Crèche

Iedere zondag is er crèche voor de allerjongsten van 0 – 4 jaar.
Tijdens de collecte kunnen de kinderen worden opgehaald om de zegen mee te krijgen.
Informatie: Rebecca Kraak tel. 0223 619048 of RMEkraak@hotmail.com