Samenvatting gemeente raadpleging gebouwkeuze

Op 22 mei en 7 juni gingen de beide voorzitters en leden van de commissie gebouwen met gemeenteleden in gesprek over de stand van zaken rondom de keuze van het kerkgebouw, waar we als gemeente voor staan. Na een inleiding van ds. Peter den Braanker volgde een filmpje over besluitvorming in een groep en de wijsheid van de minderheid.
Dit filmpje is terug te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=FYQgxtg8Bzg
Vervolgens was er een presentatie over het proces met betrekking tot het onderzoek naar de verschillende opties om te komen tot 1 kerkgebouw. Want we zijn er als gemeente wel aan toe, 1 gemeente vormen en samen kerken in 1 kerkgebouw.

De link van het gehele verslag vindt u hier onder.

Samenvatting gemeente raadpleging gebouwkeuze