Foto’s van de startzondag (kerkdienst) in de Bethelkerk

Redactie | 1 oktober 2021

Het werd een vrolijke startzondag. Veel jongeren waren aanwezig die het vorige weekend op kamp waren geweest.
Leden van G-Roots begeleidden de samenzang; ook brachten zij zelf nog enige songs ten gehore.

De koffie en taart smaakten prima. En de wandeltocht was een groot succes.

 

(meer…)

Theaterdienst Mozes en Aäron, 3 oktober, Bethelkerk

Redactie | 17 september 2021

In dit theaterstuk met als thema “Bevrijding” nemen wij u mee naar het verre verleden. Israël was een slavenvolk geworden. Mensen werden onderdrukt. De bevrijding liet op zich wachten.
Toen werd er een kind geboren: een jongetje!. De Farao had echter besloten dat alle jongetjes van dit volk gedood moesten worden. De Farao wenst zijn dood! Mozes ontsnapt aan de dood. Op wonderbaarlijke wijze gered.
Hoe gaat het tussen Aaron en Mozes? De één slaaf, de ander prins. (meer…)

Bethelkerk, viering Heilig Avondmaal

Redactie | 15 augustus 2021

Viering Heilig Avondmaal 12 september

In aansluiting op het Laatste Avondmaal, waarin Jezus zelf ons opriep, en in de traditie van eeuwen vieren wij met regelmaat het Heilig Avondmaal, de maaltijd van de Heer. Jezus zelf is onze gastheer die ons nodigt en wij ontvangen brood en wijn uit zijn hand. Wij gedenken zijn leven, sterven en opstanding. In deze tijd van aanpassing blijft iedereen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zijn plaats zitten, de predikant en de dienstdoende diaken(en) zullen brood en wijn uitdelen.

Wanneer u deze zondag niet in de kerk aanwezig bent nodigen wij u uit het Heilig Avondmaal thuis mee te vieren. U kunt vooraf brood en wijn of druivensap klaarzetten en afdekken. Mocht u alleen thuis zijn dan kunt u voor deze zondag ook met iemand afspreken om samen de dienst mee te vieren.

Dat wij met elkaar een gezegende dienst mogen beleven.

 

Verhalendienst met ds. Hans Bouma

Redactie | 13 augustus 2021

Op 29 augustus is er in de Bethelkerk een verhalendienst met ds. Hans Bouma. Peter Baanstra begeleidt het op het orgel. Zelf zegt ds. Bouma er het volgende over:

“Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Peter Baanstra muzikaal deelneemt.

Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.”

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

DE ZON GAAT OP – Pasen bij Marcus

Redactie | 18 maart 2021

 …de zon ging op dat moment op.. Mc 16: 2

Het klinkt zo vanzelfsprekend dat op de Paasmorgen de zon weer opgaat. De zon gaat elke morgen op en dus ook op de Paasmorgen. Maar toch denk ik dat deze woorden in het evangelie meer willen zeggen dan alleen dat het ochtend is geworden en dat de zon opgaat. Marcus gebruikt deze woorden en deze beelden niet voor niets. De vrouwen die naar het graf toegaan zijn de vrouwen die getuige geweest zijn van de kruisiging. En Marcus noemt hen met name. Maria van Magdala en Ma­ria, de moeder van Jakobus, en Salomé. Ze zijn getuigen van de kruisiging. Ze zijn getuigen van de graflegging. Ze zijn getuigen van de ondergang der zon van de duisternis die over hen is gekomen en nu gaan ze op de eerste dag van de week, als de sabbat voorbij is, naar het graf.
En daarom vind ik die woorden…de zon ging op dat moment op.. hier zo veelzeggend. (meer…)

Eeuwigheidszondag

Redactie | 23 november 2020

Op zondag 22 november werden in de Bethelkerk de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Met dit noemen van de namen en het ontsteken van een licht en, met de woorden die gesproken zijn willen we elkaar troost bieden in het gemis van een geliefde.
De liturgische bloemschikking symboliseert de levensweg van de mens, van geboorte en doopvont, langs een weg die voor ieder anders is, naar het symbool van de Paaskaars, ten teken dat het aan het eind van ons aardse leven niet afgelopen is. Dat wij geborgen zijn in Gods hand. (meer…)