Kerst Present Project

In Den Helder en omstreken gaat in de weken voor de kerst weer het “KerstPresentje” project van start. Ditwordt georganiseerd vanuit Stichting Present Den Helder & Texel.Het doel van het project is het stimuleren van het omzien naar elkaar. Dit doen we door het geven van een Kerstpresent aan mensen…

Lees meer

Beleidsplan

Via lees meer ziet u de link waarmee u lezen hoe de Protestantse Gemeente te Den Helder in de komende tijd kerk wilt zijn. Het beleidsplan is in de vergadering van de kerkenraad op 24 november 2021 vastgesteld.  

Lees meer

Meedenkavond woensdag 17 november

Van de interim-predikant Opnieuw lieten de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Den Helder een grote betrokkenheid zien. Hetzelfde aantal als de vorige keer in oktober, rond de 70 personen, waren naar deze speciale gemeenteavond gekomen. Alles kon volledig coronabestendig plaatsvinden. Gekoppeld aan de opening hebben we (dit keer kort)…

Lees meer

Oecumenische adventsvespers

In de adventstijd worden er weer oecumenische vespers gehouden. In tegenstelling tot de voorgaande jaren worden deze vespers niet in de OKK gehouden maar in de Vredeskerk, deze aanpassing is in verband met de corona maatregelen die vanaf 13 november 2021 van toepassing zijn. Aanvang: 19.00 uur. 1 december:   …

Lees meer

Oogstdienst Bethelkerk / Vredeskerk 2021

Oogstdienst met doel hulp aan de Voedselbank. Op zondag 14 november stonden wij stil bij wat het land heeft opgebracht en wat de vruchten van het werk zijn. Ongelooflijk wat er afgelopen week en zondag extra is ingeleverd aan houdbare levensmiddelen naast al de ‘normale’ inleverweken. In de beide kerkgebouwen…

Lees meer

Allerheiligen

Op zondag 7 november 2021 werd in de Vredeskerk Allerheiligen gevierd met de herdenking van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. In aanwezigheid van vele nabestaanden en gemeenteleden werden de namen genoemd en kaarsen aangestoken met hun naam erop. De dierbaren werden weer in het Licht gezet. In…

Lees meer

Corona-adviezen

Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het moderamen realiseert zich dat de meningen in de samenleving – en daarmee ook in de kerk – sterk verdeeld blijven. Scriba René de Reuver: “Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en…

Lees meer

Stichting I Made Suladra-Papung

De stichting I Made Suladra -Papung sponsort kinderen op Bali om hun schoolgeld te betalen. Net als het afgelopen jaar bakken we weer oliebollen met of zonder rozijnen en appelflappen voor de Stichting I Made Suladra-Papung. De oliebollen zijn nog steeds €1,00 per stuk en de appelflappen zijn €1,10 per…

Lees meer

500 jaar Luther in Worms

Met dit nieuwsbulletin willen wij u graag erop attent maken dat prof. dr. Sabine Hiebsch op 18 november een lezing houdt in het Luther Museum in Amsterdam: 500 jaar Luther in Worms. Het is dit jaar namelijk 500 jaar geleden dat Martin Luther in 1521 op de Rijksdag te Worms…

Lees meer