Per 31 januari om-en-om onlinediensten Bethelkerk / Vredeskerk

Redactie | 16 januari 2021

Per 31 januari voorlopig om-en-om onlinediensten Bethelkerk / Vredeskerk

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die ons land hebben getroffen zijn we als kerkenraad van Den Helder van mening dat we solidair moeten zijn naar de samenleving.

De kerkenraad volgt het advies van de PKN dus wij zingen voorlopig niet meer in de dienst.  Ook is er besloten voorlopig om-en-om onlinediensten  te houden vanuit de Bethelkerk / Vredeskerk. Wij zullen op andere muzikale wijze invulling geven aan de kerkdienst. Wij beseffen dat velen dit zullen ervaren als nog weer een stap terug. Nadat eerder al samenzang onmogelijk was geworden, kan er nu helemaal niet meer worden gezongen. Toch sluiten wij ons bij de gegeven adviezen aan, veiligheid voor alles.

Alternatieven voor zingen

(meer…)

Terugblik op de Top 2000 kerkdienst

Redactie | 24 december 2020

Top 2000 kerkdienst van zondag 27 december ging online door!!

We geloven in de kracht van de popmuziek.
De nummers uit de Top2000 raken je:
verdriet, blijdschap of ontroering.
Daarom verdienen ze een plek in onze kerk.

 

Vanwege de lockdown heeft de PKN Den Helder besloten dat alle kerkdiensten voorlopig alleen online te zien en te beluisteren zijn.

Om deze Top2000 kerkdienst, vanuit de Vredeskerk, terug te kijken klik op
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10208 en kies bij de datum zondag 27 december 2020 15:54 kijken of kies opslaan om het bestand lokaal te halen.
Het programaboekje (meer…)

Digitale collectes

Redactie | 21 december 2020

Het is nog steeds mogelijk om de collectes digitaal te doen.
Het is iets meer werk dan het doorgeven van de zak maar op deze manier kunt u toch uw steentje bijdragen aan de verschillende collectes.

U kunt het geld voor de collectes (meer…)

Plaatselijke regeling (concept)

Redactie | 17 december 2020

In het voorjaar was er vanuit de kerkenraad een gemeenteavond ingepland waarin o.a. de nieuwe plaatselijke regeling zou worden besproken. Omdat het door corona niet mogelijk is een gemeenteavond te houden voor het spreken over de aangepaste plaatselijke regeling vragen wij u er zelf naar te kijken en eventuele vragen aan de scriba door te geven. Door op concept nieuwe plaatselijke regeling te klikken kunt U het concept document downloaden. Omdat door de huidige beperkingen het ook niet mogelijk is papieren exemplaren op de zondagen of via het kerkelijk bureau te verstrekken kunt u het doorgeven wanneer u graag een papieren versie ontvangt. Wilt u dit doorgeven naar c.rus@quicknet.nl. Wij vragen u vóór 7 januari uw opmerkingen en eventuele vragen door te geven naar de scriba.

Corrie Rus

Lutheranen aan het Marsdiep

Redactie | 13 december 2020

Bij het opmaken van de inventaris van de Johanneskapel kwam ik het boekje Lutheranen aan het Marsdiep tegen. Omdat de Lutheranen deel uit maken van de Protestantse Gemeente Den Helder wilde ik de inhoud hiervan met u delen en heb het geschikt gemaakt voor de website.

Indien u foto’s bezit van het interieur van de Lutherse kerk zou het fijn zijn als ik die kan gebruiken om het boekje verder aan te vullen.
U kunt mij bereiken via webmaster@pkndenhelder.nl

Klik op Lutheranen aan het Marsdiep om het boekje te lezen.

 

Bijbel Johanneskapel

Redactie | 30 november 2020

Wachters die blijven verwachten……… de eerste Advent.

Op zondagmiddag 22 november hebben we in een speciale dienst afscheid genomen van de Johanneskapel. Op zondag 29 november, de eerste Advent, was de eerste dienst in de nieuwe situatie in de Vredeskerk. Natuurlijk waren we al gewend om regelmatig gezamenlijk te kerken in de Vredeskerk, zeker in de coronatijd, maar nu is het definitief dat alleen de Vredeskerk nog gebruikt wordt voor het kerk-zijn in Nieuw-Den Helder, Huisduinen en de Schooten. (meer…)