Huis-aanhuiscollecte Kerk in Actie

Redactie | 22 juli 2021

Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie

Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november 2021 (week 47) een landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog! Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee!

(meer…)

Nieuwe asielzoeker, Sasan gedoopt

Redactie | 5 april 2021

Wij, leden van de Protestantse Gemeente Den Helder, hebben een nieuwe asielzoeker onder onze hoede gekregen.

Naam: Waberi
Woonachtig: AZC, Nieuweweg 3, overgeplaatst vanuit Hoogeveen.
Land van herkomst: Somalië
In Nederland: 25 jaar, heeft 9 interviews achter de rug en wacht nog steeds op een definitieve uitspraak van de IND. (meer…)

Diaconale bijdragen 2021

Redactie | 10 maart 2021

Extra ondersteuning door het college van Diakenen

Het college van Diakenen heeft op haar begroting 2021 als bijdrage aan plaatselijke, regionale en wereldwijde diaconale projecten een bedrag van €34.950,- opgenomen.

Zoals u wellicht weet worden de diaconale gelden die door het college worden beheerd, voor een deel belegd in aandelen. Ondanks maar misschien ook wel dankzij de coronacrisis zijn de rendementen over het jaar 2020 hoger uitgevallen dan was voorzien. Om die reden is er dan ook de financiële armslag om boven de in de begroting genoemde doelen een extra ondersteuning te geven. Op haar vergadering van 8 maart jl. heeft het college ingestemd met deze extra ondersteuning aan een aantal doelen dichtbij en veraf voor een totaal bedrag van €9.500,-. Dit betekent dat het totale bedrag bestemd voor diaconale doeleinden is verhoogd tot €44.450,-.

(meer…)

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten

Redactie | 2 januari 2020

In deze tijd van het jaar waarin heel veel wensen worden rondgestuurd wil ik u wijzen op de postbus in de hal van de Vredeskerk (meer…)