50 jaar Vredeskerk

Eindelijk na een half jaar uitstel kon op 19 september het 50 jarig jubileum van de Vredeskerk worden gevierd. De eredienst stond in het teken van dit jubileum en het werd  gecombineerd met de startzondag.

De dienst begon met een overzicht van 50 jaar Vredeskerk door Marjolein Klootwijk, die 50 jaar geleden het begin als kind meemaakte.

Ds. Wim Andel had als thema voor de dienst “een bepaalde manier van kijken, waardoor je elkaar kan oprichten”. Hij citeerde de woorden van ds. Swen , die bij de ingebruikname van de Vredeskerk voorlas uit 1 Korinthe 3, “Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf”.

 

 

 

 

 

Emeritus pastor Jan van Diepen, die tussen 1998 en 2006 RK pastoor was in de Vredeskerk, vertelde hoe hij de oecumene in de Vredeskerk heeft ervaren. Men ging met elkaar om met eerbied voor elkaars mening en respect voor de ander. Ja, er was altijd een verlangen om samen nog meer te doen.

Na de viering was er koffie met gebak en kom men genieten van de fototentoonstelling in de hal. Om 12 uur werd onder het genot van een drankje een DVD film vertoond van de eredienst van het 25 jarig bestaan van de Vredeskerk met pastor Eef Wiegers, pastor Nellie Sluis, ds. Joop Kila en ds. Gerrit Pors.

Het was een geweldig feest en hoewel in de afgelopen jaren veel is veranderd, zien we de toekomst positief tegemoet.

Als slot wil ik allen bedanken, die geholpen hebben het jubileum te laten slagen. Met name Martha Mollema, Ineke Versluis, Gré Biersteker, Alice van Bijleveld en Betsie Baanstra.

Dames dank jullie wel. Rens Biersteker