RING NOORDKOP

Ring Noordkop organiseert een muzikale bijeenkomst rond 10 jaar Nieuwe Liedboek
o.l.v. cantor/organist Bert Rootmensen

De tijd gaat snel. Het is nu al (iets meer dan) tien jaar geleden dat het nieuwe Liedboek, officieel ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ werd geïntroduceerd. Sommige oude liederen verdwenen, een heleboel nieuwe kwamen erbij. Een prachtig thema voor de volgende ringbijeenkomst!

Onder leiding van Bert Rootmensen zullen we oude en nieuwe liederen zingen en misschien wel aanleren. Rootmensen is cantor/organist van de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. Daar bewijst hij al jaren hoe hij mensen zeer tot hun genoegen aan het zingen krijgt.

Een ringbijeenkomst is een bijeenkomst van leden van een bepaalde regio van de Protestantse Kerk. Het streven is om elkaar op gezette tijden rond een thema te ontmoeten. Daarbij gaat het om het thema, maar ook om het ontmoeten zelf. Lees verder “RING NOORDKOP”

Palmpasen

Zondag 24 maart was het Palmpasen.
De jeugd met een aantal ouders en de dominee maakten voor Palmpasen een aantal Palmpasen stokken.
De kinderen maakten extra stokken zodat deze weggegeven konden worden.
Op de zondag van Palmpasen gingen de kinderen met hun stokken in optocht door de kerk.

Later kregen de kinderen en de mensen in de kerk uitleg van de symbolen van de stok.
Even een paar op een rij.

30 rozijnen wijzen op de 30 zilverlingen dit Judas kreeg voor het verraad ven Jezus. Lees verder “Palmpasen”

Hulp aan de Voedselbank

Hulp aan de Voedselbank blijft een grote noodzaak!!

Nog steeds is het zo dat meer dan een miljoen mensen in Nederland in armoede leven. De Voedselbanken kunnen de vraag nauwelijks aan.

Het is al vele jaren geleden dat door een gemeentelid het initiatief werd genomen om elke zondag in de kerk een krat neer te zetten waarin men een product kon doen t.b.v. de Voedselbank Den Helder e.o., eerst alleen in de Vredeskerk maar later ook in de andere kerken van PG Den Helder. Dit wordt door de Voedselbank zeer gewaardeerd want de Voedselbank is volledig afhankelijk van voedseldonaties, waardoor de voedselvoorziening verschilt per week.

Veel voedsel komt van bedrijven en supermarkten. Het goede nieuws is dat zij steeds minder voedsel verspillen. Het minder goede nieuws is: daardoor blijft er minder over voor de voedselbanken.

Lees verder “Hulp aan de Voedselbank”

Terugblik op dienst met Choir Company Vocals van 25 februari

In liefde bloeiende

Wat was het een belevenis dit programma te mogen uitvoeren in de eigen kerk!

De bijbel in een uur en 12 minuten met animatie, zang en verhaal. Het verhaal van toen gebracht naar nu, voor iedereen zit er wel iets in en kun je toepassen op je eigen dagelijkse leven.  Voor de 1 een citaat uit het verhaal, voor de ander een lied wat aansprak, ontroerde, op het juiste moment kwam.
Vanaf het podium was goed te zien en te merken dat gemeenteleden geraakt werden. Na afloop kregen we vele mooie, ontroerende reacties. God was aanwezig en heeft Zijn werk kunnen doen, wat een voorrecht te mogen merken dat er mensen aanwezig waren die nooit in de kerk komen, niet gelovig zijn en aangeraakt zijn. Letterlijk heeft een jongvolwassene gezegd God kwam binnen ik wil vaker naar de kerk! Lees verder “Terugblik op dienst met Choir Company Vocals van 25 februari”

Gedachtenisdienst Bethelkerk, 25 november 2023

Op zondag 26 november 2023 werd in de Bethelkerk de gedachtenisdienst gevierd met de herdenking van de gemeenteleden rond de Bethelkerk, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
In aanwezigheid van vele nabestaanden en gemeenteleden werden de namen genoemd en kaarsen aangestoken. Met het aansteken van de kaarsen werd gesymboliseerd dat de dood niet het einde is, dat het licht van Christus ook door de dood met ons meegaat. Als teken van de eeuwige verbondenheid met Christus. Lees verder “Gedachtenisdienst Bethelkerk, 25 november 2023”

