KOM IN ACTIE VOOR KERK IN ACTIE

Spaar voor de zending

Al jarenlang worden er in het hele land, in veel kerkelijke gemeenten, door vrijwilligers postzegels enz. ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendings Bond.

Zo ook in onze eigen gemeente.

Nog eens op een rijtje wat er kan worden ingeleverd:

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten: Vrijwilligers sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg en vervolgens worden de postzegels verhandeld op beurzen en via verkoopadressen in Nederland.  De ansicht- en geboortekaarten worden, o.a. via Marktplaats, verkocht aan verzamelaars.

Het is belangrijk dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn.

Vooral oudere kaarten zijn Lees verder “KOM IN ACTIE VOOR KERK IN ACTIE”

Boekenmarkt, zaterdag 18 maart

Aanstaande zaterdag, 18 maart, is er weer een boekenmarkt.

Van 10.00 tot 13.00 uur is er alle gelegenheid om boeken op de kop te tikken. Maar natuurlijk kunt u ook lootjes kopen, genieten van koffie met wat lekkers erbij, tussen de middag een kom soep eten en bijpraten.

De opbrengst van deze boekenmarkt is voor het kamp van de kinderen en jongeren in september.
Van harte aanbevolen!!

Einde van de kerkelijke uitzending bij de LOS

In 2005 werd ik, Arie Bosschaart, door de kerkenraad van de Johanneskapel gevraagd om te zorgen dat de kerkdienst via de LOS werd uitgezonden. Men zei jij bent technisch en je hoeft alleen maar een schakelaar om te halen.
Dit bleek toch wel wat meer te zijn. Je moest 2 uur vullen met de kerkdienst en daaromheen moest je muziek draaien. De LOS studio zat toen nog in de Kerkstraat. Toen later de heer Boutkan de LOS kwam versterken veranderde er geregeld wat in de studio. De apparatuur werd gemoderniseerd ook de programmatuur op de PC veranderde en later werd zelfs de studio omgegooid, het extra kamertje voor de interviews werd bij de studio getrokken. In mijn begin dagen waren er ongeveer 6 kerken die Lees verder “Einde van de kerkelijke uitzending bij de LOS”

Gemeente-avond op woensdag 7 december 2022

Kort verslag van de gemeente-avond op woensdag 7 december 2022 in de Vredeskerk

Nadat een van de nieuwe voorzitters van de kerkenraad, Michel Bakelaar, zich heeft voorgesteld, vraagt hij
aandacht voor:

-de posters betr. activiteiten in de gemeente,
-gezamenlijke maaltijden voor kerkenraad en incidentele maaltijden voor de gemeente (na de kerkdienst),
-en een oproep betr. vervoer naar de kerkdiensten, zowel mensen die vervoer nodig hebben als chauffeurs, die ruimte over hebben in hun auto, worden verzocht dit te melden bij Patricia de Lange.

Daarna geeft hij het woord aan ds. Wim Andel voor de opening.

Ds. Andel opent de avond met het lezen van Marcus 13: 33 – 37 en met gebed om een zegen voor deze avond.
De andere nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Frieda Lindeman, stelt zich voor en geeft het woord aan ds.Geertje de Vries. Ds. De Vries vervult sinds kort samen met haar echtgenoot, ds. Evert Van Leersum, een predikantsplaats (50/50) op Texel. Zij zal per 1 januari 2023 ds. Lettie Oosterhof opvolgen als ambulant predikant, voornamelijk in de wijk rond de Vredeskerk. Ds. Oosterhof was deze avond helaas verhinderd om aanwezig te zijn en afscheid te nemen.

