Pastoraat

3 oktober 2018

Steuntje in de rug
Als ú iemand weet die wel een steuntje in de rug kan gebruiken middels een bloemetje of een kaart, laat het even weten aan dhr. P. Versluis, tel.nr. 0223 631615,
of per E-mail: scriba-jkvk@pkndenhelder.nl
Pastoraat
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met
mevr. Marleen Weijling , coördinator van het pastoraat voor Nieuw Den Helder en Huisduinen.
T. 0223 625366
E-mail: m.vries10@kpnplanet.nl
of
dhr. Rens Biersteker, coördinator van het pastoraat in De Schooten.
T.  0223 634079
E-mail: debiersteker@quicknet.nl
Zij schakelen dan zo nodig ds. Roel de Meij Mecima of pastor André Martens in. Bij afwezigheid van beiden wordt contact opgenomen met ds. Wilma van Rijn.
U kunt ook altijd rechtstreeks een afspraak maken met ds. Roel de Meij Mecima voor een gesprek, begeleiding in bijzondere omstandigheden, uitvaarten en vragen van andere aard.
Hij is voor iedereen bereikbaar (dus niet alleen voor leden van de kerk).
T. 0223-693154
E-mail: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl