Gemeenteavond 24 mei 2023

De gemeenteavond stond in het teken van het toekomstige te kiezen kerkgebouw.

De aanwezige gemeenteleden werden over drie zalen verdeeld om ingelicht te worden en hun mening te peilen over 3 onderwerpen, welke te maken hebben met de keuze van een kerkgebouw.
De onderwerpen waren:

  • Missionaire (gastvrije) kerk
  • De financiën
  • De gebouwen waaruit een keuze gemaakt kon worden

Ds. Geertje de Vries en de heer Nico Bais behandelden het onderwerp gastvrije kerk en vroegen aan de gemeenteleden hoe zo’n kerkgebouw er uit zou moeten zien.

Onze penningmeester Andre Toly praatte de gemeenteleden bij over de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Den Helder.

De heren Ab Renes en Michel Bakelaar namen het gebouwenbestand voor hun rekening. Ook werd door hen, aan de gemeenteleden, gevraagd om een enquêteformulier in te vullen over waaraan een toekomstig kerkgebouw zou moeten voldoen.

Nadat een sessie was afgelopen wisselden de presentatoren van zaal en bleven de gemeenteleden in de zaal zitten en konden een bakje koffie of thee nemen.

Nadat in iedere zaal alle onderwerpen behandeld waren werd de avond afgesloten in de kerkzaal door de voorzitter en ds. Geertje de Vries, waarna we met zijn allen een slotlied zongen.

previous arrow
mei_0001
mei_0006
mei_0007
mei_0010
mei_0018
mei_0020
mei_0028
mei_0025
mei_0033
mei_0029
mei_0035
mei_0038
mei_0040
mei_0048
mei_0049
mei_0053
next arrow