Ds. Andel gaat vervolgens in op de missionaire functie van de kerk en er is opnieuw aandacht voor de liedcultuur in onze kerkelijke gemeente. Tijdens de vorige gemeente-avond kon men op ‘geeltjes’ (plakbriefjes) aangeven welke ideeën men heeft over de liedcultuur. Hier werd vermeld: Lees verder “Gemeente-avond op woensdag 7 december 2022”

Bethelkamp 2022

Op vrijdag 26 september zijn we met 29 kinderen vertrokken voor het bethelkamp 2022 in het kamphuis de eskamp in lemele.
Het thema dit jaar was disco en iedereen zag er dan ook kleurig en blij uit.
Na aankomst in het kamphuis werd er gegeten en na het eten werden de bedden opgemaakt.
Hierna was het alweer tijd voor het eerste bosspel wat ouderwets kop spijkers was de groep werd in 4 groepjes verdeelt en er werden vragen gesteld en opdrachten als bouw de hoogtse toren met takjes van maximaal 30 cm en wie kan een boomstam het verst gooien.
Had de groep een vraag goed mocht deze groep aan een rad draaien waaruit een type hamer kwam.
Met deze hamer moest er dan op een spijker geslagen worden.
Na het spel gingen de jongste kinderen naar bed en de jongeren moesten een spookverhaal schrijven
De volgende ochtend na een heerlijk ontbijt was het tijd voor het geloofsspel. Lees verder “Bethelkamp 2022”

Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag

Op zondag 20 november werden in de Bethelkerk de overledenen van het afgelopen jaar nog eenmaal vanaf het liturgisch centrum bij naam genoemd. Van de meesten van hen waren ook nabestaanden aanwezig, die de kaars aanstaken. Het bloemstuk, van het doopvont tot de kaarsen voor de overledenen, tekende de weg van het leven, van geboorte tot dood. Woorden van troost klonken. Met het aansteken van de kaarsen werd gesymboliseerd dat de dood niet het einde is, dat het licht van Christus ook door de dood met ons meegaat. Op de tafeltjes…. Lees verder “Eeuwigheidszondag”

Allerheiligen

Op zondag 6 november 2022 werd in de Vredeskerk Allerheiligen gevierd met de herdenking van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden.
In aanwezigheid van vele nabestaanden en gemeenteleden werden de namen genoemd en kaarsen aangestoken met hun naam erop.
De dierbaren werden weer in het Licht gezet. In het licht van de Paaskaars, als teken dat de dood niet het laatste woord heeft. Als teken van Lees verder “Allerheiligen”

Afscheid en bevestiging

Kerkdienst 30 oktober, voorganger ds. W. Andel

Een stadsbrede dienst in de Bethelkerk. Vandaag kunt u behalve terugkijken via Kerkomroep of You Tube ook terugkijken via de genomen foto’s.
Aandacht voor het thema van dit jaar, Aan tafel. Deze zondag: Aan tafel zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld. De aanvangstekst vindt u in 2 Korinthe 5:17-18 (vert. 1951):

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijge­gaan, zie, het nieuwe is

gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de

bediening der verzoening gegeven heeft.

Aandacht voor de kinderen, die het over een heel ander onderwerp hadden: Job, hij raakt alles kwijt, en hoe gaat dat verder.

Aandacht ook voor ambtsdragers die afscheid namen, hun werk voortzetten of Lees verder “Afscheid en bevestiging”

Warme dekenactie Leger des Heils

Warme dekenactie Leger des Heils, vrijwilligers gevraagd

We hoeven u niet te vertellen dat we als maatschappij moeilijke tijden tegemoet gaan. We zien en horen het om ons heen en wellicht heeft u zelf ook te maken met de toenemende inflatie en de daarbij behorende gevolgen. De torenhoge energierekeningen zorgen voor een (nieuwe) grote groep mensen met financiële moeilijkheden. Veel mensen zullen pas in het nieuwe jaar iets van het door het kabinet aangekondigde steunpakket merken en gevreesd mag worden dat een grote groep mensen de komende wintermaanden in de knel en in de kou komen te zitten. Het Leger des Heils heeft het initiatief opgevat om in de periode van 1 november tot en met 31 januari de buurthuiskamer aan de Vismarkt 22 dagelijks open te stellen, zodat aan mensen in alle opzichten een warme plek geboden kan Lees verder “Warme dekenactie Leger des Heils”