Stadsbrede dienst 1 augustus

Redactie | 21 juli 2021

Viering Heilig Avondmaal

In aansluiting op het Laatste Avondmaal, waarin Jezus zelf ons opriep, en in de traditie van eeuwen vieren wij met regelmaat het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer. Jezus zelf is onze gastheer die ons nodigt en wij ontvangen brood en wijn uit zijn hand. Wij gedenken zijn leven, sterven en opstanding. In deze tijd van aanpassing blijft iedereen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zijn plaats zitten, de predikant en de dienstdoende diaken(en) zullen brood en wijn uitdelen.

Wanneer u deze zondag niet in de kerk aanwezig bent nodigen wij u uit het Heilig Avondmaal thuis mee te vieren. U kunt vooraf brood en wijn of druivensap klaarzetten en afdekken. Mocht u alleen thuis zijn dan kunt u voor deze zondag ook met iemand afspreken om samen de dienst mee te vieren.

Dat wij met elkaar een gezegende dienst mogen beleven.

 

DE ZON GAAT OP – Pasen bij Marcus

Redactie | 18 maart 2021

 …de zon ging op dat moment op.. Mc 16: 2

Het klinkt zo vanzelfsprekend dat op de Paasmorgen de zon weer opgaat. De zon gaat elke morgen op en dus ook op de Paasmorgen. Maar toch denk ik dat deze woorden in het evangelie meer willen zeggen dan alleen dat het ochtend is geworden en dat de zon opgaat. Marcus gebruikt deze woorden en deze beelden niet voor niets. De vrouwen die naar het graf toegaan zijn de vrouwen die getuige geweest zijn van de kruisiging. En Marcus noemt hen met name. Maria van Magdala en Ma­ria, de moeder van Jakobus, en Salomé. Ze zijn getuigen van de kruisiging. Ze zijn getuigen van de graflegging. Ze zijn getuigen van de ondergang der zon van de duisternis die over hen is gekomen en nu gaan ze op de eerste dag van de week, als de sabbat voorbij is, naar het graf.
En daarom vind ik die woorden…de zon ging op dat moment op.. hier zo veelzeggend. (meer…)

Eeuwigheidszondag

Redactie | 23 november 2020

Op zondag 22 november werden in de Bethelkerk de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Met dit noemen van de namen en het ontsteken van een licht en, met de woorden die gesproken zijn willen we elkaar troost bieden in het gemis van een geliefde.
De liturgische bloemschikking symboliseert de levensweg van de mens, van geboorte en doopvont, langs een weg die voor ieder anders is, naar het symbool van de Paaskaars, ten teken dat het aan het eind van ons aardse leven niet afgelopen is. Dat wij geborgen zijn in Gods hand. (meer…)