DE ZON GAAT OP – Pasen bij Marcus

Redactie | 18 maart 2021

 …de zon ging op dat moment op.. Mc 16: 2

Het klinkt zo vanzelfsprekend dat op de Paasmorgen de zon weer opgaat. De zon gaat elke morgen op en dus ook op de Paasmorgen. Maar toch denk ik dat deze woorden in het evangelie meer willen zeggen dan alleen dat het ochtend is geworden en dat de zon opgaat. Marcus gebruikt deze woorden en deze beelden niet voor niets. De vrouwen die naar het graf toegaan zijn de vrouwen die getuige geweest zijn van de kruisiging. En Marcus noemt hen met name. Maria van Magdala en Ma­ria, de moeder van Jakobus, en Salomé. Ze zijn getuigen van de kruisiging. Ze zijn getuigen van de graflegging. Ze zijn getuigen van de ondergang der zon van de duisternis die over hen is gekomen en nu gaan ze op de eerste dag van de week, als de sabbat voorbij is, naar het graf.
En daarom vind ik die woorden…de zon ging op dat moment op.. hier zo veelzeggend. (meer…)

Diaconale bijdragen 2021

Redactie | 10 maart 2021

Extra ondersteuning door het college van Diakenen

Het college van Diakenen heeft op haar begroting 2021 als bijdrage aan plaatselijke, regionale en wereldwijde diaconale projecten een bedrag van €34.950,- opgenomen.

Zoals u wellicht weet worden de diaconale gelden die door het college worden beheerd, voor een deel belegd in aandelen. Ondanks maar misschien ook wel dankzij de coronacrisis zijn de rendementen over het jaar 2020 hoger uitgevallen dan was voorzien. Om die reden is er dan ook de financiële armslag om boven de in de begroting genoemde doelen een extra ondersteuning te geven. Op haar vergadering van 8 maart jl. heeft het college ingestemd met deze extra ondersteuning aan een aantal doelen dichtbij en veraf voor een totaal bedrag van €9.500,-. Dit betekent dat het totale bedrag bestemd voor diaconale doeleinden is verhoogd tot €44.450,-.

(meer…)

Sluiten Johanneskapel

Redactie | 2 maart 2021

Het kerkelijk licht is gedoofd in de Johanneskapel.

Op 22 november 2020 werd in de Johanneskapel de laatste kerkdienst gehouden (klik hier om dit te bekijken).

Daarna moest de kerk leeggehaald worden, maar gelukkig hoefde ik dit niet alleen te doen.
Een aantal dingen zijn naar de Vredeskerk gegaan en dat geeft een goed gevoel.
Het wandkleed op het liturgisch centrum (meer…)

Digitale collectes

Redactie | 21 december 2020

Het is nog steeds mogelijk om de collectes digitaal te doen.
Het is iets meer werk dan het doorgeven van de zak maar op deze manier kunt u toch uw steentje bijdragen aan de verschillende collectes.

U kunt het geld voor de collectes (meer…)

Plaatselijke regeling (concept)

Redactie | 17 december 2020

In het voorjaar was er vanuit de kerkenraad een gemeenteavond ingepland waarin o.a. de nieuwe plaatselijke regeling zou worden besproken. Omdat het door corona niet mogelijk is een gemeenteavond te houden voor het spreken over de aangepaste plaatselijke regeling vragen wij u er zelf naar te kijken en eventuele vragen aan de scriba door te geven. Door op concept nieuwe plaatselijke regeling te klikken kunt U het concept document downloaden. Omdat door de huidige beperkingen het ook niet mogelijk is papieren exemplaren op de zondagen of via het kerkelijk bureau te verstrekken kunt u het doorgeven wanneer u graag een papieren versie ontvangt. Wilt u dit doorgeven naar c.rus@quicknet.nl. Wij vragen u vóór 7 januari uw opmerkingen en eventuele vragen door te geven naar de scriba.

Corrie Rus

Lutheranen aan het Marsdiep

Redactie | 13 december 2020

Bij het opmaken van de inventaris van de Johanneskapel kwam ik het boekje Lutheranen aan het Marsdiep tegen. Omdat de Lutheranen deel uit maken van de Protestantse Gemeente Den Helder wilde ik de inhoud hiervan met u delen en heb het geschikt gemaakt voor de website.

Indien u foto’s bezit van het interieur van de Lutherse kerk zou het fijn zijn als ik die kan gebruiken om het boekje verder aan te vullen.
U kunt mij bereiken via webmaster@pkndenhelder.nl

Klik op Lutheranen aan het Marsdiep om het boekje te lezen.