Meedenkavond woensdag 17 november

Van de interim-predikant

Opnieuw lieten de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Den Helder een grote betrokkenheid zien. Hetzelfde aantal als de vorige keer in oktober, rond de 70 personen, waren naar deze speciale gemeenteavond gekomen. Alles kon volledig coronabestendig plaatsvinden.

Gekoppeld aan de opening hebben we (dit keer kort) aandacht besteed aan het Beleidsplan. De inbreng van vorige avonden is verwerkt en toegevoegd. Op de website is het te zien en te downloaden en bij scriba Teco Boerman is eventueel een gedrukte versie aan te vragen.

Wat langer stonden we stil bij het Profiel van de nieuwe predikant. De opmerkingen die gemaakt zijn worden meegenomen op weg naar de definitieve versie. Het is de bedoeling dat we eind november op de kerkenraadsvergadering zowel Beleidsplan als Profielschets vaststellen. Vervolgens is geschetst hoe het Beroepingsproces eruit gaat zien.

Als de financiële kant is geregeld, het aanvragen en verkrijgen van de solvabiliteitsverklaring, kan een Beroepingscommissie aan het werk. Langs drie wegen kunnen namen van mogelijke kandidaat (zo heet dat tegenwoordig, beginnende predikanten heten nu “proponenten”) predikanten worden ingebracht. Gemeenteleden kunnen namen indienen, het Mobiliteitsbureau van de PKN (“Utrecht”) komt met een lijst met namen en de derde weg zijn de namen die binnenkomen via de advertentie die geplaatst wordt.

Vlak voor de (denkbeeldige) pauze heeft ds. Lettie Oostherhof uit Schoorl zich voorgesteld aan de gemeente. Zij wordt voor een jaar als ambulant predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente.

Het grootste deel van deze avond had als onderwerp: het ene kerkgebouw in 2025. De gebouwencommissie heeft veel werk verzet en we werden met een heldere presentatie op de hoogte gebracht van de laatste mogelijkheden. Vervolgens hebben we in acht groepen hierover gesproken en werd van een ieder gevraagd een enquête in te vullen met de voorkeuren die men heeft.

Bij terugkomst in de grote zaal werd waardering uitgesproken voor het zorgvuldige werk van de gebouwencommissie en dit werd bekrachtigd met een applaus.

Te zien is een belangrijke consensus over de ingeslagen weg. Eigenlijk hoor je alleen begrip over het besluit om in de nabije toekomst met één kerkgebouw verder te gaan. De reden – zo zegt men – daarvoor ligt op het financiële, maar net zo goed op het geestelijk vlak: om werkelijk één te worden is samenkomen in hetzelfde gebouw een belangrijk aspect.

Tijdens de rondvraag was er nog ruimte voor enkele opmerkingen en daarna sloten we deze geslaagde avond af met het zingen van Lied 452 couplet 1 en 3 (“Als tussen licht en donker”).

Met een hartelijke groet, ds. Wim Andel

previous arrow
ga2_0004
ga2_0006
ga2_0010
ga2_0013
ga2_0019
ga2_0026
ga2_0036
ga2_0041
ga2_0042
ga2_0044
next arrow