Advent collecte 2021

Redactie | 12 oktober 2021

Adventcollecte 2021

Ook dit jaar staat gedurende de adventsweken in de beide kerken weer een collectebus voor een bijzonder doel. De diakenen hebben besloten dat dit jaar de opbrengst zal worden bestemd voor het Inloophuis aan de Marsdiepstraat.

Het Inloophuis ‘Den Helder en omstreken’ wordt gerund door zestig vrijwilligers: gastvrouwen en -heren, activiteitenbegeleiders en het bestuur. Zij zijn geheel afhankelijk van giften en donaties.

(meer…)

Nieuwe asielzoeker, Sasan gedoopt

Redactie | 5 april 2021

Wij, leden van de Protestantse Gemeente Den Helder, hebben een nieuwe asielzoeker onder onze hoede gekregen.

Naam: Waberi
Woonachtig: AZC, Nieuweweg 3, overgeplaatst vanuit Hoogeveen.
Land van herkomst: Somalië
In Nederland: 25 jaar, heeft 9 interviews achter de rug en wacht nog steeds op een definitieve uitspraak van de IND. (meer…)

Diaconale bijdragen 2021

Redactie | 10 maart 2021

Extra ondersteuning door het college van Diakenen

Het college van Diakenen heeft op haar begroting 2021 als bijdrage aan plaatselijke, regionale en wereldwijde diaconale projecten een bedrag van €34.950,- opgenomen.

Zoals u wellicht weet worden de diaconale gelden die door het college worden beheerd, voor een deel belegd in aandelen. Ondanks maar misschien ook wel dankzij de coronacrisis zijn de rendementen over het jaar 2020 hoger uitgevallen dan was voorzien. Om die reden is er dan ook de financiële armslag om boven de in de begroting genoemde doelen een extra ondersteuning te geven. Op haar vergadering van 8 maart jl. heeft het college ingestemd met deze extra ondersteuning aan een aantal doelen dichtbij en veraf voor een totaal bedrag van €9.500,-. Dit betekent dat het totale bedrag bestemd voor diaconale doeleinden is verhoogd tot €44.450,-.

(meer…)

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten

Redactie | 2 januari 2020

In deze tijd van het jaar waarin heel veel wensen worden rondgestuurd wil ik u wijzen op de postbus in de hal van de Vredeskerk (meer…)