Gemeenteavond 15 oktober 2021

Na de gemeenteavond van 15 september stond op woensdag 13 oktober de eerste van de reeks meedenkavonden op het programma met als doel heel de gemeente te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid tot 2025. De opkomst was weer goed te noemen; ruim 50 gemeenteleden wisten de Vredeskerk te vinden. Om 19.30 uur werd de avond door de voorzitter van de kerkenraad geopend. Aansluitend werd er kort teruggeblikt op de afgelopen gemeente-avond door de interim-predikant.

Hierna gingen de aanwezigen uiteen in kleine groepjes om met elkaar te discussiëren over een viertal onderwerpen:

– de kerkdienst (beleving van Gods aanwezigheid in ons leven)

– ontmoeting, leren en meeleven (pastoraat, V & T, jeugd, enz.)

– opdracht, liefde van God gestalte geven (diaconie, missionair)

– communicatie (kerkblad, nieuwsbrieven, sociale media)

Na een korte pauze brachten de woordvoerders van de groepjes plenair verslag uit. Alle inbreng en datgene dat opgeschreven staat zal verwerkt worden door de commissie Organisatie die namens de kerkenraad druk doende is met het schrijven van een nieuw beleidsplan dat voortbouwt op het nog lopende beleid 2018-2022. Het nieuwe beleidsplan zal zich (nog) meer richten op de continuïteit en verdere uitwerking van de in gang gezette ontwikkelingen op weg naar 2025. Door het organiseren van meedenkavonden hoopt de kerkenraad in de toekomst gemakkelijker keuzes te kunnen maken doordat deze breed gedragen worden door de gemeente. Een bijkomend effect van de  meedenkavonden is dat er verbinding ontstaat en enthousiasme teweeg wordt gebracht. De volgende meedenkavond staat gepland op woensdag 17 november.

previous arrow
gemeente_0002
gemeente_0003
gemeente_0005
gemeente_0007
gemeente_0008
gemeente_0010
gemeente_0012
gemeente_0013
gemeente_0014
gemeente_0015
gemeente_0017
gemeente_0018
gemeente_0019
gemeente_0020
gemeente_0022
gemeente_0026
gemeente_0035
gemeente_0046
gemeente_0048
gemeente_0055
gemeente_0058
gemeente_0062
gemeente_0064
gemeente_0067
gemeente_0069
gemeente_0072
gemeente_0078
next arrow