Dominee Peter den Braanker

Om te beginnen zouden we het wel heel erg prettig vinden wanneer u ons gewoon met Peter en Jeannet aanspreekt!
Samen hebben we al een hele tocht door Nederland achter de rug.
Beiden zijn we geboren in de Alblasserwaard, Jeannet in Gorinchem en ik, Peter, in Sliedrecht. Daar groeiden we op en gingen naar school.
Via het jeugdwerk van de kerk in Sliedrecht (Jeannet kwam na twee jaar in Gorinchem gewoond te hebben met haar ouders en zus naar Sliedrecht) leerden we elkaar kennen en trouwden in 1988. Vier kinderen kregen we in de loop der jaren: Hannah, Joëlle, Tobias en Salomé. Hannah is nog geboren toen we in Sliedrecht woonden, Joëlle en Tobias in Vlissingen en Salomé in…. Den Helder.

Dat laatste is natuurlijk best bijzonder maar dat heeft met het volgende te maken. De oorzaak dat de kinderen op verschillende plaatsen werden geboren is dat ik verschillende gemeenten als dominee heb gediend: na het tweejarige vicariaat in de Jeruzalemkerk in Amsterdam (we bleven toen nog wonen in Sliedrecht) werd Grijpskerke op Walcheren de eerste gemeente voor ons. Dat was in 1994.
Daar werden Joëlle en Tobias geboren. In 2001 verhuisden we naar Den Burg op Texel. Dat was onze tweede gemeente. Ik zeg “ons” omdat ook Jeannet veel heeft gedaan (en doet) in het kerkenwerk en dan met name de praktische kant. In januari 2003 werd in het ziekenhuis alhier Salomé geboren (toen nog het Gemini). Na een periode van 12½ jaar Texel kwam het beroep uit Dalen en vertrokken we naar het oosten van het land. Weer een heel andere gemeente en bevolking dan in Zeeland en op Texel.

Tot we eind vorig jaar in contact kwamen met de PKN-gemeente in Den Helder dat resulteerde in het beroep dat werd ontvangen en de reden is dat we hier nu wonen. In 2020 werd onze kleinzoon Dorian geboren, zoon van Hannah en Jack. Een groots moment in ons leven! Ieder zal dat herkennen die voor het eerst opa en oma wordt! Jeannet probeert het oppassen en het werken in dienst bij Totaal Bed in Leiderdorp te combineren met het wonen hier en ik richt me op mijn werk hier.
Dat houdt in: werken voor de kerk en leven in de Helderse samenleving. Deel uit maken van een gemeenschap en een stad. En die stad en gemeenschap dienen met de gaven die je ontvangen hebt.
Elkaar ontmoeten, inspireren en helpen. Met elkaar een weg gaan die lief en leed kent, elkaar ondersteunen zoveel als dat mogelijk is en, als het mogelijk is, veel vreugde en gezelligheid met elkaar beleven. We hopen u binnenkort, in de loop van de tijd, te leren kennen.
Met vriendelijke groet, Peter en Jeannet den Braanker, Dollardlaan 28 in Den Helder.