PCOB

Kijk hier voor de activiteiten van de PCOB

De P.C.O.B. is opgericht op 15 november 1990, en draagt sindsdien bij aan de behartiging van de belangen, de participatie in onze samenleving en de ontmoeting via sociaal-culturele activiteiten van en met haar leden.
De afdeling heeft ongeveer 686 leden, afkomstig uit Den Helder en Julianadorp. De PCOB is een vereniging van ouderen die opkomt voor de belangen van vijftigplussers en is beslist geen politieke partij. Sinds 1997 werkt de PCOB afdeling Den Helder nauw samen met de KBO, de ANBO en de Abvakabo in de Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen. Den Helder (LSBO-DH).
Deze samenwerking betreft de collectieve belangenbehartiging voor senioren op de gebieden Vervoer, Welzijn, Wonen, Zorg en Inkomen.

Missie
De PCOB zal vanuit het protestants christelijk gedachtegoed actief, herkenbaar en zichtbaar, professioneel, slagvaardig, op basis van gelijkwaardigheid van generaties en in samenwerking met collega organisaties, werken aan een volwaardige plaats en rol van ouderen in de samenleving. Bepalend voor de PCOB in het algemeen en voor de afdeling Den Helder in het bijzonder zijn de opdrachten, die God via de Bijbel aan mensen gegeven heeft: “Omzien naar elkaar”, “Rechtvaardige verhoudingen in de samenleving”, “Rentemeesterschap over zijn schepping”. De PCOB Den Helder is van mening dat de oudere als autonoom individu deze opdrachten mede gestalte geeft, ook wanneer hij of zij niet meer aan het productieproces deelneemt.

Zie de plaatselijke website: www.pcobdenhelder.nl