College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters (CvK)
NaamCollege van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Den Helder
Adres scribaPrins Hendriklaan 14
Pc+ plaats1781 KA Den Helder
Tel.0223 - 620800 ( woensdag van 09.00 tot 12.00 uur)
E-mailcvk@pkndenhelder.nl
VoorzitterArie Bosschaart
SecretarisNel Bais
ProfielHet College van Kerkrentmeesters behartigt de vermogensrechtelijke aangelegenheden en de zorg voor de personeelsleden en kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Den Helder.

College van Kerkrentmeesters
De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het onderhouden van het gebouw. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

Wat doet het college van Kerkrentmeesters?
Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Ingrijpende keuzen
De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente zijn. In steeds meer gemeenten dalen de inkomsten, onder meer door afname van het aantal leden en van de betrokkenheid van de leden. Als een gemeente minder geld te besteden heeft, kan die voor ingrijpende keuzen komen te staan, bijvoorbeeld: • het aantrekken van een predikant of kerkelijk werker in deeltijd, in plaats van een volledige aanstelling; • het samenvoegen met een buurgemeente, het delen van een predikant of het combineren van activiteiten; • het noodgedwongen sluiten van het kerkgebouw.

Algemene informatie
Rekeningnummers kerken:

DoelRekening nummerTen name van
Kerkelijke bijdrage:NL22 RABO 0373 7352 27College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Den Helder
CollectebonnenNL41 RABO 0330 6000 52Protestantse Gemeente Den Helder
Kerkblad:NL97 RABO 0373 7352 35CvK Protestantse Gemeente, Inzake Kerkblad
Akties:NL87 INGB 0000 1635 48Protestantse gemeente Den Helder


Collectes gemeente breed:
JanuariActie Kerkbalans
Periode voor PinksterenPinkster collecte
SeptemberSolidariteitskas