Pastoraat

Een steuntje in de rug nodig, behoefte aan een goed gesprek of graag iemand op bezoek?
Dan kunt u terecht bij de coördinator van het pastoraat:
Coby Renes tel. 0223643172/0645793404 of per e-mail: pastoraat@pkndenhelder.nl

Er zijn veel definities van pastoraat. Bijvoorbeeld volgens Reijer de Vries: ‘Pastoraat vindt plaats waar mensen met aandacht en zorg met elkaar meeleven vanuit een gedeelde bezieling van geloof, hoop en liefde. Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’.
Dan wordt direct gedacht dat het iets is wat alleen door ouderlingen en predikanten gedaan kan worden maar in de Bijbel wordt de opdracht aan alle mensen gegeven om in navolging van God en Jezus herders voor elkaar te zijn. Dat kan door ambtsdragers maar ook door gemeenteleden onderling gebeuren.
Mensen hebben verschillende pastorale gaven. De een is goed in luisteren, de ander ziet er niet tegenop met iemand te bidden, weer een ander voelt zich op z’n gemak als hij praktisch iets kan doen. Binnen het pastoraat zijn er vele variaties en stijlen mogelijk; het gaat erom dat je met inzet van jouw specifieke gaven en talenten volop mens bent voor, en dienstbaar bent aan de ander.
In onze gemeente hebben we in 2021 een beleidsplan opgesteld. Hierin is o.a. het volgende opgenomen: ‘Dat we pastoraat doen in onze gemeente, maar ook als Protestantse Gemeente Den Helder in de samenleving’.
Op dit moment ben ik coördinator pastoraat in de Bethelkerk. Als je behoeft hebt aan een gesprek of een bezoek kun je mij bereiken onder telefoonnummer: 0223 643172/06 45793404 of via pastoraat@pkndenhelder.nl