zondag 16 oktober  Hagardienst

Columba vertelt Hagar, aanvang: 15.00 u in de Bethelkerk

Columba neemt dan ook maar meteen de hele dienst in beslag. De zondagmiddag wordt een beetje anders dan u gewend bent.
We vertellen een verhaal, afgewisseld met liederen en willen u meenemen in het leven van Hagar.
Waarom Hagar? Omdat Hagar een fantastische vrouw was die in de bijbel best wel negatief wordt neergezet. Zou God het zo hebben bedoeld? Haar verhaal is opgeschreven door mannen, in een tijd die gedomineerd werd door mannen. Hagar wordt daardoor wat eenzijdig belicht en dat is zonde. We willen daarom haar leven bekijken vanuit onze tijd, een beetje de andere kant van het verhaal laten horen. U zult zien dat we ook nu nog heel veel van haar kunnen leren. U bent van harte welkom in deze dienst!

Troost

Als ambulant predikant is ds. Lettie Oosterhof aangesteld voor het pastoraat. Maar omdat zij ook wat afwisseling zocht, wil zij graag eens een cursus geven.

Voor de liefhebbers:

Een zoektochten in vier bijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn op de dinsdagen: 13, 27 september, 11 en 25 oktober.

Plaats: Vredeskerk en tijdstip: 14.00 uur.

 

Troost werd vaak gezien als iets voor de kerk en de dominee. In andere hulpverlening ging het meestal om genezing. Volwassenen moeten gericht zijn op verandering en groei. Troost laat je maar stilstaan en bevestigt verdriet, ongeluk, mislukking.

Toch is buiten de kerk het woordje Lees verder “Troost”

Afscheid en toch ook weer niet!

In de extra kerkenraadsvergadering van 13 juli jl. heeft de interim predikant, dhr. Wim Andel zijn eindrapport aan de voltallige kerkenraad gepresenteerd en toegelicht. In feite betekent dit dat zijn werkzaamheden in Den Helder tot een einde zijn gekomen. Dat valt toevallig bijna samen met zijn pensioendatum, want die is inmiddels ook aangebroken. Met ingang van 4 augustus is ds. Wim met emeritaat gegaan. Maar, gelukkig voor Lees verder “Afscheid en toch ook weer niet!”

Voorlichtingsavond voor de mensen die de video camera’s en de beamer bedienen

Geert van ’t Zand, die via zijn beroep veel met beeldindeling en wisseling te maken heeft, gaf een voorlichting over hoe je het beste een spreker in beeld kan zetten en hoe men kan voorkomen dat die persoon uit beeld verdwijnt als hij zich verplaatst.

Ook kwam ter sprake dat als het over dingen gaat die in de kerk aanwezig zijn je die ook moet laten zien. Bv. de bloemen gaan naar… Lees verder “Voorlichtingsavond voor de mensen die de video camera’s en de beamer bedienen”

Goede Vrijdag Kinderdienst

Vrijdagmiddag 15 april 2022 was er in de Vredeskerk een interkerkelijke kinderdienst. Goed bezocht, zoals aan de foto’s te zien is.
Hier werd het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen met kinderen en aan de kinderen verteld. God is goed.
Samen zingen en bidden, samen puzzelstukjes zoeken en een puzzel maken, samen de tekst van Johannes 3: 16 oefenen, samen kijken naar een toneelstukje waar een gratis cadeau werd bezorgd. Nemen jullie het aan als iets gratis wordt gegeven. Of vertrouw je het niet. Er zijn meer foto’s te zien op de volgende pagina. Lees verder “Goede Vrijdag Kinderdienst”

Palmpasen

Op vrijdag 8 april werden door de kinderen in de Verkenningston de palmpasenkruisen gemaakt. Wat er allemaal aan zit vertellen de kinderen in een filmpje. Op zondag 10 april zouden we het filmpje kijken, maar net die dag liet de techniek ons in de steek. Wel kwamen de kinderen met de palmpasenkruisen de kerk door, zodat iedereen het goed kon zien. De foto’s en de filmpjes zijn hier te zien. Lees verder “Palmpasen”

Beleidsplan

Hoe wil de Protestantse Gemeente te Den Helder in de komende tijd kerk zijn?

U kunt het lezen in het beleidsplan.
Het beleidsplan is in de vergadering van de kerkenraad op 24 november 2021 vastgesteld.
Beleidsplan 2021-2025

 

Meedenkavond woensdag 17 november

Van de interim-predikant

Opnieuw lieten de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Den Helder een grote betrokkenheid zien. Hetzelfde aantal als de vorige keer in oktober, rond de 70 personen, waren naar deze speciale gemeenteavond gekomen. Alles kon volledig coronabestendig plaatsvinden.

Gekoppeld aan de opening hebben we (dit keer kort) aandacht besteed aan het Beleidsplan. De inbreng van vorige avonden is verwerkt en toegevoegd. Op de website is het te zien en te downloaden en bij scriba Teco Boerman is eventueel een gedrukte versie aan te vragen. Lees verder “Meedenkavond woensdag 17 november”

Profielschets voor predikant van de Protestantse Gemeente te Den Helder

 

 Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente te Den Helder wil een dienstbare en zorgzame kerkgemeenschap zijn die op een aansprekende en eigentijdse wijze weet te getuigen van de levens veranderende boodschap van het evangelie. De Bijbelse begrippen als liefde, vrede, vergeving, elkaar helpen en recht doen mogen niet slechts loze woorden zijn.

De samenwerking van onze voormalige wijkgemeenten rond de Bethelkerk en Vredeskerk/Johanneskapel, met verschillende cultuur, is nog jong en zit in een groeiproces.

Sinds een aantal jaar is er één kerkenraad. We hebben ons als doel gesteld om in 2025 in één kerkgebouw samen te komen. Lees verder “Profielschets voor predikant van de Protestantse Gemeente te Den Helder”