Boekenmarkt

Op vrijdag vooraf en in de avond vanaf 19.00 uur wordt alles opgezet. Wilt u, wil jij of willen jullie helpen? Kom langs en kijk wat de handen willen.
Heeft u boeken, lekkers of prijzen? Graag inleveren tijdens het opzetten.

Liever laten ophalen, neem dan contact met Patricia tel. (0223) 628609 of Henk tel. 0615575698.
Tot ziens tussen 10.00 en 13.00 uur in de Bethelkerk!