Categorie Vredeskerk

Afscheid en bevestiging

Kerkdienst 30 oktober, voorganger ds. W. Andel Een stadsbrede dienst in de Bethelkerk. Vandaag kunt u behalve terugkijken via Kerkomroep of You Tube ook terugkijken via de genomen foto’s. Aandacht voor het thema van dit jaar, Aan tafel. Deze zondag:…

Afscheid en toch ook weer niet!

In de extra kerkenraadsvergadering van 13 juli jl. heeft de interim predikant, dhr. Wim Andel zijn eindrapport aan de voltallige kerkenraad gepresenteerd en toegelicht. In feite betekent dit dat zijn werkzaamheden in Den Helder tot een einde zijn gekomen. Dat…

50 jaar Vredeskerk

Eindelijk na een half jaar uitstel kon op 19 september het 50 jarig jubileum van de Vredeskerk worden gevierd. De eredienst stond in het teken van dit jubileum en het werd  gecombineerd met de startzondag. De dienst begon met een…