Kerkdienst van 12 november

Vertrekkende ambtsdragers

Nadat ds. Peter den Braanker de dienst had geopend en het glorialied had geklonken was het tijd om afscheid te nemen van de ambtsdrager van wie hun termijn er op zat en, om wat voor reden ook, er mee stopten.
De predikant sprak hen toe en herinnerde hen aan hun belofte tot geheimhouding die niet eindigt.
Toen was het tijd om de namen te noemen van hen die hebben toegezegd hun ambtstermijn te verlengen en hen te vragen om te antwoorden op een vraag gesteld door de predikant.

Voorzitter Michel Bakelaar

Hierna sprak de voorzitter Michel Bakelaar, mede namens zijn Lees verder “Kerkdienst van 12 november”

Schoenendoosactie 2023

Ongelooflijk, 645 zwaargevulde schoenendozen werden zaterdag 11 november jl. vanuit onze garage naar de vrachtwagen van de stichting gereden. 645 kinderen maken we hier samen ontzettend blij mee. Ze hebben zo materialen voor school en thuis om mee te werken en te spelen. De dozen kwamen niet alleen vanuit Den Helder maar werden ook gebracht vanuit Warmenhuizen, Schagen, Texel, Breezand, Anna Paulowna en Slootdorp. In Beverwijk is nu een nieuw verwerkingscentrum. Hans en ik hopen daar een kijkje te nemen.
Als dat lukt laten wij die ervaring aan jullie weten.

Dank voor je inzet om deze actie op velerlei gebied te steunen.
Coby Renes

Gedachtenisdienst Vredeskerk, 5 november 2023

Op zondag 5 november 2023 werd in de Vredeskerk de Gedachtenisdienst gevierd met de herdenking van de gemeenteleden rond de Vredeskerk die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
In aanwezigheid van vele nabestaanden en gemeenteleden werden de namen genoemd en kaarsen aangestoken met hun naam erop. Met het aansteken van de kaarsen werd gesymboliseerd dat de dood niet het einde is, dat het licht van Christus ook door de dood met ons meegaat. Als teken van de eeuwige verbondenheid met Christus.

Als inleiding op het noemen van de namen werd door de cantorij het eerste couplet van lied 730 gezongen:

Heer, herinner U Lees verder “Gedachtenisdienst Vredeskerk, 5 november 2023”

Bijeenkomst pastoraat 19 oktober 2023

Donderdag 19 oktober jl. waren contactpersonen, kerkbladbezorgers en sectiehoofden van de protestantse gemeente uitgenodigd in de kleine kerkzaal van de Vredeskerk. Vanaf 19.00 uur druppelden mensen binnen en namen koffie en thee. Om 19.30 uur heette Coby ruim 50 personen welkom en nodigde de pas ingetreden predikant Peter den Braanker uit om zich in 5 minuten nader aan ons voor te stellen. Daarna kreeg Teco Boerman het woord. Hij was gevraagd het onderwerp een veilige kerk in te leiden. Nadat hij gelezen had uit de brief aan de Kolossenzen en een gebed had uitgesproken gaf Teco aan dat de leden van de gemeente Gods huisgezin vormen en dat daar van alles gebeurt. Er zijn veel vrijwilligers actief en Lees verder “Bijeenkomst pastoraat 19 oktober 2023”

Dankdag voor gewas en arbeid

Wat een fantastisch resultaat voor de Voedselbank op zondag 29 oktober in de Bethelkerk. Al die gulle gaven.
14 Voedselbank kratten vol met eten, maar ook financiële giften. Hier zie je weer hoe gul mensen geven voor hen die het minder hebben.
Die verbondenheid met elkaar is hartverwarmend.

Als bestuur van de Voedselbank Den Helder danken wij al die gulle gevers.
Wij kunnen met dit voedsel de mensen die de Voedselbank nodig hebben van eten voorzien.
Nogmaals dank daarvoor.

Nico Bais
Voorzitter Voedselbank Den Helder.