Huis-aanhuiscollecte Kerk in Actie

Redactie | 22 juli 2021

Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie

Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november 2021 (week 47) een landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog! Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee!

(meer…)

Stadsbrede dienst 1 augustus

Redactie | 21 juli 2021

Viering Heilig Avondmaal

In aansluiting op het Laatste Avondmaal, waarin Jezus zelf ons opriep, en in de traditie van eeuwen vieren wij met regelmaat het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer. Jezus zelf is onze gastheer die ons nodigt en wij ontvangen brood en wijn uit zijn hand. Wij gedenken zijn leven, sterven en opstanding. In deze tijd van aanpassing blijft iedereen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zijn plaats zitten, de predikant en de dienstdoende diaken(en) zullen brood en wijn uitdelen.

Wanneer u deze zondag niet in de kerk aanwezig bent nodigen wij u uit het Heilig Avondmaal thuis mee te vieren. U kunt vooraf brood en wijn of druivensap klaarzetten en afdekken. Mocht u alleen thuis zijn dan kunt u voor deze zondag ook met iemand afspreken om samen de dienst mee te vieren.

Dat wij met elkaar een gezegende dienst mogen beleven.

 

Nieuwe versoepelingen

Redactie | 28 juni 2021


Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen die de overheid onlangs heeft afgekondigd mogen met ingang van 4 juli meer bezoekers de kerkdiensten bijwonen, mits de 1.5 meter afstand tussen de kerkgangers in acht wordt genomen.
Concreet houdt dit in dat er 100 mensen in de Vredeskerk mogen plaatsnemen en 75 mensen in de Bethelkerk. Verder blijft het noodzakelijk voorafgaand te reserveren.
De mondkapjesplicht vervalt grotendeels, alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden blijft deze verplichting gelden. Denkt u hierbij aan het binnenkomen en verlaten van de kerk. Samen zingen is nu op praatniveau weer mogelijk.

Vanuit de werkgroep pastoraat

Redactie | 26 mei 2021

Corona – Bent u wel eens depri door de opgelegde beperkingen vanwege corona?  Ik in elk geval wel. Gelukkig is het einde van deze beperkingen in zicht. Ik zie er naar uit. Begin juni hopen we als werkgroep pastoraat fysiek weer bij elkaar te komen. Einde van ZOOM vergaderingen via de computer.

Toch heeft Covid19 zijn sporen nagelaten in onze protestantse gemeente. Een aantal leden zijn aan Covid19 gestorven. Sommigen leden zijn nog in lockdown en anderen ondervinden de naweeën van de ziekte. We wensen hen sterkte en Gods hulp toe en hopen op betere tijden.

Onderling pastoraatDe fysieke bezoeken komen langzaam op gang. Waar mogelijk bezoeken we gemeenteleden, vooral degenen die het nodig hebben of hierom vragen.

U kunt het aanvragen bij één van de coördinatoren! (meer…)

Vredeskerk inloopochtend

Redactie | 18 mei 2021

Koffie-inloop in de Vredeskerk

Nu zo langzamerhand steeds meer versoepelingen mogelijk zijn, is ook het moment weer aangebroken dat de koffie-inloop in de Vredeskerk weer begint. Vanaf woensdag 2 juni 2021 is de kerk weer van 10.00 – 12.00 uur geopend. Natuurlijk gelden de algemene corona regels m.b.t. 1,5 m. afstand en het dragen van een mondkapje nog steeds.
Er is een mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, even stil zijn, tot rust komen, een meditatief momentje, een gesprekje met iemand van het sectieteam of met elkaar. U bent van harte welkom, er is een vrije inloop en de koffie staat klaar.

Welkom in de kerk

Redactie | 6 mei 2021

Met inachtneming van de basisregels van de overheid met maximaal 60 mensen, inclusief kinderen, exclusief medewerkers, maximaal 4 voorzangers.

Aanmelden voor de dienst:

Vredeskerk: op vrijdagmorgen van 09.30 uur tot 10.30 uur op 0223 634 246 (Vredeskerk) maar ook op zaterdagavond kunt u zich vanaf 19.00 uur aanmelden op 0223 633 976 (Marjolein Klootwijk).

Bethelkerk: vrijdag vóórafgaand aan de dienst tussen 10.30 en 12.00 uur door te bellen met de Bethelkerk (0223- 614567).

De communicatie richting gemeente vindt plaats via de nieuwsbrieven en de website.