden vragen gesteld en opdrachten als bouw de hoogtse toren met takjes van maximaal 30 cm en wie kan een boomstam het verst gooien.
Had de groep een vraag goed mocht deze groep aan een rad draaien waaruit een type hamer kwam.
Met deze hamer moest er dan op een spijker geslagen worden.
Na het spel gingen de jongste kinderen naar bed en de jongeren moesten een spookverhaal schrijven
De volgende ochtend na een heerlijk ontbijt was het tijd voor het geloofsspel. Lees verder “Bethelkamp 2022”

Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag

Op zondag 20 november werden in de Bethelkerk de overledenen van het afgelopen jaar nog eenmaal vanaf het liturgisch centrum bij naam genoemd. Van de meesten van hen waren ook nabestaanden aanwezig, die de kaars aanstaken. Het bloemstuk, van het doopvont tot de kaarsen voor de overledenen, tekende de weg van het leven, van geboorte tot dood. Woorden van troost klonken. Met het aansteken van de kaarsen werd gesymboliseerd dat de dood niet het einde is, dat het licht van Christus ook door de dood met ons meegaat. Op de tafeltjes…. Lees verder “Eeuwigheidszondag”

Allerheiligen

Op zondag 6 november 2022 werd in de Vredeskerk Allerheiligen gevierd met de herdenking van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden.
In aanwezigheid van vele nabestaanden en gemeenteleden werden de namen genoemd en kaarsen aangestoken met hun naam erop.
De dierbaren werden weer in het Licht gezet. In het licht van de Paaskaars, als teken dat de dood niet het laatste woord heeft. Als teken van Lees verder “Allerheiligen”

Afscheid en bevestiging

Kerkdienst 30 oktober, voorganger ds. W. Andel

Een stadsbrede dienst in de Bethelkerk. Vandaag kunt u behalve terugkijken via Kerkomroep of You Tube ook terugkijken via de genomen foto’s.
Aandacht voor het thema van dit jaar, Aan tafel. Deze zondag: Aan tafel zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld. De aanvangstekst vindt u in 2 Korinthe 5:17-18 (vert. 1951):

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijge­gaan, zie, het nieuwe is

gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de

bediening der verzoening gegeven heeft.

Aandacht voor de kinderen, die het over een heel ander onderwerp hadden: Job, hij raakt alles kwijt, en hoe gaat dat verder.

Aandacht ook voor ambtsdragers die afscheid namen, hun werk voortzetten of Lees verder “Afscheid en bevestiging”

Warme dekenactie Leger des Heils

Warme dekenactie Leger des Heils, vrijwilligers gevraagd

We hoeven u niet te vertellen dat we als maatschappij moeilijke tijden tegemoet gaan. We zien en horen het om ons heen en wellicht heeft u zelf ook te maken met de toenemende inflatie en de daarbij behorende gevolgen. De torenhoge energierekeningen zorgen voor een (nieuwe) grote groep mensen met financiële moeilijkheden. Veel mensen zullen pas in het nieuwe jaar iets van het door het kabinet aangekondigde steunpakket merken en gevreesd mag worden dat een grote groep mensen de komende wintermaanden in de knel en in de kou komen te zitten. Het Leger des Heils heeft het initiatief opgevat om in de periode van 1 november tot en met 31 januari de buurthuiskamer aan de Vismarkt 22 dagelijks open te stellen, zodat aan mensen in alle opzichten een warme plek geboden kan Lees verder “Warme dekenactie Leger des Heils”

Gemeenteavond 24-10-2022

Op maandag 24 oktober lieten vele belangstellenden uit onze Protestantse gemeente opnieuw zien hoe groot hun betrokkenheid is bij het samen kerk-zijn. De kerkzaal van de Vredeskerk was zeer goed gevuld tijdens de eerste gemeenteavond in het nieuwe kerkelijk seizoen. Bij binnenkomst stond er een heerlijk bakje koffie, thee met een koekje gereed en was er tijd voor ontmoeting. De voorzitter van de kerkenraad opende stipt op tijd de avond door eenieder in de zaal, maar ook de volgers via kerkTV, welkom te heten en gaf het stokje over aan de interim-predikant, ds. Wim Andel. Deze meldde dat de werkgroep Vieren een aantal malen bij elkaar was geweest om na te denken over een gezamenlijke liturgie voor dat ene kerkgebouw met die ene kerkdienst in 2025. De verschillen tussen de bestaande liturgieën in beide kerkgebouwen Lees verder “Gemeenteavond 24-10-2022”

Startzondag 25 september 2022

De mensen werd gevraagd bloemen mee te nemen zodat deze verdeeld kon worden in bossen die dan naar mensen toe zouden gaan die een steuntje in de rug konden gebruiken.

Een ieder kon zich opgeven voor het ontbijt van 8.30 uur. Er kwamen meer mensen als opgegeven maar er was genoeg en het was heel gezellig.

Ook werd gevraagd om iets lekkers te bakken zodat ook het koffiedrinken na de kerk een feest zou zijn.

De dienst begon om 10 uur en werd geleid door André Martens. Het thema van het nieuwe seizoen is Lees verder “Startzondag 25 september 2022”