50 jaar Vredeskerk

Redactie | 16 oktober 2021

Eindelijk na een half jaar uitstel kon op 19 september het 50 jarig jubileum van de Vredeskerk worden gevierd. De eredienst stond in het teken van dit jubileum en het werd  gecombineerd met de startzondag.

De dienst begon met een overzicht van 50 jaar Vredeskerk door Marjolein Klootwijk, die 50 jaar geleden het begin als kind meemaakte.

Ds. Wim Andel had als thema voor de dienst “een bepaalde manier van kijken, waardoor je elkaar kan oprichten”. Hij citeerde de woorden van ds. Swen , die bij de ingebruikname van de Vredeskerk voorlas uit 1 Korinthe 3, “Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf”. (meer…)

START KOFFIEOCHTEND SEIZOEN 2021 / 2022.

Redactie | 7 september 2021

Op donderdag 23 september, 10.00 uur start het Koffieochtend seizoen 2021/2022 in de Vredeskerk. De dames van de koffieochtend kijken er verlangend naar uit om iedereen weer welkom te kunnen heten nadat de Koffieochtend vanaf maart 2020 heeft stil gelegen. Het is weer gelukt om een mooi programma samen te stellen met daarin natuurlijk een aantal vaste onderwerpen waaronder het Kerstfeest.

Maar eerst de opening op 23 september, deze zal worden verzorgd door ds. G. W. Scholten.

De ochtenden worden gehouden in de grote kerkzaal waarbij natuurlijk is gezorgd dat aan alle van toepassing zijnde corona maatregels wordt voldaan. (meer…)

Vredeskerk inloopochtend

Redactie | 7 september 2021

Woensdagochtend-inloop in de Vredeskerk

(meer…)

Paaskaars Vredeskerk

Redactie | 5 april 2021

Zoals het al vele jaren de gewoonte is, is ook dit jaar de ‘oude Paaskaars’ naar een van de gemeenteleden gegaan. Dit jaar stond al lang van tevoren vast dat de kaars naar Wim en Trude Bouw zou gaan. Met deze kaars willen wij hen bedanken voor hun tomeloze inzet voor de Vredeskerk. Soms zichtbaar maar veelal onzichtbaar doen zij het werk en zij zijn bijna dagelijks in de Vredeskerk te vinden.

Uit hun reactie bleek wel dat zij zeer verguld waren met deze blijk van waardering.

DE ZON GAAT OP – Pasen bij Marcus

Redactie | 18 maart 2021

 …de zon ging op dat moment op.. Mc 16: 2

Het klinkt zo vanzelfsprekend dat op de Paasmorgen de zon weer opgaat. De zon gaat elke morgen op en dus ook op de Paasmorgen. Maar toch denk ik dat deze woorden in het evangelie meer willen zeggen dan alleen dat het ochtend is geworden en dat de zon opgaat. Marcus gebruikt deze woorden en deze beelden niet voor niets. De vrouwen die naar het graf toegaan zijn de vrouwen die getuige geweest zijn van de kruisiging. En Marcus noemt hen met name. Maria van Magdala en Ma­ria, de moeder van Jakobus, en Salomé. Ze zijn getuigen van de kruisiging. Ze zijn getuigen van de graflegging. Ze zijn getuigen van de ondergang der zon van de duisternis die over hen is gekomen en nu gaan ze op de eerste dag van de week, als de sabbat voorbij is, naar het graf.
En daarom vind ik die woorden…de zon ging op dat moment op.. hier zo veelzeggend. (meer…)

Bijbel Johanneskapel

Redactie | 30 november 2020

Wachters die blijven verwachten……… de eerste Advent.

Op zondagmiddag 22 november hebben we in een speciale dienst afscheid genomen van de Johanneskapel. Op zondag 29 november, de eerste Advent, was de eerste dienst in de nieuwe situatie in de Vredeskerk. Natuurlijk waren we al gewend om regelmatig gezamenlijk te kerken in de Vredeskerk, zeker in de coronatijd, maar nu is het definitief dat alleen de Vredeskerk nog gebruikt wordt voor het kerk-zijn in Nieuw-Den Helder, Huisduinen en de Schooten. (meer…)