Vaste spaarprojecten SOS-kinderdorpen en Hart voor Haïti

Voor deze doorgaande spaarprojecten, sparen we het hele jaar door.
Eens per jaar worden de opbrengsten bekendgemaakt.

1. Adoptiekind van SOS-kinderdorpen

Nieuw adoptiekind
Enige tijd geleden kregen we het bericht dat ons SOS-kind Krishna het kinderdorp Bawana in India had verlaten. Het Child Welfare Committee had besloten om hem over te plaatsen naar een door de staat gerund tehuis in Noida, Utter Pradesh State. Dit tehuis is ongeveer 60 km van het SOS Children’s Village Bawana, Delhi State. Omdat het nieuwe tehuis in een ander district ligt, is het niet toegestaan om het sponsorschap voort te zetten. Krishna zal zijn schoolopleiding daar voortzetten en de regering van het Uttar Pradesh district neemt alle verantwoordelijkheid voor zijn begeleiding op zich. SOS Children’s Villages zal zijn spaargeld beheren totdat hij zelf kan beslissen wat hij daar mee wil doen.

Na enig beraad heeft de sectieraad besloten om door te gaan met het sponseren van een SOS kind. Een geheel nieuw spaarproject behoorde tot de mogelijkheden maar dat zou betekenen dat ook afscheid zou moeten worden genomen van ons andere spaarproject ‘Stichting Hart voor Haïti’. Een afscheid dat door de vele jaren dat we deze Stichting al steunen gevoelig ligt en daarom is besloten dit niet te doen.

Inmiddels hebben we een nieuw SOS kind dat zich graag wil voorstellen. Ook dit kind is een jongen en zijn naam is Lingga. Hij is geboren op 18 juni 2008 en woont in SOS kinderdorp Lembang. Omdat het niet mogelijk is bij zijn biologische familie te wonen is hij begin 2018 in het Children’s Village Lembang geplaatst. Lingga is een echte jongen die van voetbal en fietsen houdt en het leuk vindt om met zijn vriendjes te spelen. Maar ook tekenen, muziek maken en judo doet hij graag. Op school doet hij zijn best. Lembang ligt op West-Java op 10 km. van de provinciehoofdstad Bandung en telt 220.000 inwoners. Er is veel werkeloosheid en vooral onder de jongeren met een lage opleiding Daarom is het zo belangrijk dat aan de jeugd een scholing kan worden aangeboden.

Zie ook www.soskinderdorpen.nl
Promotiefilm

 

2. Stichting Hart voor Haïti; Bon Repos

Sinds 2006 wordt er gespaard voor het kinderdorp Bon Repos op Haïti.
Wat er vanaf die tijd zoal gebeurde in de kerk voor Hart voor Haïti kunt u lezen in:

Geachiedenis van het spaarproject

Stichting Hart voor Haïti helpt kinderen, volwassenen en bejaarden in nood ongeacht geloof, afkomst of politieke overweging.
Zij helpt waar hulp het meest nodig is met bijna uitsluitend Haïtiaanse medewerkers. De stichting is opgericht in 1982 en werd geleid door Johan Smoorenburg. Johan was actief als zendeling. De stichting werkt met kleine maar zeer doeltreffende projecten.

Inmiddels is Johan met pensioen. Hij woont het grootste deel van het jaar in het buurland de Dominicaanse Republiek. Omdat het in Haïti te gevaarlijk is voor hem en zijn vrouw Wilci. Bendes en straatrovers zijn zeer actief. Vanuit de Dominicaanse Republiek houdt hij zich nog steeds bezig met Bon Repos. Daar hebben locale mensen  nu de leiding. In de geschiedenis van het spaarproject kunt u lezen wat er zoal gedaan is in de loop der jaren. Momenteel bezoekt Rien Schelhaas veel mensen. Die geven hem regelmatig iets voor het spaarproject mee. Veel gemeenteleden sparen nog steeds mee. Hij verantwoordt dit altijd in het maandelijkse kerkblad Eén. Eens per jaar meldt hij hoeveel er dat jaar bijeengebracht is. Hij maakt dit geld rechtstreeks over naar de Stichting.

Zie ook  www.hartvoorhaiti.nl
Promotiefilm