Inzameling voor de voedselbank

Iedere zondag worden er boodschappen ingezameld in de kerken voor de voedselbank.
Op donderdag worden de kratten naar het uitdeelpunt gebracht: de baptistenkerk in de Baljuwstraat.

Tijden de oogstdienst wordt er extra aandacht aan dit onderwerp besteed.
Dan kunnen er veel boodschappen meegenomen worden.
De diakenen zorgen dan voor veel kratten die gevuld kunnen worden.